PSE

Aplikační software řídicích systémů AMiT.

NOS 3.50

Pozor při použití některých stanic s novým procesorem (stanice S) a NOSu 3.50 byla zrušena komunikační rychlost 57600 Bd a nahrazena větší rychlostí tj. 115200 Bd, což je nepříjemné pokud máte vybudovanou síť stanic a běžíte na zrušené komunikační rychlosti. Zde máte tři možnosti: použít neSkovou stanici, zůstat na NOSu 3.42, nebo jít s komunikační rychlostí u všech stanic dolů.

Přenosný terminál

Ve verzi PSP 3.41 je aktualizován modul LCDRfsh, který resetuje i řadič LCD. Nyní proto můžeme terminál, jak paralelní APT 130 tak i sériový APT 1000, použít jako přenosný LCD, ke stanicím, které nejsou vybaveny terminálem, nebo zákazník nechce, aby do stanic přistupovali jiné osoby než mechanici (ne každý musí vidět, jak to reguluje :-) ), kteří mají přenosný terminál. Klasické použití je u domovních předávacích stanic. Teplárna, nebo jiný dodavatel tepla nemusí mít u každé stanice LCD (úspora nákladů) a zároveň zamezí neoprávněné manipulaci. Technici od dodavatele mají přenosný terminál, který připojí ke stanici, změní parametry, nebo se podívají na chod stanice, i když nefunguje dálkový dozor. Jediná nevýhoda je, že máme obsazený jeden port komunikací pro terminál, ale u paralelního APT 130 tato nevýhoda odpadá. Modul LCDRfsh umístíme do periodického procesu s takovou periodou, jak jsme ochotni dlouho počkat s načtením LCD typicky 1-30 sekund.

Kredit

Dotaz: uděláte mi program pro zjištění výše kreditu na SIM pro PSP? Na dotaz "Kredit" by regulátor odeslal hodnotu kreditu (hodnota kreditu nepřijde jako běžná SMS).
Tuto věc jsem zatím neřešil, protože jsem se jí snad elegantně vyhnul. U některých aplikací je použit paušál a tam kde je použit kreditový systém, tam používám operátora Vodafone, kde si na internetu (samoobsluha) můžete prohlédnout i stav kreditu pro dané číslo. Kredit -- https://samoobsluha.vodafone.cz/ - heslo samoobsluhy ****
Zkuste se poradit na suportu AMiTu, možná to mají vyřešeno, nebo Vám to i možná vytvoří. Jinak to zkuste jako já přes internet a můžete to zdůvodnit, že tam jsou vidět i další věci, které se týkají daného čísla (výpis volání, dobíjení kreditu atd.). Pokud bude čas tak se této otázce ještě vrátím a nějaký soft napíši.

TISK

Dobrý den, dne 26. února 2007 jste nám zaslal námět na vylepšení programů PseView a GPRSConfig. Námět byl předán vývoji SW, kde byl schválen. V některé z dalších verzí programů PseView a GPRSConfig se tedy možnost tisku objeví.

Modul PDO6NI6

Poprosil jsem na suportu AMiTu o podklady k expanznímu modulu DM-PDO6Ni6 a zde je odpověď:
Dobrý den, zasílám výpis ukázky konfigurace modulu DM-PDO6NI6 pro prostředí PSP3. V procesu INIT nejprve nadefinujete parametry komunikace protokolem ARION a chování uzlů. Modul zabírá na síti 2 adresy. Na adrese odpovídající DIP přepínači je přístupný uzel DO (PDO). Na adrese o 1 vyšší jsou přístupné vstupy Ni1000. V uvedeném příkladě je konfigurace číslicových výstupů jako DO i PDO. PDO se ovládají jako analogové výstupy pomocí PWM v rozsahu 0..100 %. Toho se docílí zadáním hodnoty 0..100 při fyzikálním rozsahu 0..16384. Perioda pulsů 1..100 sekund se nastavuje zápisem do virtuálního výstupu PDO6 (číslo výstupu DO + 6). Ten se rovněž ovládá jako analogový výstup zadáním hodnoty 1..100 při fyzikálním rozsahu 0..16384. Defaultní hodnota periody je 1 sekunda. Hodnoty napětí na čidlech Ni1000 se čtou jako analogové vstupy s elektrickým rozsahem 0..5 V a fyzikálním rozsahem 0..5. Převod na teplotu se docílí pomocí modulu Ni1000U2T.

Soubory: 

Ethernet

V návodu (man_ii.pdf) v dodatku - Použití digitálních výstupů jako frekvenčních nebo impulsních výstupů na straně 348 mě zaujala tato věta: POZOR: Frekvenční/impulsní výstupy nelze používat na systémech komunikujících po Ethernetu v rámci sítě DB-Net/IP, a to ani při přímém připojení systému na Ethernet, ani při použití převodníku 232TOETH. Pokud mám u elektrického ohřívače použit PWM podul a řízení provádím s periodou 4 sekund apod., nemůžu tuto relativně pomalou regulaci použít s kombinací ethernetu? Můžete mi napsat, kam až můžu jít (s dostatečnou rezervou).

Stránky