TČ-tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla a dotazy kolem nich...

Konzultace tepelné čerpadlo

   Vážený pane Valtře, s přáním hezkého dne navazuji na náš včerejší telefonát. Řadu let (cca 18) vlastním tepelné čerpadlo IVT země/voda Greenline C6 Plus. Při hledání poruchy nízkotlakého presostatu mi vyměnili bez vysvětlení REGO 637 za REGO 636 MBK. Nepozoruji, že by to bylo ku prospěchu věci, potíže trvají.
   Zajímaly by mě proto přednosti a nedostatky obou regulací, jak se od sebe případně liší, zda, jak už jsem včera naznačil, lze mezi nimi vypozorovat nějaký vývojový rozdíl (637 je modernější verze než 636 MBK?) atd. Vřele děkuji za informaci.

Ekvitermní regulátor Siemens RVS a tepelné čerpadlo LG Therma V

   Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou, zda byste mě nemohl pomoci či případně mě nasměrovat na někoho, kdo by mi pomohl s propojením ekvitermního regulátoru Siemens RVS s tepelným čerpadlem LG Therma V. V lednu letošního roku jsem byl nucen z důvodu neodstranitelné poruchy po 12 letech nahradit původní tepelné čerpadlo Hotjet novým tepelným čerpadlem. Jelikož jsem z Ústí nad Labem a servisní technik Hotjet ke mně jezdil až od Vlašimi, což bylo pro obě strany dosti nepraktické, volil jsem nové TČ krom požadovaného výkonu zejména podle dostupnosti servisu. Volba padla na TČ LG Therma V Split 16kW. Původní TČ Hotjet bylo přímo řízené regulátorem RVS od Siemens a tento regulátor jsem ponechal v provozu s tím, že tento řídí 3 směšované topné okruhy, které si berou teplo z 500 litrové akumulační nádrže, kterou natápí nové TČ LG, které rovněž ohřívá TUV. Regulátor RVS aktuálně jede po odstavení původního TČ Hotjet v provizorním nouzovém režimu jakoby na elektrokotel, který je ale jističem vypnutý a RVS tedy defacto řídí jen směšovací ventily jednotlivých topných okruhů. Akumulační nádrž, ze které si topný systém bere teplo, je nahřívána novým TČ LG, které tedy s RVS v tuto chvíli aktivně nekomunikuje. Někde jsem četl, že by snad bylo možné RVS a TČ LG nějak aktivně propojit a RVS využít k řízení TČ, a to snad prostřednictvím nějakého rozšiřujícího modulu Modbus k RVS. Jsem ale jen laik a uživatel a toto zcela přesahuje mé technické možnosti. Omlouvám se za laický popis stavu a předem Vám děkuji za jakoukoliv reakci. Případnou konzultaci jsem samozřejmě připraven uhradit. S uctivým pozdravem

Zapojeni TČ, kondenzačního kotle, akumulační nádrže a TUV -2-

   Dobrý den, momentálně jsem již poslední krok před realizací (ano až teď). Schéma dospělo do stavu, viz. příloha. Pár podstatných faktorů:
 * poloha C1 nevyžaduje použití zpětné klapky u C2.
 * přetlakové ventily bych předpokládal vždy v místech, kde může docházet k přetlaku (při selhání regulace čerpadla na konstantní tlak), proto se mi zdá zbytečné u expanzky.
 * nevím proč jsme tam kdysi uvažovali vyvažovací ventil. Dokázal byste mi to osvětlit?
 * oranžové kulové ventily uvažuji vypustit (nebude se to rozdělávat zas tak často, pouze na vratce a kolem malé AKU mi připadá důležitý).
 * T1 musí být dle schématu, z důvodu odmrazování TČ nechcete krást teplo z radiátorů, a i ohřívání TUV, kdy nechcete nahřívat na vyšší teplotu celou AKU (a TC si ventil umí takto i samo ovládat).
Za jakoukoliv zpětnou vazbu budu rád. Po realizaci poskytnu info o provozu.

Porucha na TČ

   Dobrý den, narazila jsem na Váš web, když jsem se začala seznamovat s TČ od Vaillant. Máme Vailant aroTHERM VWL 75/5 230V VW 78/5 IS, VZDUCH VODA. Včera nám doposud fungovalo perfektně, měli jsme jen malý problém s teplotou teplé vody, kterou jsme zvedli na 61°, a nyní ji je již dost. Teplotu máme nastavenou na 23°přes den (jsem doma na MD s malým dítětem), a v noci 22. Tepelná křivka je momentálně na 0,6 ale z výroby byla 1,2.
   Dnes se nám na kotli objevila chyba F.737, a na regulátoru Multimac je chybová hláška: Omezený provoz, ochrana komfortu NEAKTIVNÍ. Jedeme momentálně na nouzový režim. Nevíme, co se přihodilo. Tak jsem si hned vzpomněla na Vás, dohledala stránky a zkouším štěstí, jestli nevíte, co s tím. Samozřejmě Vám doplním potřebné informace, pokud to bude potřeba. Předem Vám velice děkuji za Vás čas a za jakoukoliv informaci.

