Detstudio hotovo

DetStudio - vyřešené problémy

DetStudio Tato stránka je archívem realizovaných připomínek k DetStudiu a bylo mi je líto smazat - snad to někomu ještě pomůže :-)

 


► Setkání aplikátorů s pracovníky vývoje SW firmy AMiT

Letošní setkání nad sw a hlavně nad DetStudiem proběhlo ve velmi podnětné atmosféře. Celkově se od minulého roku ke zkvalitnění a stabilitě DetStudia udělalo hodně, ale je pořád co zlepšovat :-). Sice se některé požadavky opět opakovaly, ale tento rok se snad na ně dostane. Důležité na setkání je to, že se stanovily priority požadavků, ve kterém budou realizovány a otevřely se další kapitoly pro lepší funkci DetStudia. Nechci zde vyjmenovávat konkrétní funkčnosti a vylepšení, na které se můžete těšit, aby jste nebyli zklamáni pokud k nim nedojde, ale můžete se těšit například na doladění stability, kratší časy překladu a pro nahrání aplikace a mnoho dalších věcí co Vám zrychlí a zpříjemní programování v Detstudiu.   7/2009


--- Všeobecné ---

► Funkce Let - tento modul hodně používám a byl bych rád, kdyby přibyly tyto klávesové zkratky: ALT+A vložení aliasu; ALT+S vložení proměnné; ALT+F vložení funkce.

Připomínku jsme předali vývoji SW, kde ji analyzují a případně zrealizují. Doplněno DetStudio 1.0.59

► V RS procesu si nazoomuji na 200% (nepřečtu to na notebooku). Při opětovné otevření procesu je standart. Pokaždé zoomovat je nevhodné.

Připomínku jsme předali vývoji SW, kde ji analyzují a případně zrealizují.     Doplněno DetStudio 1.0.55

►Pro Záložku proměnných a aliasů by měla být konstantní barva, aby se při otevření více oken dalo rychle na chtěnou záložku rychle najet. Teď jsou to spíše omalovánky bez smyslu (nebo jsem ho nepochopil).

Námět jsme předali vývoji SW, kde jej analyzují a případně zrealizují.     Doplněno DetStudio 1.0.43

► Při převodu z PSP převedu soubor x.PSP na x.dso. Pokud provedu znovu převod tak není hlášeno varování o přepsání souboru x.dso.

Připomínku jsme předali vývoji SW, kde ji analyzují a případně zrealizují.     Upraveno DetStudio 1.0.46

► Bylo by možné udělat terčík na zavření všech otevřených záložek?

Námět jsme předali vývoji SW, který jej analyzuje a případně implementuje.     Obdoba této funkce v DetStudiu již existuje – v nabídce "Okna/Zavřít všechny dokumenty".

► V RS procesu mi chybí zkratka F7, pro dání proměnných do inspektora.

Připomínku jsme předali vývoji SW, kde ji analyzují a případně zapracují.     Doplněno DetStudio 1.0.55

► Volba inspektora 1-4 při přidání proměnných z modulu do inspektora je podle mě zbytečná (pro ladění zbytečný klik na víc). Vyřešil bych to tak, že by se proměnné přenesli do právě aktivního inspektora a pokud by nebyl žádný vybrán, tak implicitně do inspektora č.1. Při hledání chyby v programu je tato volba otravná.

Návrh jsme předali vývoji SW, kde jej analyzují a případně zapracují.     Doplněno DetStudio 1.0.55 - AutoInspektor

► Otevřu okno s parametry modulu a zmenším si ho. Při opětovném otevření je opět ve standartu. Je to správně?

Toto chování je v současné době vlastností DetStudia. Námět na jeho změnu jsme předali vývoji SW, kde jej analyzují a případně zrealizují.     Doplněno DetStudio 1.0.43
Otevřu okno parametry modulu a nemohu toto okno si dát na stranu, abych se podíval na kód (hned se vrátí zpátky).
Připomínka byla předána vývoji SW, kde ji analyzují a případně zapracují.     Doplněno DetStudio 1.0.55

► Napíši modul a mezera a v bublině se mi napíše TAB - pro vložení default parametrů. Doplnil bych tam i CTRM+M pro editaci modulu (pro začátečníka velmi užitečné).

