Cyklování čtyřcestné klapky a Trimatik

   Problém s regulací topení. Pro správné posouzení stavu popíšu celou historii daného systému. V roce 1994 bylo zprovozněno v novostavbě topení s kotlem na koks a deskovými radiátory. Protože uživatelé domu jsou starší lidi a v obci měl být v budoucnosti zaveden zemní plyn, byl v listopadu 1996 vyměněn kotel za kotel Viessmann na lehký topný olej, s tím, že po zavedení plynu bude přebudován na plynový. Jako regulaci byl použit Trimatik II T40 IP20D objed. číslo 7450285 a čtyřcestný ventil ovládaný servopohonem MK Komextherm Praha.
   Po zavedení plynu v lednu 2001 dodavatel kotle začal hledat problémy s přeměnou hořáku na plyn, a proto byl do systému vložen plynový kotel Dakon, s tím, že regulace na kotli Viessmann obsluhovala dál systém a místo kotle Viessmann spouští kotel Dakon. Veškeré další rozvody zůstaly po celou dobu původní, pouze radiátory byly osazeny termostatickými hlavicemi.
   Vytápění pracuje spolehlivě. A nyní přichází důvod mého dotazu. Jak už jsem předeslal, uživateli domu jsou starší lidi a začalo jím vadit, že servopohon čtyřcestného ventil je téměř soustavně v pohybu a přes rozvody se zvuk přenáší po celém domě. Nemůžu říci, jestli tento stav byl po celou dobu provozu anebo tento problém začal až v posledním roce, tedy v době kdy si uživatel toho všiml a začal na tento projev poukazovat.
   Když jsem se snažil vysledovat nějakou logiku daného procesu, jen jsem mohl konstatovat, že servopohon pravděpodobně vytváří sinusovku topné vody a nedokáže ji snížit tak, aby její hodnota zůstala na takové úrovni, aby nepotřebovala zásah regulační jednotky. Dle mého názoru je doba, po kterou běží motorek servopohonu, příliš dlouhá. Doba není vždy stejná a je i 15 vteřin, což posune ventil o desetinu svého rozsahu. Když jsem pozoroval pohyb ventilu, dalo by se říci, že se pohyboval v rozmezí dvou desetin rozsahu a stále sem a tam.


   Nevím, jestli jsem problém popsal dostatečně a jestli jsem použil nějaké nesprávné výrazy a pojmenování, omlouván se. Protože jsem, ve snaze porozumět problému, pročítal návody, zjistil jsem, jak asi lze přestavět patřičné nastavení a pro vaši lepší orientaci, opsal jsem současné nastavení regulace. 01:00; 02:08; 03:00; 04:00; 05:08; 06:10; 07:01; 08:01; 10:00; 11:00; 12:00; 13:01; 14:00; 15:01; 16:01; 17:01; 20:00; 21:00; 22:01; 23:00; 24:00; 25:00; 26:00; 27:01; 30:00; 31:00; 32:01; 33:00; 34:00; 35:00; 36:00; 37:00; 40:01; 41:00; 42:00; 43:00; 44:01; 45:00; 46:00; 47:01; 50:03; 51:05; 52:07; 53:10; 54:05; 55:07.
   Také posílám foto, které jsem pořídil. Za kvalitu se omlouvám, ale je tam špatné osvětlení. Případné další potřebné informace vám poskytnu. Předem děkuji za pomoc. 

   Dobrý den, po přečtení a zhlédnutí fotografií bych neviděl problém v regulaci, ale v hydraulické části (topení).
Podle mého názoru uživatelé neslyší servopohon, ale čerpadlo. Pokud osadíte termostatické hlavice, musí být osazeno elektronické čerpadlo (ubere si otáčky) nebo přepouštěcí ventil (lacinější řešení), tak aby byl v topení konstantní dynamický tlak. Protože jste zachoval standardní čerpadlo, tak při uzavření termohlavic stoupne tlak dvojnásobně, tento tlak nadzvedává kuželky ventilů termohlavic, čím je ničí a zároveň je průtok velmi hlučný. Od toho se též odvíjí špatný průtok kotlem, a proto servopohon nemůže najít stabilní stav. Též čtyřcestná klapka tohoto výrobce je velmi nepřesná (je to v podstatě placka daná v potrubí) a regulace je velmi obtížná, zvláště u malých průtoků. Podle mého začali uživatelé hodně šetřit a všechny nebo většina termohlavic je zavřená, a proto začalo docházet k tomuto stavu.
Navrhované řešení:
 1) Výměna čerpadla za elektronické nebo instalace přepouštěcího ventilu topenářskou firmou. Zlepšení by mělo být 90%.
 2) Výměna čtyřcestné klapky včetně servopohonu za kvalitnější (ESBE) s dobře zvoleným Kvs (navrhne topenář). Zbylých 10%.
 3) Po těchto úpravách můžeme přistoupit k jemnému doladění regulace, ale myslím, že to nebude potřeba.

