1x zdroj tepla, 2x topný okruh

Dobrý den, prosil bych Vás o případnou radu k následující problematice. Řešíme problém s vytápěním přístavby budovy, kde hlavní budova je vytápěna kotlem Vaillant VU 282 Turbomax s regulátorem VRT-PZA (přízemí). Přístavba (přízemí) má být vytápěno tímto kotlem přes směšovací stanici Thermix Meibes, která je ovládána prostorovým termostatem. Jak ale ovládat kotel, aby v případě potřeby topil pouze přístavbu nebo původní budovu, popř. obojí? Je možné tento kotel ovládat jednoduše za dvou míst nezávisle (jeho stáří je cca 10 let).Dobrý den,definujme si základní parametry: schéma
- Jeden kotel s interním čerpadlem a přepouštěcím ventilem.
- Jeden stávající topný okruh (hlavní budova).
- Jeden nový topný okruh (přístavba).
Požadavek: dva nezávislé topné okruhy a jeden zdroj tepla.
Řešení: Dva prostorové termostaty ovládající konkrétní topný okruh + zdroj tepla.
Realizace: Musíme pro každý topný okruh vytvořit nezávislí tj. samostatný okruh.
Popis okruhu: Prostorový termostat ovládá uzavírací ventil topného okruhu a zároveň dává povel pro zdroj tepla (kotel). Pro ovládání uzavíracího ventilu použije časové relé se zpožděným odpadem relé (doběh) aby došlo k vypláchnutí kotle. Totéž vytvoříme pro druhý okruh. Pro ovládání zdroje tepla použijeme časové relé se zpožděným přítahem, aby měl uzavírací ventil čas se otevřít. Výstup z časového relé zapojíme na svorky připojeného stávajícího prostorového termostatu. Stávají prostorový termostat a nový prostorový termostat připojíme paralelně k ovládání (cívce) časového relé pro ovládání kotle.
Protože nepíšete jak velký (celkově) je topný systém tak může dojít k tomu, že tlakové ztráty v topném systému budou větší, než zvládne pokrýt kotlové čerpadlo. Poté bude nutné osadit pomocná okruhová čerpadla (M01,M02), která připojíme paralelně s ovládáním uzavíracích ventilů. Směšovací stanici Thermix Meibes bych neosazoval.
Toto je nejjednodušší z možných řešení. Dále bych upozornil, že s navýšením požadovaného výkonu nemusí kotel výkonově stačit. Při počítání provozních nákladů se dá nejvíce ušetřit na provozu kotle, a tudíž bych se zamyslel nad jeho výměnou za nový s lepší účinností. Pokud uvažujete do budoucna nad dálkovým ovládáním pomocí mobilního telefonu, individuálním ovládáním jednotlivých místností, ovládáním přes PC nebo rozšiřování topného systému, tak bych doporučoval osadit řídicí systém.

Odesílatel: zden@me.cz