AMiTsys Expert

Poznámky k soutěži vyhlášené firmou AMiT pro studenty.

AMiTsys Expert 2014

   Letošní ročník mě zklamal malou účastí škol, ale potěšil kvalitou předložených prací. Přestože vím, že teorie je něco jiného než praxe, ale zároveň je chyba vždy na obou stranách, tak bych chtěl poprosit kantory k větší motivaci studentů. Dvě práce o level převýšili ostatní a je jasné, že s takovými studenty je radost pracovat, ale z vlastní zkušenosti vím, že neustálím motivováním lze dosáhnout dobrých výsledků i u línějších lidí. Abych nebyl jen „kecal“, tak nabízím pomoc. Sice nevím zatím s čím, ale pokud přijdete s námětem k pomoci, tak v rámci svých možností pomohu. Pokud chcete znát mé hodnocení k svým soutěžním pracím i školám, tak je k doptání v AMiTu nebo případně u mě.
   Když se podívám na software z „gramatického“ hlediska, tak bych přidal pár doporučení:
• Pro logické operace je výhodné použití procesu v režimu RS. Je to názornější, lépe se hledají chyby a zároveň si člověk udělá představu o řešení problému soustavou relé, které uplatní při řešení jednoduchého problému v aplikacích, kde není rentabilní či jinak nevhodné osazení řídicího systému.
• Protože se mi zdála většina SW „přeifovaná“ a zároveň některé konstrukce se mi zdály kostrbaté, tak připojím pár doporučení k modulu Let.
   a) Do jedno Let modulu můžeme vložit více příkazů oddělených středníkem např.
   Let @jedna = true; @dva = false
   b) Ve většině logických výrazů není potřeba používat příkaz If. Příklad zbytečně složité konstrukce:
   Let @pom9 = if(ubehly_cas3 == 0,true,false)
   zde stačí:
   Let @pom9 = ubehly_cas3 == 0
   c) V logických konstrukcích používat logické operátory:
   Let @bit0 = not @obj_delka3 and not @obj_delka2 and not @obj_delka1
   na místo:
   Let @bit0 = if ((@obj_delka3==false) and (@obj_delka2==false) and (@obj_delka1==false), true, false)
   Závěrem bych opět popřál všem soutěžícím hodně úspěchů v dalším profesním životě a chci znovu připomenout, že člověk, který dělá něco navíc, není divný nebo hloupý, jak si jejich vrstevníci někdy myslí, ale je o krok napřed před ostatními a s tímto přístupem nebudou mít problém v budoucím zaměstnání i životě.

AMiTsys Expert 2013

   Letošní ročník byl velmi vyrovnaný. Soutěžní práce měly dobrou kvalitu, ale žádný z účastníků nevyčníval v dobrém ani špatném slova smyslu. Pokud chcete znát mé hodnocení k svým soutěžním pracím i školám, tak je k doptání v AMiTu nebo případně u mě.
  Překvapila mě nízká účast jak škol, tak soutěžících a protože mám tendenci hledat chybu vždy nejdříve u sebe, tak bych možná měl pár dobře míněných rad pro organizátory, abychom zastavili sestupnou tendenci účasti v soutěži. Byl bych rád, kdybyste případně sdělili svůj názor.
   Když jsem se vžil do role soutěžícího a představil si, jak bych se zachoval v jejich věku a znalostmi a zároveň co by mě bavilo, tak mi hned vyskočilo:
  • Chtěl bych narazit na zajímavé téma, které by mě hned chytlo tz. zábavné, chytlavé a ne moc složité zadání, které by mě bavilo řešit. Pokud se studenti naučí řešit efektivně jednoduché úkoly, vytvořit kvalitní dokumentaci k řešení, popsat svoji práci a tím ji i následně „prodat“, tak už nebude pro mě problém přejít k řešení složitějších úloh v profesním životě. Abych dodal i konkrétní návrhy pro témata, tímto nechci vyřadit „volné téma“, tak bych navrhoval např. kompletní klimatizace a řízení jedné místnosti v hotelu (zpracovat do nejmenších detailů tj. chlazení, topení, požadavek na zdroje, okenní kontakt, zabezpečení, rezervace atd.); řízení jednoduché čističky odpadních vod; regulace na nulovou dodávku do sítě z FVE; řízení kotle na tuhá paliva (podavač, ventilátor, čerpadla TV a TUV) atd. Podle mého v co nejmenší konfiguraci, ale dotažené do nejmenších detailů se zvážením všech možných skutečností i stavů. Toto jsou jen návrhy z okruhu mého působení, ale dovedu si představit i jednodušší projekty, které pokud budou dotažené do nejmenšího detailu, tak mě nadchnou a dostanou nejvyšší hodnocení.
  • Chtěl bych mít na projekt dostatek času, proto bych navrhoval vyhlásit začátek dalšího ročníku asi tak v půlce června. Vyučující mohou nabídku témat prodiskutovat s žáky na konci školního roku, kdy je už volněji a dojíždí se konec školního roku a nadchnout je pro projekt, případně vymyslet vlastní téma. Já osobně jsem o letních prázdninách měl mnoho volného času a sám jsem si vymýšlel zábavu. Tímto, pokud bude student chtít, má dostatek času na přípravu a promyšlení řešení a v následujícím školním roce už bude jen aplikovat řešení. Pokud toho nevyužije, tak se nic neděje a může začít tak jak v minulých ročnících.
   Závěrem bych popřál všem soutěžícím hodně úspěchů v dalším profesním životě a chci je ujistit, že člověk, který dělá něco navíc, není divný nebo hloupý, jak si jejich vrstevníci někdy myslí, ale je o krok napřed před ostatními a s tímto přístupem nebudou mít problém v budoucím zaměstnání i životě.