   Dobrý den, děkuji za rychlou odpověď. Vadící zvuk opravdu vychází ze servopohonu čtyřcesťáku. A vadí spíš vědomí, že motorek servopohonu je stále v pohybu. Předpoklad, že většina termohlavic je zavřena je správný, ale je spíš důsledkem toho, že dům je využit tak z třetiny a tedy i topení je v trvalém provozu jen částečně.
   Ale abych přešel k řešení. Elektronické čerpadlo je třeba čerpadlo Grundfos ALPHA2 25–40 180mm 95047500? A přepouštěcí ventil je jakýsi obchvat okolo čtyřcesťáku nebo třícesťáku s ventilem, který je pootevřen?
   Výměnu čerpadla bych dokázal sám. Ale myslíte, že výměna čerpadla by tak hodně pomohla tomu, aby došlo k výraznému snížení činnosti servopohonu čtyřcesťáku? Spíš si myslím, že kombinace Trimatiku a Komexthermu nebyla šťastná a výstupy Trimatiku jsou tvořeny pro "línější" motorek servopohonu. My máme doma třícesťák ESBE a řízení je řešeno programem v Control Webu a tam jsou impulsy vysílané na servopohon krátké, myslím 1 vteřinu. Na virtuálním přístroji lze nastavit interval, ve kterém přístroj nereaguje a kolikátý pokyn má uskutečnit. Myslel jsem, jestli i u této regulace není možno tyto údaje nastavit.
   Výměnu čtyřcesťáku samozřejmě sám nezvládnu a skoro bych řekl, že při takovémto zásahu by stálo za úvahu předělat celé rozvody, které z potřeby původního řešení jako samotížné je v podstatně větších profilech potrubí než současný systém vyžaduje. Děkuji a těším se na váš názor.

   Dobrý den, čtyřcestná klapka se pohybuje proto, protože nedokáže najít rovnovážný stav v důsledku malého průtoku. Elektronické čerpadlo jsem měl opravdu namysli např. Grundfos ALPHA2 25–40. Zde by ale bylo možná lepší přepouštěcí ventil, který by zabezpečil konstantní průtok. Tento přepouštěcí ventil se montuje na jedné straně za čerpadlem a na druhé straně do vratného potrubí z objektu. Nastaví se na měn např. 3m dynamického tlaku a pokud tlak vzroste např. zavřením některých odběrů, tak tlak přepustí do vratného potrubí. Poté je zajištěn konstantní průtok při různě zavřených radiátorech. To má za následek pozvolnou změnu teploty a tyto změny poté stíhá i Trimatik. Též by se chtělo podívat na filtr, který jsem zahlídl za čerpadlem, jestli není zanesený a celý problém není v něm. Je tam jemné sítko, které chce důkladně vyčistit, protože i malé zanesení bude zde hrát velkou roli.

   Dobrý den, filtr vyčistím. Když jsem ho posledně kontroloval, byl v pořádku, ale už je to delší čas. Ještě bych se zeptal, zda nemá vliv nastavení požadovaných teplot. Na kotli Dakon je nastavena teplota 75°C, na Trimatiku je nastaveno +8 (na fotce to není, protože jsem to stáhl), což je předpokládám 28°C a na hlavicích je buď 3 anebo 5. A čerpadlo je staženo na nejnižší výkon. Ještě zkusím zapsat časový průběh servopohonu za nějakou delší časovou jednotku, třeba půl hodiny. Možná by vám to ještě více nastínilo problém. Samozřejmě vaše návrhy respektuji, ale realizaci teď není vhodné provádět. Myslím, že na to není "problém" tak závažný a v případě nějakého zásahu do topného systému je třeba ho řešit komplexně. Možná bych se pak na vás obrátil s požadavkem na projektové zpracování. A jak jste říkal, volno máte až v únoru, takže zatím je čas.

   Dobrý den, příčina všech obtíží je špatné vyplachování kotle tj. špatný průtok přes čtyřcestnou klapku. Uvidíte, jestli se to zlepší po vyčištění filtru. Pokud snížíte teplotu na kotli, tak bude nutný menší průtok přes čtyřcestnou klapku a mělo by se to zlepšit.
    Musíme řešit příčinu a ne důsledek!
   Též může být zaseknuté čerpadlo v kotli, nebo u kotle či v kotli může být umístěn další filtr. Projekčně vám to musí zpracovat nějaký topenář. Pokud by šlo jen o jednoduché schéma pro topenáře, tak bych byl schopen něco zkreslit, ale poté bych potřeboval kompletní foto stávajícího zapojení s typy použitého zařízení.

