AMiTsys Expert 2013

   Letošní ročník byl velmi vyrovnaný. Soutěžní práce měly dobrou kvalitu, ale žádný z účastníků nevyčníval v dobrém ani špatném slova smyslu. Pokud chcete znát mé hodnocení k svým soutěžním pracím i školám, tak je k doptání v AMiTu nebo případně u mě.
  Překvapila mě nízká účast jak škol, tak soutěžících a protože mám tendenci hledat chybu vždy nejdříve u sebe, tak bych možná měl pár dobře míněných rad pro organizátory, abychom zastavili sestupnou tendenci účasti v soutěži. Byl bych rád, kdybyste případně sdělili svůj názor.
   Když jsem se vžil do role soutěžícího a představil si, jak bych se zachoval v jejich věku a znalostmi a zároveň co by mě bavilo, tak mi hned vyskočilo:
  • Chtěl bych narazit na zajímavé téma, které by mě hned chytlo tz. zábavné, chytlavé a ne moc složité zadání, které by mě bavilo řešit. Pokud se studenti naučí řešit efektivně jednoduché úkoly, vytvořit kvalitní dokumentaci k řešení, popsat svoji práci a tím ji i následně „prodat“, tak už nebude pro mě problém přejít k řešení složitějších úloh v profesním životě. Abych dodal i konkrétní návrhy pro témata, tímto nechci vyřadit „volné téma“, tak bych navrhoval např. kompletní klimatizace a řízení jedné místnosti v hotelu (zpracovat do nejmenších detailů tj. chlazení, topení, požadavek na zdroje, okenní kontakt, zabezpečení, rezervace atd.); řízení jednoduché čističky odpadních vod; regulace na nulovou dodávku do sítě z FVE; řízení kotle na tuhá paliva (podavač, ventilátor, čerpadla TV a TUV) atd. Podle mého v co nejmenší konfiguraci, ale dotažené do nejmenších detailů se zvážením všech možných skutečností i stavů. Toto jsou jen návrhy z okruhu mého působení, ale dovedu si představit i jednodušší projekty, které pokud budou dotažené do nejmenšího detailu, tak mě nadchnou a dostanou nejvyšší hodnocení.
  • Chtěl bych mít na projekt dostatek času, proto bych navrhoval vyhlásit začátek dalšího ročníku asi tak v půlce června. Vyučující mohou nabídku témat prodiskutovat s žáky na konci školního roku, kdy je už volněji a dojíždí se konec školního roku a nadchnout je pro projekt, případně vymyslet vlastní téma. Já osobně jsem o letních prázdninách měl mnoho volného času a sám jsem si vymýšlel zábavu. Tímto, pokud bude student chtít, má dostatek času na přípravu a promyšlení řešení a v následujícím školním roce už bude jen aplikovat řešení. Pokud toho nevyužije, tak se nic neděje a může začít tak jak v minulých ročnících.
   Závěrem bych popřál všem soutěžícím hodně úspěchů v dalším profesním životě a chci je ujistit, že člověk, který dělá něco navíc, není divný nebo hloupý, jak si jejich vrstevníci někdy myslí, ale je o krok napřed před ostatními a s tímto přístupem nebudou mít problém v budoucím zaměstnání i životě.

Komentáře