Námět jsme předali vývoji SW, kde jej analyzují a případně zrealizují.    Doplněno DetStudio 1.0.43

► V rootu se mi vytvořil adresář $DetTmp a nevím, co tam dělá. V rootu chci mít pořádek a tato složka tam nemá co dělat. Byl bych proto umístit jí k programu do Program Files.

Na přemístění adresáře $DetTmp z rootu se již pracuje.     Doplněno DetStudio 1.0.45

► Při překladu aplikace mi to 10x vyhodí hlášku viz obrázek příloha a 1x to přeložím a potom zas nic. Projekt přikládám.

Vámi zaslaný projekt se nám dařilo vygenerovat bez výpisu okna s chybou. Pokud problém stále přetrvává, zkuste přeinstalovat DetStudio. Pokud používáte v názvech adresářů, kde je projekt uložen diakritiku, zkuste je prosím přejmenovat tak aby ji neobsahovaly a projekt znovu vygenerovat, zda bude chování stále přetrvávat.
Popisovanou chybu mi to hlásilo nepravidelně při jakémkoli projektu. Zkoušel jsem všechny varianty a zjistil jsem, že pokud DetStudio padá, tak mám okno Zprávy minimalizované dole v liště. Pokud dám okno trvale zobrazovat, jednou program přeložím takto je vše v pořádku a zase to nějaký čas vydrží (vícekrát odzkoušeno). Popis: Okno - Probíhá generace obrazovek -> potom to spadne, myslím těsně před Oknem - Probíhá generace procesů a napsání do Okna Zpráv - Začínám překládat...
Jedná se skutečně o problém s oknem zpráv. Pokud při spuštění DetStudia nemáte zobrazené okno zpráv, dojde během generování k pádu DetStudia. Doporučujeme tedy ponechat okno zpráv otevřené. Tato chyba by měla být odstraněna v již uvolněném DetStudiu verze 1.0.43.

► Když vytvořím podprogram tak se očísluje 0, ale podprogramy mají být od 100-999. Tak ho přejmenuji na 100. Vložím modul Call (nabídka 100-999). Zadám 100, ale je to chyba musím v textu napsat Lib100.

Defaultní hodnota 100 nabízená jako parametr modulu Call je chybná. Toto chování jsme předali vývoji SW a v některé z dalších verzích bude opravena.     Opraveno DetStudio 1.0.43

► Vytvořím matici a rovnou chci zadat inicializační hodnoty -> není vyplněn formát a otevře se okno chyba.

Jedná se o chybu DetStudia, která bude předána vývoji SW a v některé z dalších verzí opravena.     Opraveno DetStudio 1.0.63

► Ve správci archívů (provozní deník) se mi neprovede Import z projektu.

Jedná se o chybu DetStudia. Tato byla předána vývoji SW a v některé z dalších verzí bude opravena.     Opraveno DetStudio 1.0.61

► U modulu MenuScreen bych si chtěl zvolit, jestli má kurzor zůstat na poslední položce, nebo se vracet na položku č.1. (teď nemůžu udělat automatické vracení)

