BD Znojmo – stav po více než roce od naší komunikace

   Dobrý den, možná si vzpomenete na naši e-mailovou komunikaci na konci roku 2019 a začátku roku 2020. jvalter.cz/co-delat-aby-kotelna-efektivne-spolehlive-fungovala
Od té doby se změnilo následující:
 • Byl odstaven solární ohřev, který byl hlavní příčinou, proč nebylo možné ohřát vodu. Nenašli jsme nikoho, kdo by to zprovoznil tak, aby to fungovalo. Navíc prasknul jeden (deskový) panel na střeše.
 • Byl špatně nastavený servopohon u přepínače vytápění/ohřev vody. Ventil tak byl i při ohřevu vody částečně otevřený pro vytápění, takže topné čerpadlo zapínalo pouze při velké zimě. Všechno tak táhlo nadřízené čerpadlo.
 • Na cirkulační potrubí byly nainstalovány termostatické ventily, pomocí kterých je nyní zajištěna přibližně stejná teplota cirkulační vody ve všech třech vchodech.
Přetrvává následující problém:
 • Vytápění i ohřev vody mají společnou vratnou, což má za následek například
   aktuálně mimo topnou sezónu se při ohřevu vody trvale ohřívá i akumulační nádrž topení
   i když máme podlahové vytápění, není možné topit na nižší teplotu, jinak studená vratná z podlahovky způsobí pokles teploty teplé vody
Firma NIBE nám zaslala návrh nového zapojení potrubí (viz přiložené soubory), avšak nejsem schopen získat nabídku na realizaci tohoto návrhu.
   Píšu Vám pro případ, že by Vás zajímalo, jak to u nás celé dopadlo. A také proto, zda považujete přiložený návrh za jediné řešení nebo zda vidíte i nějakou jinou možnost. Situaci mám teď ztíženou tím, že systém topí a voda je dostatečně teplá, takže panuje spokojenost a je menší zájem na dalším vylepšení chodu systému. Děkuji.

   Dobrý den, prohřev akumulační nádrže při odstavení topení byl způsoben netěsností ventilu (princip co odteče, musí přitéct). Jestli k tomu bude docházet, je na vině trojcestný ventil.
Při souběžném provozu topení a ohřevu vody není stávajícím zapojení vhodné, to je pravda. Připojení u tepelných čerpadel je rozhodně vhodnější než stávající. U akumulační nádrže bych raději volil samostatný vývod vratné vody do tepelných čerpadel, pokud je to technicky možné, aby akumulační nádrž fungovala jako anuloid (hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků čerpadel).

   Dobrý den, děkuji za odpověď. Jsem si vědom, že trojcestný ventil (klapka ESBE 3F50) úplně netěsní. Je to ale opět otázka nákladů, resp. návratnosti případné výměny ventilu za jiný. Podobné je to se samostatným vývodem vratné vody (i NIBE by ho preferovalo). Projekt zkrátka nebyl dobrý (s NIBE nebyl údajně předem konzultován) a teď se to napravuje obtížně.

Odesílatel: bra@icloud.com