Anuloid a kondenzační kotel

   Dobrý den, na internetu jsem četl, že anuloid není vhodný v kombinaci s kondenzačním kotlem. Máme problém, že před ním je voda 65°C, za ním 20°C. Někdy se topná voda "protlačí" až k radiátorům, většinou ale jsou studené, protože kotel hned vypne. Myslíte si, že to může být použitím anuloidu, nebo máme chybu hledat jinde? Děkuji za váš názor.

   Dobrý den, anuloid, jinými slovy „hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků“ by ve správném použití neměl negativně ovlivňovat teplotu topné vody, proto je informace o nevhodnosti použití v kombinaci s kondenzačním kotlem ŠPATNÁ.
   V anuloidu bych chybu nehledal, protože tam se nemá co pokazit, tady pokud není zanesen (proveďte odkalení vypouštěcím šroubem ve dnu anuloidu).
   Chybu bude v špatných průtocích přes anuloid a proto bych jí hledal v tomto pořadí:
1) Vyčištění všech filtrů na topné vodě (už tisíckrát ode mě popsané).
2) Kontrola funkčnosti čerpadel na obou stranách anuloidu. Že vrčí, neznamená, že běží. Poslechnout přes tupý předmět, jestli není čerpadlo zaseknuté a opravdu tam protéká voda.
3) Zanesený výměník v kotli.
   Pokud anuloid nefunguje od začátku, může to být i špatnou montáží. Rozdíl teplot topné vody na primární a sekundární by se měl pohybovat maximálně mezi 2–5°C.

Odesílatel: ape@seznam.cz