Cyklování kotle Viessmann (Vitodens)

   Dobrý den pane Valtere, se zájmem jsem si přečetl diskuzi na téma ekvitermní regulace u kotle Viessmann, protože se mne týká také. Do jednopodlažního RD cca 100 m2 z Ytongu Lambda tl. 375 s podlahovým vytápěním jsem pořídil kotel Vitodens 222-W (B2LA 26) s ekvitermní regulací. Samozřejmě ladím správný sklon křivky a její teplotní posun. Nicméně od začátku mám problém s četností spínání kotle. Mám jej v provozu od zhruba konce září 2013 a počet startů je 14 625 při 504 hodinách provozu. Což si myslím je docela úctyhodné číslo:( První zhruba 2 měsíce jel kotel na konstantní teplotu, pak už jen na ekviterm. Již v prvopočátku jsem si všiml, že kotel se zapne na cca 20 s, teplota topné vody vyjede (přejede nastavenou maximální) a kotel se vypne a po cca 4 min se situace opakovala. Je-li natopeno, i dnes to tak funguje. Teplá voda ani nestačí dojít do rozdělovače, taktak opustí kotel. Jiná situace nastává, když se z programu redukované teploty natápí na normální (noc-den), kotel je pak schopen jet třeba i více než půl hodiny v kuse. Stejně tak v případě, že topí v normálním režimu (a spíná, jak jsem popisoval) a já jej vypnu a znovu zapnu. Pak po prvotní kontrole všech funkcí se rozjede, uhlídá maximální teplotu a je schopen jet na teplotu výstupní vody cca 35 st. C po delší dobu. Samozřejmě jsem o této situaci informoval montážní firmu i servisního technika, ale mám dojem, že si nevědí rady. Dovolil bych si Vás poprosit o Váš názor, nejlépe návrh na léčení.

   Dobrý den, v tomto případě je těžké na dálku radit, ale viděl bych problém opět v průtoku (nejspíše v čerpadle). Vy nebo servisní technik zkontrolujte v následujícím pořadí tyto parametry:
  1. Tlak vody větší než 1bar (100kPa)
  2. Chod čerpadla. Přes tvrdý předmět například šroubovák či vařečku (na tělo čerpadla a druhý konec přitiskněte pevně na ucho) poslechněte chod čerpadla. Musí být slyšet průtok vody, že vrčí, neznamená, že se točí. Může být zaseknuté nebo se zasekávat a poté bude docházet k přehřívání kotle. Při sebemenších pochybnostech čerpadlo rozebrat a vyčistit, případně kouknout na filtr.
  3. Je malý tlak čerpadla nebo velký protitlak. Přidat otáčky na čerpadle.
  4. Špatně nastavena doba doběhu čerpadla.
   Zkuste tyto kroky a dejte případně vědět, jak jste dopadl. Jestli nic nepomůže, zkuste přesněji popsat, kdy kotel pracuje v pořádku. V druhém odstavci napište, kdy dochází k cyklování. Váš popis se dá vyložit více způsoby. Též může být problém ve vlastním topenářském zapojení. Pošlete topenářské schéma, případně i foto.

   Dobrý den pane Valtere, k jednotlivým Vašim bodům:

  1. tlak vody v systému je cca 1,2 barů
  2. čerpadlo určitě jede, sice jsem neposlouchal, ale při zapnutí hořáku je bezprostředně horké i výstupní potrubí, po vypnutí jeho teplota okamžitě klesá
  3. to je spíš otázka na servismana
  4. čerpadlo nepřetržitě honí vodu do rozdělovače a podlahovky

