Automatická korekce Baxi

Dobrý den mám Kotel BAXI NUVOLA 3 COMFORT 240 Fi. Základní nastavení jak jste někomu již doporučil:
– K REG – 1,5 – bude se měnit; možná se nastaví na maximum, ale bude se teplota topné vody měnit podle vnitřní teploty; automatická změna už neupravovat.
– BUILD – 6,0 – pokud bude hodně kolísat teplota topné vody v průběhu dne tak snížit o jedno; pokud bude delší dobu trvat dohřátí na žádanou teplotu prostoru tak zvýšit o jedno; měnit maximálně 1x za týden.
– YSELF – 1 – automatická korekce topné křivky zapnuta; vždy 1.
– AMBON – 1 – vypínaní od prostorové teploty; vždy 1.
– MODUL – 1 – teplotu topné vody určuje ekvitermní křivka; vždy 1.
– HW PR – 2 – týdenní program TUV; vždy 2.
– NOFR – 1 – mrazová ochrana; vždy 1 - vypnout jen pokud by vás v noci rušilo čerpadlo a věděli jste, že topení nikde nemůže zamrznout (POZOR VODA STOJÍ A KRITICKÁ TEPLOTA JE UŽ POD 4°C).
– COOL – 0 – pro vás asi bez významu; vždy 0.
– parametr F10 – 00 – (instalace dálkového ovládání na zeď)
Problém:
-zdá se mi, že kotel dlouhou dotápí na požadovanou teplotu i když ladím BUILD - zbytečně malá teplota otopné vody těsně před dosažením cílové teploty prostoru - nevím proč si volí nakonec tuto křivku (potom je větší spotřeba proudu pro čerpadlo než kdyby zvedl trochu teplotu :-))
-po nastavení teploty na termostatu (venku na zdi vyndaný z kotle) - si kotel dělá, co chce, respektive na nastavenou teplotu např. 19stupňů topí až třeba do 20,1 - řešil jsem již před rokem, kdy se ale samo upravilo cca po 48hodinách po nastavení, kdy začal regulovat dobře (na 19 vypnul při 19,1-19,2). - zajímalo by mě, čím to může být?

   Dobrý den, problém je v nesprávně nastavené topné křivce. Protože máte zapnutou automatickou korekci křivky, tak vám jí regulace po nějakém čase, až budovu „očichá“ nastaví na správnou (to bude cca těch 48 hodin). Protože v létě topení nejspíše vypínáte nestandardní cestou, tak regulace chce topit i v létě, ale kotel nenaběhne, tudíž regulace nemá požadovanou teplotu a proto upraví křivku směrem nahoru, která je po zapnutí topení vysoká a mnou výchozí doporučená je nejspíše zase nízká. Závěr: Kotel přepínat do letního režimu standardní cestou, poté by mělo být vše v pořádku. Pro jistotu si opsat hodnoty (kompletní nastavení) před koncem topné sezóny, pro případné výchozí nastavení na podzim při nestandardním vypnutí.
   Hodnotu BUILD je setrvačnost budovy. Protože se budova nezměnila a nemění, nechte ji na pozici, kde byla původně. Se spotřebou el. proudu čerpadla si nedělejte starosti. V provozních nákladech na topení se jedná o zanedbatelnou částku.

   Dobrý den pane Valter, velice děkuji za odpověď. Kotel jsem ale instaloval v březnu, tudíž se již moc netopilo. Mám tedy dát BUILD na 6 a každý týden, když kotel bude dlouho dotahovat požadovanou teplotu přidat o 1? Co se týče automatické křivky, ta se tedy sama řídí a reaguje na venkovní teplotu - tedy jestli chápu dobře, když bude venku +9 - je nyní křivka 1,1. Poté co teplota spadne třeba na -15, kotel to vyhodnotí a sám ji zvedne třeba na 2,5, aby zvládl ztrátu?

   Dobrý den, chápe to špatně. Ekvitermní křivka má kopírovat tepelné ztráty budovy při různých venkovních teplotách tz. v prostoru držet konstantní teplotu. To se děje pomocí teploty topné vody. Tato se hýbe právě podle jedné zvolené křivky (protipól k tepelným ztrátám domu). Protože dům respektive chování domu se nemění, tak ekvitermní křivka i parametr BUILD by měli zůstat konstantní (pokud jsou dobře zvoleny). To co s křivkou hýbe, je prostorová teplota. Ta když vyhodnotí, že křivka je špatně zvolená (parametr BUILD), tak si s ní hýbne, tak aby našla tu optimální.
   Jestliže trvá natopení prostoru dlouhou dobu, tak je nejspíše zvolená nízká topná křivka. Jestliže v požadované teplotě děláte velké skoky, tak snižte i parametr BUILD, tím řeknete regulátoru, že prostorová a požadovaná teplota se bude razantně měnit.
Pro začátek zvyšte křivku na 2,1 a parametr BUILD dejte na 3.

Dobrý den pane Valter, předem bych chtěl poděkovat za váš čas. Topení je nastaveno na 20,5 - comfort a 19,2 - noc. Vše jsem nastavil, jak radíte níže. Křivka spadla z 2,1 na 1,8. Níže píšete, že se systém řídí topnou křivkou. To by, ale teplota topné vody byla při určité venkovní teplotě konstantní. U mě však kotel topí víc na začátku, a když se blíží k požadované teplotě, sníží teplotu, to je kvůli tomu aby zbytečně nepřetápěl, jestli to chápu dobře?

   Dobrý den, ano pokud by nebyl připojen prostorový snímač, tak by při stálé venkovní teplotě byla teplota topné vody z kotle konstantní. Protože ale prostorový snímač máte připojen, tak dělá dvě věci. Zaprvé navyšuje/snižuje teplotu topné vody (spočítanou podle ekvitermní křivky) podle rozdílu požadované a skutečné teploty v prostoru, tz. pokud je v prostoru přesně požadovaná teplota tak teplota topné vody bude konstantní přesně podle zvolené ekvitermní křivky. Jestliže bude nižší, tak teplotu topné vody regulace zvýší, aby rychle dosáhla požadované teploty v prostoru, a naopak při přetápění prostoru teplotu topné vody snižuje. Druhá funkce je, úprava ekvitermní křivky, pokud je zvolena špatně, tz. musí dělat velké zásahy na obě strany.

Odesílatel: lukas@gmail.com