DetStudio-NOS

DetStudio - Hardware - Operační systém NOS.

PSP3.56 - řazení podle widu

Používáte-li v databázi proměnných řazení podle widů, tak může dojít v některých případech při změně čísla stanice a použití kolizních widů ke smazání některých proměnných. Při řazení podle jména k tomuto nežádoucímu stavu nedochází. Tato nefunkčnost bude odstraněna v některé další verzi PSP3 (nejspíše v PSP3.58).

Komunikační rychlost

Pár větších aplikací mi běhá na komunikační rychlosti 57600Bd a potřebuji doplnit stanice, ale protože „S“ stanice tuto komunikační rychlost neumějí tak mám problém. Všude mi bylo řečeno, že je problém s touto rychlostí, a proto jsem nabyl dojmu, že jde o HW problém. Po konzultaci s Ing. Lónem jsme došli k závěru, že je to jen SW problém a nemožnost zvládnout 5 rychlostí dvojitým DIP přepínačem. Proto jsem navrhl možnost vytvoření PSE modulu, který by se použil v INI procesu a softwarově by se nastavila tato komunikační rychlost. Z mého pohledu i z pohledu Ing. Lóna by tvorba takového modulu neměla být nijak náročná.

AMiT - DM-GPRS - nejde vyčtení kreditu

Měl jsem modul DM-GSM, kde jsem úspěšně vyzkoušel vyčtení kreditu od mobilního operátora, tož jsem se zaradoval :-). Jaké bylo pro mě zklamání, když jsem stejný postup chtěl aplikovat na modul DM-GPRS, kde posílání SMS není problém, ale vyčtení kreditu ne a ne rozchodit. Vše jsem konzultoval s firmou AMiT a došli jsme k závěru, že tato funkce není v současném firmware 2.2 podporována, ale protože úprava je minimální a vhodnost implementace velká, takže dojde k doplnění. Myslel jsem, že dojde k úpravě do vyjití této aktualizace, ale zatím se tak nestalo (3 měsíce na drobnou úpravu je pro sw technika asi příliš málo času :-D), proto se těžte na úpravu, měla by být v dohledné době.

Hlídání watchdog a kontrola flash u řídicích systémů AMiT

Vytvořil jsem algoritmus pro watchdog programu a kontrolu flash.
Primární funkce algoritmu je hlídání provedení procesu Proc00 s periodou 100mS pro načtení vstupů a zápisu výstupů řídicího systému alespoň jednou za 500mS, jinak se vyhodnotí program jako "zaseknutý" a provede se restart.
Sekundární funkce algoritmu je v hlídání kontrolního součtu paměti flash a pokud nesouhlasí CRC součet po druhém a dalším restartu, tak je řídicí systém restartován až do souhlasného CRC.

Soubory: 

Počet proměnných ve stanici - informace

Celkový možný počet proměnných v DetStudiu je 65499 proměnných. Přidělování WIDů řeší DetStudio automaticky a nemusíte je editovat (až na výjimečné případy). Jakmile dojde k překročení čísla WIDu xx999 budou se WIDy u nových proměnných dále inkrementovat o 1, tudíž číslování WIDů bude pokračovat v další tisícovce.
Jak se tedy bude tedy chovat DB-Net a stanice v následujícím příkladu. Např. stanice 1 a stanice 2, kde na stanici 1 bude překročen počet proměnných a na stanici 1 bude proměnná se stejným WIDem jako na stanici 2? Vždyť musí zákonitě dojít ke kolizi. Už tedy neplatí 999 proměnných na stanici?

Ethernet komunikace DB-Net/IP

Na jedné aplikaci jsme nasadili stanice ADiS, Mesterm a AMAP, které byli vzájemně propojeny DB-Netem po RS485. Na řídicí stanici ADiS jsme osadili kartu ETH10 pro vyčítání dat do vizualizace ControlWeb. Jaké bylo moje překvapení, když po odpojení ethernetového kabelu od ETH10 a připojení do Mestermu se komunikace několikanásobně zrychlila. Po několika desítkách pokusů jsme se suportem AMiTu došli k závěru, že:

Zjištění stavu kreditu u mobilních operátorů pro použití v řídicím systému

Dobrý den, potřebuji vyčítat stav kreditu ze SIM karty. Hledal jsem na internetu a narazil jsem na stránku http://www.cmail.cz/doveda/gsm/ kde v záložce AT pro C25 narazil na:
ATD - Vytočí telefonní číslo 0603123456
ATD0603123456; <CR> OK
Příklad:
06 0F 09 41 54 44 30 36 30 33 31 32 33 34 35 36 3B 0D (ATD0603123456;)
06 06 00 0D 0A 4F 4B 0D 0A (OK)
Poznámka: Pokud hovor odmítne volaný, telefon pošle BUSY (obsazeno). Pokud volaný přijme hovor, telefon pošle OK. Pokud ukončí hovor volaný, telefon pošle NO CARRIER. Pokud hovor zavěsí volající příkazem ATH, telefon pošle OK.

Soubory: 

Přechod rok 2010

Objevil jsem chybu v operačním systému NOS řídicích systému AMiT která zapříčiní, že o půlnoci 31.12 2009 nenastane 1.leden roku 2010, ale 1.leden roku 2000. To způsobí, že se neprovede např. archivace při změnu roku a zároveň všechny časové programy pojedou špatně, protože pátek bude zaměněn za sobotu. Tento problém podle předběžného vyjádření firmy AMIT se týká všech stanic a verzí NOSu kromě stanice ADiR. Tato chyba je opravena ve verzi NOSu 3.51. Podrobně je problém a řešení popsán na stránkách AMiTu ( AMiT problém 2010), ale stejně se těšte na plno telefonátu na začátku roku 2010.

Stránky