Detstudio start

DetStudio Archivní stránka - připomínky k beta verzy Detstudia.
Tato stránka se zabývala připomínkami k novému vývojovému prostření firmy AMiT i vlastním vývojovým prostředím. Pokud s nějakou připomínkou souhlasíte, prosím napište o tom na suport AMiTu, aby věděli, že to není jen můj názor. Přispějete tím ke kvalitnímu vývojovému software.
Tato stránka nemá za cíl kritizovat firmu AMiT, ale poskytnout informace o problémech, které jsem řešil, a můžou Vám pomoci. Příspěvky jsou zkrácené, tak aby poskytly maximum informací, ale aby nebyli zbytečně dlouhé.


► Výběr pro Vás zajímavých připomínek k Destudiu 2/09

1. Velmi by mi pomohlo, kdyby byla volba pro zůstání projektu v jakém jsem ho zanechal tj. po načtení projektu zůstaly otevřené záložky. Při tvoření složitého nového programu nevím, kde jsem přesně skončil a musím je otevírat znovu.
Toto je vlastnost DetStudia. Projekt si nepamatuje naposledy otevřené záložky z důvodu urychlení jeho otevření v DetStudiu. V případě, že by uživatel nechal otevřené velké množství záložek, mohlo by otevírání projektu trvat řádově i několik minut.
2. Nepřišel jsem na to jak z jiného projektu importovat (zkopírovat) část, nebo celý provozní deník.
Tato možnost v současné době není podporována, nicméně do budoucna se s ní počítá.
3. Pří zadání jména projektu s diakritikou se vytvoří adresář s diakritikou a následně není možné vygenerovat aplikaci.
Toto chování je v současné době vlastností DetStudia. Doporučujeme nepoužívat v názvech projektu diakritiku a speciální znaky. Tato připomínka byla předána vývoji SW a v některé z dalších verzí bude opravena.
4. Ještě více mi chybí možnost kopírovat obrazovku z jiného projektu. To je mám pokaždé psát znova?
Nyní lze kopírovat obrazovky tak, že si zkopírujete z návrhu obrazovky všechny použité prvky (např. pomocí CTRL+A označíte všechny prvky a pomocí CTRL+C uložíte do schránky a do obrazovky v novém projektu vložíte pomocí CTRL+V). Pokud používáte skript, tento musíte kopírovat zvlášť obdobným způsobem. S touto funkcí se do budoucna samozřejmě taktéž počítá.
5. Bylo by dobré, aby bylo u uživatelů předvyplněné implicitní heslo. Poté by bylo možné např. uživatele OBSLUHA nechat jakoby bez hesla a ostatní by ho museli vyplnit. Příklad: OBSLUHA - vybere jen jméno obsluha, potvrdí heslo (je předvyplněné) a je přihlášená. TECHNOLOG - je-li implicitní heslo tak se přihlásí stejně jako obsluha, ale jakmile ho změním tak musí vyplnit jak jméno, tak heslo.
Tato připomínka bude předána vývoji SW, kde bude rozhodnuto o její případné implementaci.
6. U CaseLabelView v kolekci by bylo dobré, zobrazit počet znaků v řetězci, abych nemusel pořád počítat znaky, jestli se mi popis na LCD vejde.
Tato připomínka bude předána vývoji SW a v některé z dalších verzí DetStudia bude doplněna.
7. Bylo by dobré zachovat nebo mít možnost uložit report po převodu z PSP.
Report ze "Zprávy o převodu" je možné si zkopírovat (např. pomocí CTRL+A vše označíte a pomocí CTRL+C uložíte do schránky a následně vložíte pomocí CTRL+V). Druhá možnost je, že po převedení programu z PSP3 do DetStudia nezavřete záložku "Zpráva o převodu" a otevřete si složku s převáděnou aplikací, kde v "ConvertReport.html" naleznete informace o převodu a tyto informace si můžete uložit. Chtěl bych Vás upozornit, že pokud zavřete záložku "Zpráva o převodu" dojde i k zavření "ConvertReport.html". Tato připomínka byla předána vývoji SW a v některé z dalších verzí bude implementována.
8. V obrazovce použiji proceduru např. OnClose (vyberu v okně vlastnosti) a poté zjistím, že ji nechci a odeberu ji ve skriptu, ale v okně vlastnosti je stále aktivní. Nejdéle při dalším spuštění projektu by se měla odstranit nebo mít možnost ji odebrat v okně vlastnosti. Jen upozornění na možnost narůstání kódu při použití projektu jako šablony.
Ano, toto chování se nám podařilo navodit a chtěl bych Vás upozornit, že pokud tuto událost (např. OnClose) smažete ve skriptů nebude se již vykonávat. Vámi popisované chování je chybou DetStudia a ta byla předána vývoji SW a v některé z dalších verzí bude opravena.