Rozdělovač

   Podle mne kotel pracuje v pořádku, když přechází z režimu redukované teploty (noc) na normální provoz (den). To je pak kotel chopen jet nepřetržitě půl hodiny i více. Stejně tak, když jej během dne vypnu a bezprostředně opětovně zapnu.
   K cyklování dochází, když pracuje v ustáleném režimu, normálním provozu (den). Zapíná se při teplotě vody 25 st. C, hořák vypíná před dosažením 50 (brzdí již před 40) po cca 18 s provozu, teplota ještě přejede na 52-53 a do 1 min se teplota vrátí na 26 st. C - fáze klidu mezi vypnutím a opětovným sepnutím při 25 st. C trvá celkem 4 min. To vše dnes při celkem ustálené venkovní teplotě 6 st. C (tlumená 6), teplotě v místnosti 21,2 st. C, nastavené na kotli 23 st. C při sklonu ekvitermní křivky 0,4 a úrovni 2K.
   Od včerejška na kotli přibyly 3 provozní hodiny hořáku a cca 200 startů (včetně TUV). Domnívám se, že obdobně fachá i v noci, když se sem tam vzbudím, tak také krátce najede a vypne.
   Připojuji foto rozdělovače, schéma nemám, ale určitě zodpovím případné dotazy.

   Dobrý den, tak jsme podle mého doma. Nechci být posel špatných správ, ale pokud je na kotel napojen jen rozdělovač na zaslaném fotu, tak jste narazil na jednoho z mnoha topenářů, který nechce používat hlavu a akce lupe jak Baťa cvičky. Dané zapojení nebude nikdy fungovat správně, protože termostatický ventil vpravo nahoře škrtí či úplně zastavuje průtok kotlem! Toto zapojení se používá při kombinovaném zapojení podlahového topení a radiátorů, kde je zajištěn průtok přes radiátory a zároveň je nutná vyšší teplota pro tento okruh a zde je vyloženě nevhodné.
Jestliže je opravdu na kotel napojen jen tento rozdělovač, tak doporučuji:
  1) Na kotli nastavit maximální teplotu podle použitých topných hadů. Celkově snížit křivku na minimum (topit stále a málo).
  2) Rozdělovač předělat, tak aby byl zajištěn průtok tz., vše kromě rozdělovače pryč (termostatický ventil, čerpadlo ve zkratu). Zapojení by mělo být – přívod teplé vody z leva přímo do rozdělovače; sběrač zleva zaslepit, sběrač, vpravo odvod vratné vody beze změn.
  3) Termostat namontovaný na topné vodě použít jako havarijní pro blokování kotle při vysoké teplotě topné vody (špatné nastavení, selhání kotle). Pokud není možné dotáhnout kabel do kotle nebo použít stávající kabel, tak ho přemístit ke kotli.
  4) Pokud bude i nadále kotel cyklovat, tak je kotel předimenzován a zkusit se domluvit se servisákem kotle, jestli je možné mu ubrat výkon.
   Poté by měl kotel chodit v pořádku. Jakékoli cyklování pod 10 minut za hodinu při a pod 10°C venkovní teploty, je špatné a mělo by se řešit.

   Dobrý den pane Valtere, obávám se, že máte pravdu, protože to po dokončení vypadalo ještě hůř. Odvod do kotle byl vyveden vpravo nahoře z přívodu (rozvodu) do podlahovky, takže stejná voda co šla do podlahy i do kotle a termostatický ventil byl nastaven na 40 st. C, opravdu skvělé pro kondenzaci… :( To jsem opravdu nevydržel a dva týdny jsem je přesvědčoval, že to tak logicky nemůže být. Takže aktuální stav je víceméně nějaký kompromis s tím, že termoventil je teď nastaven na max., takže vlastně odstaven. Nicméně vidím, že takhle jede neustále jak kotlové čerpadlo, tak i čerpadlo u rozdělovače a v tom také nevidím žádnou logiku, jenom zbytečnou spotřebu. Údajně je tam čerpadlo také proto, aby v létě vyrovnávalo teploty v jednotlivých místnostech, kromě toho, že takhle má sestava hlídat nepřehřátí podlahovky. Fakt je ten, že při tomhle zapojení kdyby nefachalo čerpadlo, tak nic nebude nutit vodu, aby se proháněla podlahovkou a půjde přímo zpátky do kotle:) Takže i přítomnost termospínače čerpadla na vstupu mi lehce uniká - netuším kdy by mělo běžet a kdy ne, resp. kdy NE. Takže bych to opravdu viděl správně tak, jak popisujete.
   Již při prvním ohledání, než to předělali, jsem tu měl celé konzilium, dodavatele, servisáka i obchodního ředitele Viessmannu. Je pro mne nepochopitelné, že dodavatel kotlů nemá páru o tom, jak má pro jejich kotel vypadat napojení na topení, aby byl daný typ kotle co nejlépe využit. Zbytečné dále rozvádět. Původně jsem tu měl navržen Geminox ZEM 2-17 s ext. zásobníkem, nicméně jsem se nechal přesvědčit na Viessmann, navíc místo původně dohodnutého s výkonem 3,2 -13 kW tady mám 5,2-26 kW, prý kvůli tomu, aby byl zajištěn výkon pro TUV (mám koupelnu s dvěma umyvadly a sprcháčem, další umyvadlo na WC, dřez). Jestliže už na začátku jsem vyjádřil pochyby o tom, jestli těch 3,2 není moc, když je v PD 2,3, tak při 5,2 už jsem kroutil hlavou, ale bylo mi řečeno, že pan servisák to dokáže "stáhnout".
Ještě k těm bodům:
  1) Topné hady jsou od Rehau, netuším, co je ta maximální teplota, určitě snesou více, než je vhodné pouštět do podlahovky? Chápu proč topit stále a málo, ale nevím, co myslíte tím snížit křivku - snížit sklon na méně než 0,4 nebo posunutí směrem dolů na méně než 2K nebo jiná kombinace obojího??? :)
  2) Rozdělovač - jasné, nemám připomínek.
  3) Dtto předchozí, bude u kotle.
  4) S tím výkonem se obávám nejhoršího, rozumím tomu správně, že by měl jet v kuse alespoň 10 min, ale kolikrát takto do hodiny - 1x, 2x nebo 6x???