Rolování u prvku MenuScreen lze nastavit zadáním hodnoty True do parametru CursorWrap.
Tady jsme si asi nerozuměli - popíšu. Při startu je kurzor u Menu na první položce. Najedu si na sedmou položku a otevřu ji. Po opětovné zobrazení obrazovky s Menu je kurzor na položce číslo sedm. Položky v menu píšu podle důležitosti, a proto bych uvítal, aby po otevření obrazovky s Menu byl kurzor opět na položce číslo jedna (v LCDschellu to tak fungovalo). Pokud mám "tupější" obsluhu tak má zažité postupy a toto by jí mátlo, protože by "startovala" pokaždé od jinud.
Tento námět jsme předali vývoji SW, kde jej analyzují a případně implementují.
Včera jste mi poradil, že mám napsat konstrukci: MenuScreen1.SelectedIndex = 0. Tato funkce sice funguje, ale nastal mi jiný problém. Mám 4 řádkový LCD. V menu mám 8 položek. Najedu na položku číslo 7 a otevřu ji. Při opětovném skočení do menu je kurzor na položce 0, ale na LCD stále vidím položky 4,5,6,7 a první položku na které je kurzor nevidím. Myslím si, že by měla být vždy vidět vybraná položka.     Doplněno DetStudio 1.0.55

► Velmi důležité je pro mě možnost zadávání času v matici - prosím o dodělání modulu TimeSchedule. Bez tohoto modulu nemohu realizovat časový program. Takto řešený program je v příloze, prosím o odbornou kontrolu. Vím, co mi namítnete, ale tento časový plán se hodně podobá prostorovému termostatu a po desítkách programů jsem dospěl k názoru, že tento princip je pro obsluhu nejjednodušší a nejlépe pochopitelný, protože dotazy na zadávání časového programu ze strany obsluhy už nejsou.

Prvek DateTimeEdit se v současné době upravuje tak, že ve skriptu budou přístupné vlastnosti Row a Col pro výběr prvku z matice. Toto se objeví v některé z dalších verzí DetStudia. Pokud vám (resp. obsluze) lépe vyhovuje váš vlastní časový plán (byť pracnější), rozdělený do více obrazovek, nemáme nic proti tomu – prostředí DetStudio toto umožňuje. Ovládání je pouze na zvyku.     Doplněno DetStudio 1.0.43

► Kdy myslíte, že bude se moc kopírovat a přejmenovávat prvky.

Kopírování prvků by se mělo objevit v některé z dalších verzí DetStudia. Termín implementace přejmenovávání prvků neznáme.     Kopírování doplněno DetStudio 1.0.43

► Výběr oprávnění je na programátorovi, ale oprávnění odebíráme většinou obsluze (výchozí by mělo být přednastaven na obsluze). Ve zdrojáku jsem přehodil programátora a obsluhu a bylo po problému :-)

Z vašeho popisu není zřejmé v čem je problém. Prosím blíže specifikujte váš požadavek. Otevřu obrazovku Obr001, dám si vlastnosti prvku MenuScreen a chci zadat oprávnění (Permissions) Otevřu nabídku a vybraná skupina je PROGRAMÁTOR. Myslím si, že by měla být prohozená položka OBSLUHA a PROGRAMÁTOR (vybraná položka OBSLUHA), abych pokaždé když chci zadat oprávnění, nemusel překlikávat na obsluhu.
Vaše připomínka byla předána vývoji SW, kde ji analyzují a případně zapracují.     Doplněno DetStudio 1.0.55

► Jak testovat, která obrazovka je zrovna otevřená (skript), pro vykonání nějaké akce?

Funkce, která by vám přímo vracela, která obrazovka je otevřená, neexistuje. Je to ale možné udělat tak, že si při otevření každé obrazovky zapíšete nějaké číslo, identifikující obrazovku, do pomocné proměnné. Pro tento účel lze např. využít prvek Memory, který umístíte do obrazovky Global. Do události OnOpen každé obrazovky pak vložíte následující kód (vždy s číslem charakterizujícím danou obrazovku): Global.Memory1.Value = 1; Na základě hodnoty Value prvku Memory pak můžete provádět požadované akce.     Doplněno DetStudio 1.0.65

► V nápovědě píšete, že u modulu MenuScreen můžu zadat jednotlivým prvkům klávesové zkratky, ale tuto vlastnost jsem nenašel. V nápovědě píšete, že u modulu MenuScreen nemůžu ubírat položky, ale už to jde.