--- Všeobecné ---
Mám procesy Proc00, Proc01, Proc02, ProcInit a chci si do nové aplikace zkopírovat proces Proc00 a ProcInit, ale nejde mi v tabulce procesů označit tyto dva procesy s přeskočením ostatních (v PSP3 to šlo). Okno Projekt - Procesy - z jiné aplikace si zkopíruji Proc00, Proc01 a ty se mi zařadí nakonec seznamu a za chvíli v tom je zmatek. V tabulce si je můžu seřadit, ale toto seřazení by se mělo projevit i v okně Projekt. Dále by bylo dobré, pokud by šlo kopírovat procesy z okna Projekt, aby se pokaždé nemusela otevírat tabulka procesů, které se mi pokaždé zavře (to mě opět přivádí k tomu, aby si aplikace pamatovala otevřené záložky). Bylo by též dobré vidět počet modulů v procesu.
Označení několika procesů, které nejsou v seznamu za sebou, je možné provést držením klávesy Ctrl a levým tlačítkem myši. Připomínky k práci s procesy a k pamatování naposledy otevřených záložek budou předány vývoji SW, který na základě hlubší analýzy rozhodne o jejich případné implementaci do DetStudia.
Kopírování procesů za sebou znám, ale já potřebuji vyzobat procesy, co použiji v nové aplikaci znova a to nejde. V PSP3 to šlo a vím, že je nemohu srovnávat, ale nové prostředí má být krok v před a ne vzad, tak nevím co, na tom budete hluboce analyzovat. Též řazení procesů - schválně jsem Vám poslal aplikaci, kde jsem procesy kopíroval, abyste viděli jaký je v tom zmatek, a člověk více hledá, než aby se soustředil na program.
V DetStudiu lze označit vybrané procesy (které nutně nemusí v seznamu procesů být za sebou) způsobem, který Vám byl popsán v předchozím emailu (pomocí klávesy Ctrl a levého tlačítka myši).
O zkratce klávesa Ctrl a levého tlačítko myši jsem nevěděl a nikde to není popsáno, ale v pořádku - jeden problém vyřešen. Nyní si vyberu Proc01 a třeba Proc03 a zkopíruje (Proc02 mám už v novém projektu). Otevřu si nový (upravovaný projekt) a vložím Proc01,Proc03. Očekával bych, že se zařadí vzestupně za sebou, ale zařadí se nakonec. Pokud mám více procesů tak řazení 02,01,03...... je velmi nepřehledné. V okně procesů si je můžu seřadit, ale já hodně používám okno projekt a tam je to neustále přeházené - jde to nějak upravit?
Problém s neseřazeným seznamem procesů (vzniklý při kopírování procesů) bude, dle vyjádření vývoje SW, opraven v některé z dalších verzí DetStudia.
AutoInspektor - pokud najedu například na LD modul, který načítá 7 bit z proměnné DI0, tak inspektor napíše - Neznámá proměnná ´DIO.7´
Nemožnost zobrazení bitu proměnné (např. DI.1), vloženého z modulu pomocí klávesové zkratky, je chybou DetStudia (je možné zobrazit pouze bit proměnné zadané jako DI.1 – tj. s mezerou mezi jménem proměnné a znakem tečka). Tato chyba bude předána vývoji SW a v některé z dalších verzí DetStudia bude opravena.
Pro vložení a editaci modulů bych rád měl ještě ke stávajícím klávesovým zkratkám, ještě dvě pro pohodlné programování a šetření rukou. tj. ALT+A vložit modul; ALT+S editace modulu. Je to nelogické, ale tyto klávesy jsou dobře umístěné a bude to více odsýpat, i pro lidi, kteří nepíší všemi deseti, nebo mají notebook na koleně.
Opět záleží na zvyklostech programátora a na zvyku práce v daném vývojovém prostředí. Pro vámi požadované funkce jsou již klávesové zkratky zavedeny. Jejich popis lze nalézt v manuálu k vývojovému prostředí DetStudio, případně v průvodci první aplikací, který je dostupný v záložce Start umístěné v pracovním okně projektu při spuštění DetStudia.
Stávající klávesové zkratky mi nevyhovují, z důvodu použití obou rukou. Chtěl bych mít pravou ruku volnou na zadávání čísel, případně na psaní poznámek. Jestli je to trochu možné, byl bych rád, kdybyste tam přidali i tyto klávesové zkratky, nebo klávesové zkratky nechali volně měnitelné a potom si každý programátor nastaví, co mu vyhovuje.
Jak bylo uvedeno v předchozím emailu, záleží na zvyklostech programátora a na zvyku práce v daném vývojovém prostředí. Váš námět s dalšími/volitelnými klávesovými zkratkami jsme předali vývoji SW, kde jej analyzují a případně zrealizují.