   Dobrý den, tento typ rozdělovače má fungovat takto: Čerpadlo v rozdělovači má točit vodu topnými hady pořád, pokud je k dispozici topná voda z kotle, tj. ten termostat na topné vodě hlásí dosažení teploty (je sepnutý). Termostatický ventil na vstupu hlídá teplotu v rozdělovači (to je ta kapilára). Jestliže je tam nízká teplota, tak pomalu otvírá a dojde k „vstříknutí“ topné vody z kotle. Jakmile topná voda dosáhne nastavené teploty je topná voda z kotle odstavena a dochází opět jen cirkulaci v topných hadech. Podle principu co odteklo, musí přitéct, je při otevřeném termoventilu vratná voda tlačena do kotle, při uzavřeném do kotle nic neteče a kotlem není zajištěn průtok, tj. teplota rapidně stoupá s nulovým výsledkem. Teoreticky když voda stojí, tak by kotel měl natopit a stát, ale praxe je taková, že voda nikdy v tomto zapojení nestojí, termoventil podchází, nebo je potřeba minimální výkon tj. výkon menší než minimální výkon kotle, termoventil je minimálně otevřen a dodaný výkon se rapidně projeví na teplotě. Neomezoval bych průtok a kotlem topil na minimální teplotu s velkým průtokem, tím pádem by se cyklování mělo rapidně snížit. Problém v kotli Viessmann bych problém neviděl. Je to všechno v lidech…, kteří mi připadají, že neznají základy fyziky. Po úpravách uvidíte, jestli je minimální výkon velký a případně žádat jeho stažení. Asi pokud možno od jiného servisáka od Viessmannu, protože tento asi nebude ten pravý ;-)
  Ad1) Co vím o hadech Rehau: Pokládka do mokré mazaniny -> trvalé provozní teploty nesmí překročit 55°C. Suché podlahové desky ze sádrovlákninového materiálu smí být vystavovány maximální teplotě 45°C. Trvalé provozní teploty vyrovnávacích a nivelačních hmot na cementové bázi leží mezi +45 °C a +50 °C. Hmoty na bázi sádry lze vytápět pouze do maximální stálé teploty +45 °C. Podle konstrukce podlahy zvolte maximální teplotu podlahy. Pokud si nebudete jistý, zvolte maximální teplotu pro kotel 42°C a havarní termostat nastavte o 5°C výše. Podle korespondence bych pro začátek začal s křivkou 0,3 a posunem 10.
  Ad4) Kotel by neměl zapálit vícekrát než 6x za hodinu. Poměr chod/odstávka se může lišit podle odebíraného výkonu, ale kratší chod než 2 minuty, též signalizuje problém. Toto je minimum, které by mělo být vždy dodrženo a dochází k němu při minimální tepelné ztrátě objektu, proto ta podmínka vysoké venkovní teploty. Jinak by při nižších venkovních teplotách tz. vyšší teplotní ztrátě měl kotel cyklování omezovat až by měl topit stále.