Děkujeme za upozornění. Toto bude v nápovědě opraveno v některé z dalších verzí.     Doplněno DetStudio 1.0.55

►Při otevření záložky Obrazovky se nerefrešuje počet prvků na obrazovce.

Toto chování se nám nepodařilo nasimulovat. Napište nám prosím přesný postup jak daného chování navodit.
Otevřu záložku Obrazovky. Potom otevřu nějakou obrazovku s např. 5 prvky a přidám tam prvek tzn. je tam 6 prvků. Na záložce je počet prvků stále 5. Teprve po zavření a opětovném otevření záložky Obrazovky se počet prvků na dané obrazovce změní na 6.
Toto chování se nám podařilo nasimulovat. Předali jsme jej vývoji SW a v některé z dalších verzí bude opraveno.     Odebráno DetStudio 1.0.55


Po večerech jsem zkoušel DetStudio a narazil jsem na pár věcí, které mi buď vadí, nebo mi nevyhovují. Zasílám Vám tento mail jen čistě ze zájmu o věc, a proto budou připomínky na přeskáčku, jak jsem si je poznamenal.
1) V návodu píšete, že vytištění projektu se uskuteční do složky projektu, ale obrázky RS schémat do jiné složky, což mi nevyhovuje z prostého hlediska a to, že každý projekt kompletně i s projektovou dokumentací archivuji a je zbytečné hledat soubory po disku, když se může vše související psát do jedné složky. IMPLEMENTOVÁNO 1.0.35
2) V okně projekt by bylo dobré mít komentář procesů. IMPLEMENTOVÁNO 1.0.35
3) Export - není popsán (nenašel jsem popsáno, že to mám udělat přes otevřít).
4) Export - v PSE bylo dobré, že do RS procesu šlo psát PSE moduly i RS moduly (používal jsem to pro přehlednost problému) a na programátory co dělali jiný systém vždy zapůsobilo, že do jednoho procesu můžu psát řádkově i kreslit logické schémata. IMPLEMENTOVÁNO 1.0.35
Vaše řešení je též uspokojivé, ale pokud zůstane zachován tento systém, tak bych se chtěl jednoduchým způsobem dostat a vyskočit z podprogramu. Navrhuji najet na podul Call a Fněco otevřít podprogram a Alt+x vyskočení z podprogramu.
5) Velmi mi chybí kopírování proměnných a jejich přenos přes schránku z jiného projektu. IMPLEMENTOVÁNO 1.0.35
6) Alias - mám jinak než je v nápovědě. V okně vlastnosti mám místo proměnná a bit jen záložku bit proměnné, v kterém mám proměnou i z bitama musím ji zapsat, nemohu si vybrat. ZRUŠENO V 1.0.35
7) Párové příkazy - v několika aplikacích jsem musel dělat logiku i v PSE procesech a měl jsem několik zanoření if a pomocné čáry mi velice usnadnili orientaci v programu, a proto prosím o jejich zachování nebo If-Else-EndIf spárovat barevně.
8) Nenašel jsem knihovny MODEM atd. Před rokem jsme se na výstavě bavili o možnosti uživatelsky vytvářených knihovnách ve Scadetu - počítáte s tím i zde? IMPLEMENTOVÁNO 1.0.35
9) Vyplnění modulů - pro úpravu SW je ideální změna přímo v zápisu i velikost písma je akorát, ale při tvoření nové aplikace je zkratka Ctrl+M nešikovná, lepší by byl mezerník. Též popup okno je veliké a písmo pro editaci malé (musíme myslet na editaci ve ztížených podmínkách v terénu), proto bych navrhoval otvírat okno minimalizované s větším písmem pro editaci s možností okno maximalizovat s popisem. Též okno vlastností bych viděl větším písmem. U LET příkazu mi chybí výběr operátorů.
10) Pohyb mezi řádky okně vlastností je pomocí šipek nahoru a dolu, což je nešikovné s ohledem na nevyužití pravé ruky. Ve většině případů zadáváme čísla, a proto je šikovné tabulátorem skákat mezi řádky a levou rukou zadávat čísla. Nevěřili byste, co to ušetří času.
11) Vložení PSE modulu pomocí zkratky Ctrl+I bych též nahradil nějakou rychlou klávesou Fněco.
12) Vložím modul a mezera a napíše se mi TAB - pro vložení default parametrů, ale už se nenapíše Ctrl+M pro editaci. IMPLEMENTOVÁNO 1.0.45
13) Pro okno proměnných, aliasů a tabulky procesů bych držel konstantní barvu z důvodu rychlé orientace v záložkách i podle barvy. IMPLEMENTOVÁNO 1.0.43