U bitových operací velmi zdržuje psaní true, false. Pokud umíte vyhodnotit, že tam má být true místo 1, tak proč to automaticky nezaměnit.
S přechodem na vývojové prostředí DetStudio byla zavedena striktní typová kontrola výrazů modulu Let a není již možné využít některých konvencí z PSP3.    Možná, že se uskuteční
Párování příkazu IF-Else-EndIF buď pomocí čáry, nebo barevně označit k sobě patřící klíčová slova. Vím, že připravujete, jen jsem chtěl upozornit na myšlenku barevného párování klíčových slov.
Námět jsme předali vývoji SW, kde jej analyzují a případně zrealizují.
Též bych navrhoval klávesovou zkratku ALT+C na otevření podprogramu pokud jsem nad modulem Call.
Námět jsme předali vývoji SW, kde bude na základě hlubší analýzy posouzen a případně do DetStudia implementován.
Dále bych uvítal ruční zpuštění expertní kontroly, protože mi to nahlásí chybu až při překladu.
Námět jsme předali vývoji SW, kde jej analyzují a případně zrealizují.
Bylo by dobré, aby si DetStudio pamatovalo otevřené záložky v projektu a po znovuotevření je znovu otevřelo, člověk si potom hned uvědomí, kde skončil.
Tato připomínka byla předána vývoji SW. Zde bude posouzena a případně zapracována.
Bylo by dobré vytvořit import/export provozního deníku z jiné aplikace.
Námět jsme předali vývoji SW, který jej analyzuje a případně implementuje.
Export z PSE - v nápovědě jsem nenašel popsáno, že to mám udělat přes otevřít.
Vaše připomínka byla předána vývoji SW a požadovaná informace bude v některé z dalších verzí DetStudia doplněna.
U vložených modulů je první písmeno velké, ale pokud modul píši tak klíčové slovo píši celé malými písmeny (první velké zdržuje). DetStudio to vezme (aspoň myslím), ale pro jednotnost by měli být asi všechny malé.
DetStudio v současnosti nerozlišuje velká/malá písmena v klíčových slovech. Je tedy na zvyku programátora, zda bude SW psát s prvním znakem velkými písmeny či celý příkaz malými písmeny.
V okně Seznam chyb se vypisuje upozornění na proměnné provozního deníku, že nejsou nikde použity (jsou přece použity pro provozní deník). Tato chyba byla i v PSP.
Vyhodnocení varování v DetStudiu probíhá stejně jako v PSP3. Pokud danou proměnnou nepoužijete v žádném modulu editoru programu (aliasy se tímto nekontrolují, použití proměnné v obrazovkách také ne a provozní deník taktéž ne), vyhodnotí se tato překladačem jako nadbytečná a zahlásí vám varování, že jste si danou proměnnou nadefinoval, ale nikde nepoužil.
V Documents and Settings se mi při každém otevření DetStudia vytvoří adresář DetStudio, i když jsem ho přesunul jinam.
Do uvedeného adresáře (C:\Documents and Settings\…) se ukládá nastavení DetStudia, proto je vždy znovu vytvořen.
Pokud mám na monitoru velké rozlišení, tak ikony jsou malé. U některých programů je volba "velké ikony" a ta by byla také zde dobrá.
Návrh jsme předali vývoji SW, kde bude analyzován a případně zpracován.

--- LCD ---
Potřeboval bych si nasimulovat chování LCD. Jak je to se simulátorem?
V současné době nelze v DetStudiu simulovat chování displeje, ale připravuje se.
Potřeboval bych přiřadit práva jednotlivým položkám Menu, tj. obsluha může jen na tyto položky (obrazovky), technolog na všechny atd.
Práva na jednotlivé položky v ovládacím prvku Menu se připravují. V současné verzi DetStudia to lze řešit vložením několika prvků Menu přes sebe, každé pro jinou skupinu uživatelských práv.
Ovládací prvky pro časový program mi nevyhovují: Používán standardně 3 druhy časových programů
1) Po,Ut,St,Čt,Pá,So,Ne - domácí užití (7 řádků)
2) Po-Pá,So,Ne - obchody (3 řádky)
3) Po-Ne - nemocnice atd. (1 řádek)
Proto jenom 8 řádkový Plán mi nevyhovuje (jen výjimečně používám svátky).

Prvek TPlan je možné použít i s jiným počtem řádků než je 8, je ale nutné použít rozšířený režim práce – tj. zadat také matici textů (parametr VariableText). V DetStudiu verze 1.0.35 je však chyba, která způsobuje, že se tyto texty nezobrazují – bude opraveno v některé v dalších verzích. U prvku GPlan je nutné použít 8 řádků (nebo 7 při použití bez svátků). Svátky je možné vyřadit zadáním hodnoty False do parametru AcceptFeast (u DetStudia 1.0.43 platí i pro TPlan).