   Dobrý den, vámi popisovaný způsob, jak by to mělo vypadat, tak to prostě fungovat nemůže, celý systém se bude hádat. Kotel si topí podle ekvitermu a je mu úplně fuk, co se děje za ním, jestli odběr zrovna je nebo není, pokud je, je chvíli dobře a teplo jde do systému, avšak jakmile termoventil začne škrtit, tak se kotel přehřeje a vypne, bez ohledu na to, jestli podle ekvitermy topit má nebo ne a už vůbec je pak všem prvkům úplně jedno, jestli je v budově teplo nebo ne. Obávám se, že v této podobě je systém tak nestabilní, že nemůže dobře fachat.
Teď k bodům:
  1) mám tam anhydrit, takže max. teplotu mohu zvolit 45 st., než dojde do rozdělovače tak zchladne, a havarijní třeba o 3 st. výše (pokud ho dám pod kotel)? Začal jsem tedy s 0,3 a posun 10, nebude-li to dobré, mám jít na 0,2 a 12?
  4) montážní firma už v pondělí přislíbila schůzku na někdy, jsem zvědav, jak si dá načas...
   Až to všechno předělají, tak si dám zase práci s pozorováním, ale jestli oni náhodou nečekají, až bude mrznout a samo se to vyřeší :-(
   Až bude něco nového, dám vědět, mohu-li ;-)

   Dobrý den, já jsem nepopisoval, jak by to mělo vypadat! Popisoval jsem, jak funguje rozdělovač v zapojení, v kterém ho tam máte. Správně usuzujete, že tahle to fungovat nemůže ;-)
   Správně říkáte, že kotel topí na ekviterm a nezajímají ho žádné jiné teploty kromě teploty topné vody, ale není pravda, že mu je to jedno, protože pokud je vše natopeno, tak není odběr tepla a kotel se natopí na požadovanou teplotu a vypne. Zkuste se více zamyslet nad předchozím mailem.
  Ad1) Max. kotel 45°C; havarijní termostat o 3°C -> OK. Pokud to nebude dobré tak při mrazech (-5°C a níže) nebo posunem větším než 20 (jestliže budete na 20, tak snižte na 10 a přidejte 0,1 na křivce), hýbejte křivkou po 0,1 požadovaným směrem. V ostatních případech hýbejte po 2 a následně jemné doladění po 1.
  Ad4) I to je možné, ale zde bych typoval, že to nevyřeší ani mrazy.

Odesílatel: miro@volny.cz

Komentáře

Cyklování kotle

Dobrý den, mám stejný problém s cyklováním kotle. Mám kondenzační kotel Viesmann Vitodens 100 s ekvitermním řízením a po prvním natopení na požadovanou teplotu kdy kotel topí v kuse třeba i dvě hodiny pak už jen cykluje a cca každých 5min. sepne na cca 5 vteřin. Prosím o radu, jak mám kotel nastavit, nebo kde je chyba. Děkuji za rady.

Vitodens 100

Zdravim, nepisete aky mate opentherm, ci mate podlahovku, alebo radiatori.

Co je to opentherm?

Co je to opentherm? Dole mám podlahovku a v podkroví radiátory.

Cyklovani vitodens 100w

Opentherm na vitodens 100w je napriklad vitotrol 100 OT.Je to vlastne ovladac kotla s opentherm komunikaciou,vymiena si info medzi kotlom,vonkajsim cidlom a aj miestnostou,ak je zapnute snimanie referencnej miestnosti.Dalej mozte mat namontovany klasicky termostat co len zapina a vypina kotol.Napisali ste malo informacii napr ako mate zrealizovane kurenie,ako ovladate podlahovku a ako radiatory,aky mate namontovany termostat a ako sa sprava.Cyklovanie moze byt sposobene,ze nieje odber tepla,alebo moze byt zaneseny filter,je tam vela moznosti.

