AMiTsys Expert 2011

  V tomto roce jsem se opět zúčastnil hodnocení soutěžních prací. Protože jsem měl srovnání s loňským kolem, tak mě potěšilo, že loňské připomínky padly na úrodnou půdu a většina prácí má vzestupnou tendenci kvality. Jak to tak u mě bývá, tak mě napadlo plno připomínek, ale to je asi už profesní deformace. Jak stoupá kvalita některých prací, tak se podle mého pomyslně rozevírají nůžky mezi kvalitními školami a těmi zbývajícími. Je to můj subjektivní názor, ale možná by stálo zato se podívat na vítězné práce z předchozích ročníků a zhodnotit, do které kategorie patříte. Zároveň bych i letos dal pár rad k dobru.

 • Poruchová signalizace; důležité DI. U důležitých prvků regulace a zejména poruchové signalizace je důležité, aby se zařízení odstavilo při jakékoli nevhodné situaci. To znamená, že tyto prvky připojujeme přes ROZPÍNACÍ KONTAKT. Poté při vypadnutí ovládacího napětí (pojistka, jistič), při přerušení kabelu i při mechanickém poškození snímače dojde rozpojení obvodu, vyhlášení poruchy a odstavení navázané technologie. Při použití spínacího kontaktu, takovéto stavy nejsou ošetřeny a na příklad u STOP tlačítka je to dost hrubý nedostatek.

 • Modul DayPlan. Toto je modul na realizaci časového programu. Použití tohoto modulu je jednoduché a efektivní. Nevidím jediný důvod vymýšlet už vymyšlené a připravené. Pokud někdo tento modul nezaregistroval, tak ať si doplní tuto zásadní mezeru.

 • Uživatelské rozhraní – LCD. Praxe mě naučila, že nejdůležitější na SW je uživatelské rozhraní a návod. Pokud obsluha neporozumí ovládání nebo není možná změna vstupních (uživatelských) parametrů, tak může být vlastní regulace sebekvalitnější, výsledek je, že zařízení je pro obsluhu nefunkční. Pokud je vstřícné uživatelské rozhraní, tak i drobné nefunkčnosti vám u zákazníka projdou. Toto jsem zmiňoval už v předchozím roce a pořád u některých projektů není kvalita uživatelského rozhraní na takové úrovni, aby splňovala alespoň požadované minimum. Zamyslete se nad tím, jestli byste byli s tím spokojeni u sebe doma a porovnejte to např. s ovládáním menu televize. Myslím, že to stojí za úvahu. Též pokud v programu použijete konstanty, tak je uživatel ani programátor nemůže změnit (jen přehráním programu), což je hodně nepraktické a někdy úplně scestné.

 • Bezpečnost. Při tvoření modelu i SW se zamyslete nad tím, co se může stát v běžném životě. V hlavě si zvětšete model do reálné velikosti a představte si „blondýnu“ a co vám s tím asi provede. Zjistíte, že je potřeba dodatečně vyřešit plno zabezpečovacích prvků.

 • Projekt nemusí být na jeden školní rok. V minulém roce se přihlásil jeden človíček s hezkým projektem, který byl i následně oceněn. V letošním kole projekt přepracoval, rozšířil a doplnil. Skoro by nechalo říci, že ho dotáhl skoro k dokonalosti. Byl jsem velmi potěšen jeho snahou, šikovností a zápalem pro věc a proto je mým velkým favoritem. Tímto chci říci, že je možno pokračovat (ale zásadně vylepšit) v už předkládaném projektu a je to určitě lepší než více projektů nedotažených dokonce.

 • Struktura projektu. Jak již jsem v úvodu napsal, než začnete tvořit svůj projekt, je dobré se podívat na některou práci z předešlého ročníku a inspirovat se např. http://www.amit.cz/cz/amitsys_junior/doc/expert/2010-1.pdf. Co by měl asi váš projekt obsahovat?

1)      Popis projektu ve formátu pdf. Nemusí to být dlouhé (kvantita nenahrazuje kvalitu), ale mělo by se to přímo týkat projektu (popisovat prostředí DetStudia je opravdu k ničemu, to každý, kdo to bude číst, zná). Z mého pohledu jsou nejcennější projekty, které ukazují vybranou problematiku z jiného úhlu než je pro danou věc typické a úlohy kde je použitý nestandardní přístup, řešení nebo postup. Poté se mohou i ostatní inspirovat tímto řešením a v podstatě o tom tato soutěž je. Pokud jste to nezaregistrovali, tak na stránkách soutěže jsou vybrané soutěžní projekty (http://www.amit.cz/cz/amitsys_junior/amitsys_expert.htm).

2)      Program v DetStudiu. Soutěž se týká programování řídicích systémů AMiT a proto je toto základní a nejdůležitější část projektu a z tohoto důvodu ji věnujte nejvíce času.

3)      Fotodokumentace. Abychom mohli zhodnotit, i mechanické provedení je důležité dodat fotky, případně u složitějších projektů video. Též stačí začlenit fotky do popisu pdf. Je určitě podnětné sledovat postup prací na projektu i vidět dokončený projekt v celém lesku :-).

4)      Případně další dokumentace potřebná pro pochopení projektu, případně další použitý sw.

 • Mechanická montáž. Je sice fakt, že já spíše hodnotím SW část a ostatní věci jen dotvářejí obrázek o projektu a většinou rozhodnou o pořadí u projektů stejné SW kvality, ale pokud se rozhodnete něco tvořit, tak je lepší udělat jen část projektu kvalitně než celý projekt odbít. Fotky celého, ale montážně odbitého projektu vám spíše přitíží, než pomohou.

Toto jsou věci, které mě napadli při hodnocení letošního ročníku a berte je proto jen jako vodítko pro další vaše snažení (ostatní členové komise mohou mít jiný názor). Velmi mě potěšilo, že se k soutěži přidaly nové školy a je tudíž možnost sledovat úroveň škol v celorepublikovém měřítku. Zároveň chci povzbudit školy, které letos nedodaly žádný projekt v jejich snažení a poprosit je o účast v dalším ročníku.