AMiT - blikání

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč mi neblikají LED diody. Posílám část programu. Děkuji.
BinOut @h_zelena, 0x0000, #DO00_0
BinOut @v_zelena, 0x0000, #DO00_1
let cas = cas + 1
Switch cas
 Case 0
    let @h_zelena = false
    let @v_zelena = false
 EndCase
 Case 0
    let @h_zelena = true
    let @v_zelena = true
    let cas = 0
 EndCase
Endswitch

Dobrý den, ve vaší konstrukci je chyba v druhé větvi Case. Tam by měla být hodnota 1. Pro inspiraci připojuji algoritmus, jak bych ho řešil já:

Let @Blinker = not @Blinker
BinOut @Blinker, 0x0000, #DO00_0
BinOut @Blinker, 0x0000, #DO00_1

Děkuji.

Odesílatel: bob@seznam.cz