Vliv budovy

Vliv budovy na regulaci.

Vliv budovy na regulaci

► Vliv budovy na vypnutí topení

Dvoustavové spínání je podle mě přijatelný u těch aplikací, kde je dobře umístěno venkovní čidlo a je dobře chráněno proti vnějším vlivům. Tam kde musíme vyjít ze stávajícího provedení, tam kde jsou vlivy prostředí (vítr, nějaký zdroj tepla atd.) a aktuální venkovní teplota kolísá, je dobré využít tohoto řešení. Princip je takový, že zredukujeme venkovní teplotu na jedno desetinné místo, a průměrujeme 5ti vzorky po 10 minutách. Z toho nám vzniknou dvě teploty AKTUÁLNÍ a TLUMENÁ. Z těchto teplot vytvoříme vzorec pro konkrétní budovu. TĚŽKÁ BUDOVA (dobře zaizolovaná) = (aktuální/2) + (tlumená/2); LEHKÁ BUDOVA (špatně zaizolovaná, prosklená) = ((aktuální/4)*3) + (tlumená/4). Z toho je patrná myšlenka, ale chtěl bych upozornit na nutnost vytvoření poměru mezi aktuální a tlumenou na každou budovu zvlášť, i když já jsem zatím vystačil s těmito. Tlumenou teplotu též využívám pro ekvitermní regulaci.

PO 1s
68          REM        "Těžká budova"
69          Filtr1R     Fex, Ffx, Filtr[7,0]                         Filtr venkovní
70          Let         TLUMENAjih =INT ( Ffx * 10)/10
71          Let         TEZKAjih= (TT041/2)+(TLUMENAjih/2)

PO 600s
1          AvgVar      TT031, Fcx, 5                                Tlumená venkovní teplota

Vliv budovy na odstavení topení