Cyklování kotle - odpověď

   Dobrý den, problém bude v topenářském zapojení. Na rozumnou odpověď poskytujete dost málo informací.

Informace - odpověď

   Jak jsem už psal, problém bude nejspíše v topenářské části, takže je potřeba zdokumentovat stávající stav, abychom mohli najít závadu. Problém bývá v nedostatečném průtoku přes kotel, třeba vlivem uzavřením termostatickými hlavicemi. Nejlépe pošlete popis, případně fotky na můj mail. Pro popis se nechte inspirovat dotazy jiných čtenářů mého webu. Též zkuste hledat v sekci „Pošta“ (jvalter.cz/posta) jestli tam nenarazíte na řešení svého problémů. Čím dál častěji řeším ten samý problém pořád dokola.

Ekvíterm

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, mám kondenzační kotel Votodens 100W, mám k němu napojené čídlo venkovní teploty a k tomu termostat vítotrol 100 OT. Moje otázka zní zda je možné místo tohoto termostatu dát jíný  termostat od jiného výrobce, kde nepůjde přímo nastavovat topnou křívku, ale nastavím s j pravděpodobně na kotlu na kolečku. Mnozí mě tvrdí, že musím mít Vítotrol 100 OT a někdo taky tvrdí, že můžu mít jakýkolív termostat. Prosím o radu. V montážním návodu na kotel se píše že u ekvítermě řízeného provozu lze nastavít teplotu kotlové vody otočným ovladačem co je na kotlu. Tak nevím. Prosím má s tím někdo zkušeností? Děkují za jakékolív rady.

Ekviterm - odpověď

   Dobrý den, k vašemu kotli můžete připojit dva druhy prostorových přístrojů. Doručený je prostorový regulátor (ovladač/snímač) komunikující protokolem OpenTherm, který zohledňuje prostorovou teplotu a koriguje teplotu topné vody jak podle venkovní, tak podle prostorové teploty. Tím dochází k optimálnímu provozu kotle a následně k nízké spotřebě plynu. Zároveň se tím eliminuje případně trochu nevhodně nastavená ekvitermní křivka. Zde si případně můžete zvolit i jiného výrobce prostorového regulátoru, ale protože každý výrobce si trochu komunikační protokol upravuje podle svého, tak by měl podporovat kotle firmy Viessmann.
   Druhý typ prostorového přístroje je prostorový termostat, který jen říká kotli (TOP/NETOP). Zde může použít v podstatě jakýkoli termostat. Na točítku kotle si nastavíte ekvitermní křivku, kotel jede na spočítanou teplotu topné vody podle venkovní teploty bez vlivu prostorové teploty a prostorový termostat jen povoluje chod kotle. Protože je kotel častěji spouštěn a není zpětná vazba od prostorové teploty, tak efektivita provozu je na podstatně horší úrovni. Je to lepší než nic, ale vědomě si s Porsche děláte Škodovku ;-)

Ekvíterm

Děkují za odpověď. Mě se totiž u vítotrolu 100 OT nelíbí, že neustále běží objehové čerpadlo a tudíž tu natopenou soustavu rychle schladí. To termostat (Top/Netop) vypne po natopení í objehové čerpadlo a nedochází tak rychle k schladutí soustavy.

Ekviterm - odpověď2

   Nejekonomičtější je kontinuální topení a ne provoz topení „přískoky“ ZAP/VYP. Proto je používána ekvitermní regulace, která má neustále doplňovat tepelné ztráty objektu. Aby k tomu mohlo docházet, musí běžet čerpadlo.
   K zchladnutí dochází, pokud je teplo odebráno. Jestliže běží čerpadlo, je teplo využito, jestliže neběží, tak leží bez užitku v trubkách a chladne jen špatnou izolací trubek. Tento argument nemá pro provoz kotle žádnou váhu.

Ekviterm

Zdarec,k viessmannu 100w je lepšie použitie openthermu PT52. Lepší nadstavenia atď. Za pomoci pána Valtra som ho uz optimálne nadstavil a lepšia spokojnosť ako u vitotrolu 100 OT. luvitherm@gmail.com