AMiTsys Expert 2010

  V tomto roce jsem se účastnil hodnocení soutěžních prací na volné téma. Práce se mi velmi líbily a některé naznačili i směr, který by mě za normální situace nenapadl, ale měl bych pár všeobecných doplňujících informací k vlastnímu tvoření SW. Žádné dotazy ani připomínky k výsledkům soutěže od soutěžících zatím ke mně nedorazily, tak alespoň já dám pár drobností k dobru ;-). Jsou to opravdu jen drobnosti, ale myslím, že stojí za zveřejnění.

 • Konstrukce IF – Else – EndIf. Nejčastěji používaná konstrukce v soutěžních pracích. Chtěl bych zdůraznit pro lepší pochopení funkce její slovní zápis: [jestliže](podmínka,[tak] toto,[jinak]toto). Nepožadujeme-li vykonání kódu při nesplnění podmínky ([jinak]), je použití modulu Else bezpředmětné. Dále pokud potřebujeme vyhodnotit více než jednu podmínku pro splnění větve [tak], je výhodné použití modulu Let (velmi mocný nástroj). Příklady: Let @Bit = if ((@podmínkaA and @podmínkaB) or @podmínkaC, true, false); Let ProměnnáA = if ((@podmínkaA and @podmínkaB) or @podmínkaC, hodnotaANO, hodnotaNE); Let ProměnnáA = if ((@podmínkaA and @podmínkaB) or @podmínkaC, hodnotaANO, ProměnnáA).

 • Modul Let a použití středníku. Je-li to výhodné je možno v jednom modulu Let vyhodnotit více výrazů. Příklad: Let ProměnnáA = 0; ProměnnáB = 1; ProměnnáC = 2.

  • Plynulá regulace a PID regulátor. Ve všech soutěžních pracích byla regulace tvořena jen logikou a skokovou regulací (ON – OFF). V praxi je poměr mezi logickou a plynulou regulací cca. půl na půl, a proto jsem použití (funkční použití) postrádal. V příštím ročníku bych proto uvítal, kdy se objevila nějaká práce s použitím PID regulátoru a tím i plynulé regulace. Vím, že zvládnutí PID regulátoru a jeho nastavení je náročné, ale v praxi nepostradatelné, tudíž k jeho zvládnutí bude muset dojít a určitě je výhodnější se s plynulou regulací seznámit na škole, než ve stresu na pracovišti.

 • Uživatelské rozhraní – LCD. Praxe mě naučila, že nejdůležitější na SW je uživatelské rozhraní a návod. Pokud obsluha neporozumí ovládání nebo není možná změna vstupních (uživatelských) parametrů, tak může být vlastní regulace sebekvalitnější, výsledek je, že zařízení je pro obsluhu nefunkční. Pokud je vstřícné uživatelské rozhraní, tak i drobné nefunkčnosti vám projdou, proto je dobré se zaměřit i na zvládnutí pokročilého programování uživatelských LCD a ne nadefinovat uživatelské obrazovky jen proto, aby tam byly ;-).

 • Hledání na internetu. Při tvoření SW neznámé technologie je důležité pochopit vlastní princip. Nejjednodušší je najití si podobného přeprogramovaného regulátoru na netu a prostudovat jeho popis. Pochopení funkce regulačního okruhu je půl úspěchu a nemá cenu vymýšlet vymyšlené. Z nalezených „vzorových“ příkladů si uděláte představu o problému a jeho standardním řešení a už potom jen více-méně ladíte drobnosti a zlepšujete stávající řešení. Naučit se správně „googlit“ tj. klást správné otázky vyhledávači je čím dál důležitější a je až zarážející kolik „maráků“ o tomto má jen mlhavou představu.