Bytový dům Znojmo – aktuální stav (3)

   Dobrý den, ozývám se po delší době. Naposledy jsme diskutovali směšovací ventily na TUV. Byly nainstalovány nové ventily s plynulou regulací teploty. Funguje to dobře a kolísání teploty je malé, jak jste zmínil.
   Rád bych však s Vámi probral jiný problém související s ohřevem TUV: Po úpravě potrubí (odstranění společného potrubí pro ohřev TUV a okruhu podlahového vytápění) se hodně zlepšilo:
 a) Výrazně se zkrátil podíl času, kdy tepelné čerpadlo (TČ) pracuje v režimu ohřev vody.
 b) Bylo možné snížit topnou křivku, aniž by docházelo k velkému poklesu teploty TUV pod dolní požadovanou hodnotu. Při vytápění bez ohřevu TUV se tak zvýšil koeficient výkonnosti soustavy nad 3.
   Na druhou stranu se dále snížil koeficient výkonnosti při ohřevu TUV bez vytápění na hodnotu pod 2. Příčinu nízkého koeficientu vidím v nadměrném promíchávání vody v zásobníku TUV. Oběhové čerpadlo (OČ) musí být nastaveno na nejvyšší otáčky (jinak spíná ochrana OČ, OČ vypne a následně ochrana vypne i TČ). Na vstup výměníku se tak dostává velmi teplá pitná voda, což vede k vysoké teplotě topné vody na vstupu výměníku.
   Teplota v zásobníku TUV je jen o málo vyšší než teplota v akumulační nádrži (AN), avšak teplota topné vody pro ohřev TUV je asi o 15 stupňů vyšší než teplota topné vody pro ohřev vody v AN. To by mohlo vysvětlit nízký koeficient výkonnosti při ohřevu TUV. V důsledku toho také není nikdy možné ohřát TUV na teplotu vyšší než 53 stupňů (doporučení proti legionele), neboť při zadání vyšší teploty ochrana TČ ohřev vypíná.
   Je-li příčina v nadměrném promíchávání vody v zásobníku TUV (teplota vody v dolní části zásobníku se příliš neliší od teploty v horní části), nabízí se jako řešení použít OČ s lepší regulací. V dokumentaci výrobců je toto čerpadlo umístěno na přívodním potrubí (tlačí vodu do zásobníku TUV podobně jako u podlahového topení), zatímco my máme OČ na vratném potrubí. Doporučoval byste výměnu OČ včetně jeho přemístění na přívodní potrubí? Děkuji.

Dotaz regulace PT + krb +TČ

   Dobrý den, již delší dobu hledám nějakého odborníka, co umí zregulovat PT v kombinaci s TČ jako hlavní zdroj + doplněn o KRB teplovodní. Bohužel topenáři jsou tak na pospojování potrubí a tím to končí. Mohl bych se na vás obrátit s radou, jak tento systém zregulovat? V případě, že byste byl ochoten byl bych rád, samozřejmě vám zaplatím váš čas. Děkuji za odpověď.

Nastavení TČ IVT

   Dobrý den pane Valter, na internetu jsem našel vaše pojednání o TČ a usuzuji, že jste odborníkem na TČ. Mám od léta instalováno TČ IVT a nyní po spuštěním se potýkám s jeho provozem. Chtěl bych vás požádat o radu.
   Mám od srpna nově instalované tepelné čerpadlo IVT AIR X 170 s vnitřní jednotkou Air Box E 170. Systém je zapojen bez ohřevu teplé vody. Dům byl předtím vytápěn kotlem na uhlí, kotel zůstal zapojený v otopné soustavě, dnes už vidím, že zbytečně, nevyužiji jej. Dle technické zprávy zpracované pro dotaci na zateplení je tepelná ztráta domu cca 15 kW. Dům je patrový, je obýváno pouze přízemí, celková podlahová plocha vnitřních rozměrů je 205 m2, celková energeticky vztažná plocha činí se zateplením je 265 m2, zateplení 18 cm polystyrén, na 50% podlahy půdy je položena vata o síle 32 cm, plastová okna z 70% trojskla, zbytek dvojskla. V domě je celkem 14 radiátorů, po sedmi v přízemí a patře. Radiátory byly před instalací TČ osazeny starými kohouty, některé byly již nefunkční, na návrh montážní firmy byly na všechny namontovány nově termostatické hlavice. Ty jsou téměř všechny otevřené naplno. První radiátor v soustavě nehřeje naplno. V referenční místnosti je umístěno čidlo vnitřní teploty (bez termostatického řízení TČ) součástí je i venkovní čidlo teploty.
   Nyní se chová topná soustava tak, že má 6-10 startů za 24 hodin, cca hodinu topí na přibližnou teplotu nastavenou teplotu 22 st. C na čidle v místnosti. Poté se čerpadlo vypne a topná voda se ochladí na cca 22 st. C a radiátory jsou téměř studené. Topit začne téměř až po 2 hodinách, kdy je v ostatních místnostech již chladno, v referenční místnosti zůstává teplota téměř konstantní.
   Graf výkonu čerpadla znázorněný v aplikaci pro ovládání mobilem vypadá jak „dračí zuby“, strmá křivka nahoru a strmá dolů, takto se to střídá po celých 24 hodin. Předpokládám, že by čerpadlo mělo pracovat konstantně, modulovat výkon a udržovat teplotu v radiátorech přibližně na stejnou teplotu. Patní bod na teplotní křivce je nastavený na 23 st. C a koncový bod na 60 st. C, teplota otopné vody dosahuje po natopení v těchto dnech (cca 10 st. C) cca 38–40 st. C, spotřeba za 24 hodin je od 15–22 kWh.
   Chci vás požádat o radu, co je v systému špatně, že neudrží konstantní teplotu radiátorů po celý den, případně co jak přenastavit a jestli je spotřeba elektřiny za provoz TČ odpovídající vytápěnému objektu. Ještě mě napadá, zda příčinou nepravidelného natápění a chladnutí nemůže být nevhodné umístění vnitřního čidla teploty umístěného firmou v pokoji nad sedací soupravou, kde trávíme větší část dne, teplota na jeho ukazateli téměř nekolísá od nastavené.
Případné foto dalšího nastavení je možné zaslat. Děkuji

Stránky