Byl jsem postaven před problém ošetřit automat proti zastavení aplikace

tj. odstavení programu automatu. Příklad: Použil jsem automat pro zabezpečení kotelny a není možno, aby kdokoli odstavil zabezpečení z provozu. Program automatu lze uzamknout, ale nelze uzamknout tlačítka. Řešení:
Použít všechna tlačítka pro jiné funkce. Tlačítka napojit na jiné než předdefinované funkce. (napojit tlačítka do bloku AND a výstup nezapojit - bez funkce, nebo je jinak použít v programu) I tak lze kombinací tlačítek vyvolat menu pro STOP aplikace, ale není to až tak snadné, jako v případě nezablokování tlačítek.