Cyklování do podlahového topení

   Dobrý den. Dovoluji si Vás opět oslovit a poprosit o radu. V minulosti jste mi poradil s nastavením kotle pro využití TUV. Funguje to dobře. Zatím jsem pro podlahové vytápění používal jen krb. vložku s aku nádrží.
   Provozuji kotel Vitodens 200W W2BC pro podlahové topení přes směšovač a pro ohřev TUV plovoucího zásobníku umístěného v akumulační nádrži, kterou vytápím krbovou vložkou. Nyní řeším, jak nastavit plynový kotel pro topení přímo do podlahy.
   Kotel je vybaven rozšířením EA1 a nějakým dalším, což usuzuji podle druhé krabice uvnitř kotle. Nevím, o jaká rozšíření se jedná. Bylo dodávané kvůli možnosti kombinace použití kotle pro ohřev TUV v aku. Vše je zdokumentované v příloze.
   Kotel po uvedení do provozu začne přes otevřené Belimo topit do podlahy bez přerušení asi 20 min. poté zhasne plamen, čerpadlo běží a asi po 10 minutách cyklicky zapaluje ale hned, hořák vypíná. Teplou vody na displeji pak udržuje jen na 24 st.C. Mám vyzkoušeno, že pro dostatečné teplo doma stačí krbem přes aku napájet směšovač 30st.C. Kotel tedy přestává topit do podlahy.
   Také nevím, jak ekonomicky kotel využívat (denně hodinově provozovat) pro vyhřátí domu, když bych topil jen jím, tedy plynem.
- maximální topný výkon mám nastaven na 5%
- kódování je dopsáno tužkou v pdf příloze
- do podlahy kotel topil, když jsem vysoušel betonovou mazaninu
- když chci kotel využívat k topení, cykluje a přestává topit
- mám jen venkovní čidlo, ne vnitřní termostat, stačí mi jen ekvitermní regulace
- nevím, zda je při ekviterm. reg. zohledněno nastaveni- "požadovaná teplota v místnosti". Předem děkuji za radu.

Dobrý den.
 1) Teplotu topné vody 24°C určuje nastavení ekvitermní regulace. Zkontrolujte nastavení.
 2) Cyklování kotle je způsobené nedostatečným průtokem přes kotel. Nelze provozovat natápění z nádrže a plynový kotel. Zkontrolujte, případně zabezpečte blokování plynového kotle při provozu z nádrže. Pokud toto neprovozujete, pošlete detail podlahového rozdělovače s označením šipek zpětných klapek.
 3) Nenašel jsem *.pdf přílohu s kódováním.
 4) Obecné ekonomické nastavení kondenzačního kotle je takové, že kotel provozujete s co nejnižší teplotou vratné a tím i topné vody a na co nejmenší výkon. Aby se předešlo „vyjetí“ na vyšší výkon, je nejlepší kotel v zimních měsících provozovat 24hod bez útlumů podle ekvitermní křivky (topný výkon kopíruje tepelné ztráty, tj. co jsem ztratil to dodám).
 5) Požadovaná teplota v místnosti dělá paralelní posun topné křivky tzv. korekci. Výše od 20°C přidávám; níže pod 20°C ubírám.

   Dobrý den, díky za Vaši odpověď.
-Tak už jsem pochopil, jak funguje ten paralelní posun topné křivky, nezmění se při tom úroveň ani sklon.
- Kombinovaný provoz z aku a z plynového kotle do podlahy nebudu používat. Mám jen problém s cyklováním, provozem kotle.
- Myslím, že průtok kotlem, přes podlahový registr není ničím brzděn. Při rozjezdu kotle začne čerpadlo snižovat otáčky a po chvíli vypíná. Teplota na displeji je asi výstupní kotle a ne vratná, takže při těch 24 stupních kotel zhasínal, ale poté jsem mu přidával "požad. tep. v místnosti", ale on už nezapaloval, anebo cykloval.
- Přílohu s naskenovanými stránkami kódování zasílám, plus další fotku.
Předem děkuji za pomoc, rád se finančně odměním. Ať se daří.

   Dobrý den, jestliže kotel cykloval, tak mu nebyl odebrán výkon.
 1) Zkontrolujte chod čerpadla. Jestli běží. Na průtokoměrech jednotlivých topných hadů byste se měl pohybovat v rozmezí 2-3 L/min. Pro test můžete dát parametr 31 na 100%.
 2) Zkontrolujte otevření ventilu a správné nasazení pohonu na uzavírací armaturu.
 3) Zkontrolujte, že neběží čerpadlo v podlahovém rozdělovači (neběží souběžně i AKU). Případně můžete na zkoušku uzavřít kulový uzávěr do AKU (prostřední páčka u země u AKU).
 4) Zkontrolujte filtr na vratné vodě do kotle. Vpravo pod kotlem, jestli je to filtr z fotky je to špatně poznat.
Na 90% je problém v průtoku, hledejte chybu tam.

   Dobrý den. Tak jsem zjistil, že čerpadlo v kotli není elektronicky řízené, je tam čerpadlo s přepínačem dvou rychlostních stupňů. Mám přepnuto na vyšší rychlost a průtoky na hadech jsou mezi 1-1,5L/min. Proto kotel nestíhá protočit ohřívanou vodu a vypíná. Topný výkon na kotli mám snížený na 5%. Nevidím tedy řešení.

Dobrý den, řešení je výměna čerpadla v kotli za silnější. Kontaktujte svého servisního technika kotle.

Odesílatel: frantisek@email.cz