   Dobrý den, ano, je tam ještě jedno čerpadlo a jeden filtr mezi plynovým kotlem Dakon a Viessmannem. Samozřejmě vyčistím oba filtry, ale až v sobotu.
   Když jsem psal o projekčním zpracování, měl na mysli spíše dát tomu tu správnou myšlenku. Dnešní stav s původním projekčním zpracováním už nemá moc společného. A spíše než foto bych vás raději poprosil o osobní jednání, protože vždycky mohu nějaký detail opomenout a on může být zrovna rozhodující. Je to sice 80 km, ale náklady bych vám uhradil. Už jsem vlastně dlužník teď.

   Dobrý den, říci jak by to mělo vypadat, není problém až na to, že do vánoc se tam nedostanu a pokud bych se ani poté dlouho neozýval, tak se prosím připomeňte.
   Vyčistěte filtry a mělo by se to zlepšit. Též by to chtělo zkontrolovat, jestli se čerpadlo opravdu točí. Pokud se čerpadla pravidelně neprotáčí, tak podle kvality vody za cca jeden měsíc zatuhnou a už se neroztočí. Zběžně se zdá, že se točí (na dotek vrní), ale netočí se. Nejlépe se to pozná, že si vezmete šroubovák nebo nějakou tyčku a tu jedním koncem přiložíte na čerpadlo a druhou stranou na pevno do ucha. Šroubovák dobře přenáší vibrace a měl byste tam dobře slyšet tekoucí vodu. Pokud tam uslyšíte jen vrčení a ne tekoucí vodu je čerpadlo zaseknuté. Poté je dobré odšroubovat středový šroub čerpadla (pozor na opaření) a šroubovákem čerpadlo rozhýbat (minimálně 10x otočit dokola) a poté znovu poslechnout. Pokud tam není středový odvzdušňovací šroub, tak nezbude než čerpadlo rozebrat. Též se to dá poznat, pokud vypnete kotel, necháte celý topný systém zchladnout na cca 25°C a pokud i poté bude čerpadlo horké tak je zaseknuté. Též tomu pomůžete snížením teploty topné vody na přijatelné minimum.

   Dobrý den, já jsem předpokládal, že byste přijel až v únoru, kdy, jak jste říkal hned v počátku, budete mít trochu volněji.
Co se týče servisu filtru a čerpadel mám dost značné zkušenosti, protože jsem k tomu byl donucen doma, kde mám problémy s topnou vody, respektive s tím co se v ní vyskytuje. A sám určitě víte, že to jsou věci, které je třeba řešit okamžitě a nemůžete spoléhat na to, až nějaký topenář bude mít volnou chvilku. Ale i tak děkuji za jasné instrukce. Ještě se vrátím k nastaveným hodnotám. Zkuste okomentovat, jak by to bylo lepší.
Teplota na kotli – je nastaveno 75°C
Teplota nastavená na regulaci – bývá nataveno naplno, tj. 28°C
Teplota na termostatických hlavicích – asi řeknete podle potřeby – spíš mě jde o vztah hlavice – regulace (např. hlavice 24°C – regulace 25°C nebo 23°C).
Výkon čerpadla – staženy na minimum (tady je to šetření, které jste zmínil v počátku) - je lepší když běží naplno?
   Asi jsem nezmínil, že ohřev teplé vody je bojlerem Rudocell, ale to asi vyplynulo z těch nastavených hodnot v regulaci.

   Dobrý den, abych se přiznal, tak jsem nastavení regulace neprocházel, protože příčina byla zjevná a ani na to nemám nyní čas, ale základní nastavení teplot bych viděl takto.
   Kotel by měl dodat jen teplo co je potřeba, jinak zbytečně cykluje a je zvýšená spotřeba paliva. Kotel by měl startovat maximálně 6x do hodiny, jinak je nastavena vysoká požadovaná teplota. Nyní bych nastavil 60°C a teprve až teplota klesne trvale pod –5°C, tak bych jí zvýšil na 70–75°C podle zateplení objektu.
   Teplota na regulaci je jen imaginární požadovaná teplota v prostoru, protože nemáme osazeno prostorové čidlo. Pokud je dobře nastavena ekvitermní křivka (základ u Viessmanna je 1,4), tak by měla prostorová teplota (bez použití termohlavic) odpovídat této imaginární požadované prostorové teplotě. Nastavená křivka odpovídá teplotě topné vody, pokud je nastavena imaginární prostorová teplota na 20°C. Pokud ji máte nastavenu na maximum tak, je nespíše nízko postavena ekvitermní křivka. Asi pro začátek bych to stáhl na 26°C a uvidí se, jestli nájemníkům nebude zima.
   Termostatické hlavice můžou být nastaveny jakkoli. Na regulaci nastavujete jakoby maximální teplotu, kterou dosáhne vyhřívaný prostor při plně otevřených termohlavicích.
   Čerpadlo by mělo být nastaveno tak, aby topil i poslední radiátor. Pokud topí, není potřeba přidávat otáčky.