Jelikož vrcholí kompletace nového programového prostředí AMiT -DetStudio a my řešíme jak tento sw dále zlepšit, prosím o zamyšlení a poslání vlastních námětů na následující:
Ze strany zákazníků je našemu *způsobu programování* vytýkáno, že je příliš složité což vlastně znamená, že vytvoření aplikace v našem prostředí trvá příliš dlouho, a proto je vlastně tvorba aplikace drahá. Proto prosím zkuste se zamyslet a s využitím vašich zkušeností s programováním jiných systémů a zkuste prosím popsat, co Vám činí nejvíce práce a zdržuje. Případně pošlete prosím Vaše náměty, co si myslíte, že je u nás složité a jakým způsobem navrhujete tento sw doplnit.

Na Váš dotaz bych měl více odpovědí.
1) Prvotní seznámení - když jsem začínal tak se mi zdálo programování v PSP též složité, ale je to dáno 2 faktory. Za prvé český člověk čte návody až jako poslední, což znamená, že začne a pak se uvidí a je-li rozhodnut pro Váš systém tak zkusí školení. Byl bych pro vytvoření flash jednoduché animace programování umístěné někde hodně na očích, aby si nováček udělal hned představu. Druhá věc je když začínáte, tak nemáte nic vytvořeno a vše musíte pracně udělat (pokud chcete zachovat velkou univerzálnost, což je plus, tak programování musí být složité), což lze ošetřit alespoň jednou ukázkovou aplikací ke každému tématu. Potom začátečník si při prví aplikaci jen upraví ukázkovou aplikaci, což je důležité, protože na první aplikaci stráví člověk nejvíce času a šéf mu dýchá na záda a teprve v klidu si jí projde a začne s učením vlastního programování vašich systémů.
2) Tvoření nové aplikace - pokud tvořím novou aplikaci, vezmu si co nejpodobnější a tu upravím, dokopíruji co už mám uděláno a zbytek doprogramuji. Určitě je důležité co nejvíce zjednodušit kopírování z aplikace do aplikace. Úprava v PSE procesu bez otevření modulu je určitě zrychlení, ale otevírání vlastností modulu přes klávesovou zkratku je zdržení a otevírání vlastností modulu je časté z 2 důvodů. Za prvé z toho že používám modul poprvé a potřebuji popis k parametrům, nebo nemám modul zažitý.
3) Úprava stávající aplikace - zde je patrné zrychlení v PSE procesu v úpravě bez otevření PSE modulu.
Závěr: V mailu co jsem poslal na suport jsou podle mého popsány nejdůležitější nedostatky nového sw, protože na místo zrychlení programování by došlo k jeho zpomalení a v tomto stádiu bych radši zůstal u PSP. Navrhuji udělat úpravy seznámit s tím pár aplikačních pracovníků a udělat poradu s vlastními programátory DetStudia. Dále jak jsem napsal dříve zlepšit podporu nováčků. Důležité je též o co usiluji už pár! let a to o školení pro pokročilé programátory, kde by si programátoři vyměňovali své poznatky a vychytávky. K nejlepšímu řešení se podle mého dosáhne osobním setkáním více lidí, kde se dají *hlavy dohromady *, protože plno myšlenek se do mailu nedostane a plno se jich objeví až při probírání problému.
   11/2006