AMiTsys Expert 2012

   V tomto roce jsem se opět zúčastnil hodnocení soutěžních prací a jsem plný dojmů, o které se chci podělit.
   Velmi mě potěšila úroveň projektů a mohu říci, že pokud by student pracoval se mnou a projekt zpracoval tímto způsobem, byl bych spokojen. Studenti, kteří předložili své projekty, jsou podle mého dobře připraveni na reálný profesní život. Na druhou stranu mě zklamala malá účast škol, což je škoda hlavně pro ně, protože nemají nezávislou zpětnou vazbu o kvalitě vlastního vzdělávacího programu. Tímto chci apelovat na školy, které se soutěže nezúčastnily, aby se zapojili do tohoto projektu. Samozřejmě kvantita nenahrazuje kvalitu, ale i z jednoho projektu se dá poznat, jestli je výuka efektivní a kde jsou jaké mezery. Vím, že vše závisí na studentech, ale letošní ročník mi ukázal, že tato soutěž má nesporný užitek a kvalita prací se posunula o velký kus dopředu. Rád bych též pochválil kantory za jejich práci, protože ve většině případů šla úroveň hodně nahoru, i když můj favorit mě letos zklamal a dostal se na stejnou úroveň jako ostatní školy. Z tohoto důvodu bylo mé rozhodování o pořadí velmi ztížené, ale měřím, že mé osobní hodnocení je spravedlivé a správné. Všem přeji hodně úspěchů v osobním i profesním životě a těším se na Vás v dalším kole.

AMiTsys Expert 2011

  V tomto roce jsem se opět zúčastnil hodnocení soutěžních prací. Protože jsem měl srovnání s loňským kolem, tak mě potěšilo, že loňské připomínky padly na úrodnou půdu a většina prácí má vzestupnou tendenci kvality. Jak to tak u mě bývá, tak mě napadlo plno připomínek, ale to je asi už profesní deformace. Jak stoupá kvalita některých prací, tak se podle mého pomyslně rozevírají nůžky mezi kvalitními školami a těmi zbývajícími. Je to můj subjektivní názor, ale možná by stálo zato se podívat na vítězné práce z předchozích ročníků a zhodnotit, do které kategorie patříte. Zároveň bych i letos dal pár rad k dobru.

 • Poruchová signalizace; důležité DI. U důležitých prvků regulace a zejména poruchové signalizace je důležité, aby se zařízení odstavilo při jakékoli nevhodné situaci. To znamená, že tyto prvky připojujeme přes ROZPÍNACÍ KONTAKT. Poté při vypadnutí ovládacího napětí (pojistka, jistič), při přerušení kabelu i při mechanickém poškození snímače dojde rozpojení obvodu, vyhlášení poruchy a odstavení navázané technologie. Při použití spínacího kontaktu, takovéto stavy nejsou ošetřeny a na příklad u STOP tlačítka je to dost hrubý nedostatek.

AMiTsys Expert 2010

  V tomto roce jsem se účastnil hodnocení soutěžních prací na volné téma. Práce se mi velmi líbily a některé naznačili i směr, který by mě za normální situace nenapadl, ale měl bych pár všeobecných doplňujících informací k vlastnímu tvoření SW. Žádné dotazy ani připomínky k výsledkům soutěže od soutěžících zatím ke mně nedorazily, tak alespoň já dám pár drobností k dobru ;-). Jsou to opravdu jen drobnosti, ale myslím, že stojí za zveřejnění.

 • Konstrukce IF – Else – EndIf. Nejčastěji používaná konstrukce v soutěžních pracích. Chtěl bych zdůraznit pro lepší pochopení funkce její slovní zápis: [jestliže](podmínka,[tak] toto,[jinak]toto). Nepožadujeme-li vykonání kódu při nesplnění podmínky ([jinak]), je použití modulu Else bezpředmětné. Dále pokud potřebujeme vyhodnotit více než jednu podmínku pro splnění větve [tak], je výhodné použití modulu Let (velmi mocný nástroj). Příklady: Let @Bit = if ((@podmínkaA and @podmínkaB) or @podmínkaC, true, false); Let ProměnnáA = if ((@podmínkaA and @podmínkaB) or @podmínkaC, hodnotaANO, hodnotaNE); Let ProměnnáA = if ((@podmínkaA and @podmínkaB) or @podmínkaC, hodnotaANO, ProměnnáA).

 • Modul Let a použití středníku. Je-li to výhodné je možno v jednom modulu Let vyhodnotit více výrazů. Příklad: Let ProměnnáA = 0; ProměnnáB = 1; ProměnnáC = 2.