   Dobrý den, tak jsem provedl kontroly, jak jsme se domluvili. Čerpadla běhají v pořádku, filtry byly trochu zanesené něčím, co připomínalo chuchvalce prachu pod postelí, tak jsem je vyčistil. Díval jsem se na ekviterní křivku, byla na 1,0, tak jsem jí zvedl na 1,4. Úroveň topné charakteristiky byla 6, tak jsem ji nechal.
   Když jsem se pohyboval u kotle, padl mi zrak na expanzní nádobu a napadlo mě podívat se na to kolik je tam vzduchu. Měřák neukázal nic, tak jsem zkoušel dofouknout řuční pumpičkou, ale to vůbec nešlo, při zmáčknutí ventilku také nic. Tak jsem ventilek vyšrouboval a žádný vzduch tam nebyl. Kompresorem to nafouknout šlo a tak jsem dofoukl vzduch tak, že tlak, který byl 0,5 baru se zvedl na 1,2 baru. Pak jsem topení pustil, čtyřcesťák se otevřel naplno a tam zůstal celou dobu (cca 4 hodiny), co jsem měl možnost topení sledovat.
   Tchán, coby uživatel, byl spokojený, protože přestalo věčné přestavování čtyřcesťáku, které mu předtím strašně vadilo. Já jsem jeho nadšení nesdílel, spíš jsem cítil jakousi rozpačitost nad tím plným otevřením čtyřcesťáku, protože myslím, že v sobotu zase taková zima nebyla, aby musel jet naplno. Zkoušel jsem, jestli vůbec správně pracuje, ale když jsem nastavil ohřev vody (což je upřednostněno, takže topení se zavírá), tak se čtyřcesťák poslušně přesunul na druhou stranu. Když jsem ohřev vypnul, zase se otevřel naplno.
   Ještě se vrátím k expanzomatu, je na 35 l ale štítek je nečitelný, takže nevím, jaké tlaky by tam měly být. Vzhledem k tomu, že je v systému pojišťovák 2,5 baru, tak předpokládám, že pracovní tlak bude taky 2,5 baru a kolik je tlak vzduchu? Sice si teď neuvědomuji, jestli je možnost ho odpojit od systému (vím, že to je tlak vzduchu při prázdném expanzomatu). Jak se to dělá při provozu? Jsem zvědavý na váš názor.

   Dobrý den, že je topný systém natlakovaný, jsem bral jako samozřejmost, což je moje chyba.
Takže od začátku.
   Obecně pokud není v topném systému větší statický tlak než 1bar (10m vodního sloupce), tak dochází k špatnému vyplachování kotle a „sekání“ vody v čerpadlech. Pro jednoduché určení provozního tlaku postupujeme takto. Vezmeme výšku budovy (od podlahy přízemí do stropu posledního patra), tuto výšku vydělíme deseti (minimum je 1bar), přičteme 0,2 jako rezervu a vyjde nám tlak provozní tlak v barech. Příklad: výška 6m; 6/0.1 = 0.6 = (minimum 1) = 1 = 1+0.2 = 1.2bar.
   Tento tlak budeme chtít držet v topném systému. Tlak plynu (vzduchu) by měl být cca. o 0,2baru menší. Při úpravě tlaku plynu v expanzovatu postupujeme takto. Při studeném topném systému odpustíme tlak v expanzomatu, nemůžeme-li expanzomat odstavit, tak v topném systému na nulu (nevypustíme vše, ale jen minimum, tak aby byl tlak nulový). Upravíme tlak plynu na požadovaný, z našeho příkladu na 1bar a dáváme pozor, jestli máme tlak topné vody stále na 0. Poté dopustíme tlak topné vody na požadovaný a je hotovo. Myslím si, že 35l nádrž je dost malá (pokud je dostačující tak by tlak měl zůstat stejný jak při teplém, tak studeném topném systému). Pokud je malá, bude tlak hodně kolísat se změnou teploty.
   Chování čtyřcestné klapky prověřite ubíráním žádané prostorové teploty (měl jste původně nastaveno na 28°C). Zkuste požadovanou teplotu ubrat na 20°C.

Odesílatel: toc@seznam.cz