Nenašel jsem modul na uživatelskou změnu hesla.
V současné době je dostupný, pro změnu hesla, pouze prvek v programové části DetStudia (SetPwd). Zobrazovací prvek pro změnu hesla zatím opravdu dostupný není. Požadavek byl předán vývoji SW, který na něm v současnosti již pracuje.
Při nepřihlášení se mi točili na LCD obrazovky měřených hodnot a poruchy. Jak toho docílím nyní.
Toto lze řešit několika způsoby. Například s využitím prvku ScreenSaver pro přepnutí na určitou obrazovku, při nečinnosti kláves. Prvek ScreenSaver vložíte do obrazovky Global (jeho funkce se tak bude vztahovat na všechny obrazovky) a jeho parametr SwitchOffDisplay nastavíte na False. Do jeho události OnActivated dáte přechod na první obrazovku, kterou chcete "točit" jako první a do události OnDeactivated zadáte zobrazení obrazovky s přihlášením. Jako startovací obrazovku nastavíte obrazovku s přihlášením. Do všech obrazovek pro "točení" vložíte prvek Timer, který po nastaveném čase vyvolá událost, ve které zobrazíte další obrazovku. Stisknutím libovolné klávesy na řídicím systému se vyvolá událost OnDeactivated prvku ScreenSaver. Na obrazovce, kterou po přihlášení uživatele otevřete, zakážete další provádění prvku ScreenSaver (tj. zakážete točení obrazovek). Tento příklad zasílám v příloze.
Při nepřihlášení se mi točili na LCD obrazovky měřených hodnot a poruchy. Jak toho docílím nyní. Než přišel mail jsem to vytvořil jiným způsobem, co si o něm myslíte?
Váš způsob "točení obrazovek" je funkčně podobný tomu, který jsme vám zaslali. Rozdíl je pouze v tom, že máte všechny potřebné prvky (pro tuto funkci) umístěny v obrazovce Global a že si točení obrazovek "pamatuje", kde naposledy skončilo (při dalším točení pak pokračuje následující obrazovkou). Oba způsoby tedy splní svoji funkci.
Bez přejmenování prvků se zatím dá vydržet, ale u kláves by to bylo žádoucí, protože není patrno (dokud si nevyvoláte vlastnosti) o jakou klávesu jde (nebo zobrazovat o kterou klávesu jde).
S možností přejmenovávání prvků na obrazovkách se samozřejmě do budoucna počítá.
U obsluhy bych chtěl mít možnost zadat heslo s délkou jednoho znaku, nebo obsluhu automaticky přihlásit bez hesla. Též by bylo dobré nastavit, který má být vybraný po restartu stanice.
Automatické přihlášení uživatele (bez nutnosti zadat heslo), je možné uskutečnit ve skriptu zapsáním kódu typu: Application.ActualUser = 5; Kde číslo, přiřazované do parametru ActualUser je Id daného uživatele (lze nalézt ve správě uživatelů DetStudia). Rád bych také upozornil, že programování obrazovek v DetStudiu má odlišnou koncepci od programování v LCDSHELLu v PSP3. V DetStudiu můžete zobrazovat obrazovky bez nutnosti použití prvku login, tj. např. informativní obrazovky a obrazovky u kterých byste vyžadoval automatické přihlášení. Teprve při přechodu na obrazovky, kde požadujete přihlášení uživatele, použijte odkaz na obrazovku s prvkem login, kde bude nutno zadat jméno a heslo. Není tedy nutno přihlašovat uživatele bez nutnosti zadávání hesla.
Námět na krátké heslo a defaultní výběr uživatele jsme předali vývoji SW, který jej analyzuje a případně implementuje.
Defaultní výběr uživatele lze realizovat kódem: Login1.User = 5; kde číslo udává Id uživatele. Tato informace bude doplněna do nápovědy v některé z dalších verzí.
U modulu NumericMtxEdit by bylo dobré mít možnost (nebo nový modul) zadat i zobrazování matice MI s logickými hodnotami tj. mám časový program pro zapnuto/vypnuto a já musím zobrazovat 1,0 a nemohu těmto hodnotám přiřadit text.
Námět jsme předali vývoji SW, který jej analyzuje a případně implementuje.
Jak se zbavit šipek před editovatelnými prvky. U některých mi zbytečně zabírá jeden znak a u modulu Case přemapuji klávesy na šipky vlevo/vpravo a potom znak nesedí. Zároveň by bylo dobré klávesy nepřemapovávat, ale u modulů *UpDown si je vybrat.
Šipky před editovatelnými prvky jsou vlastností DetStudia a nelze je skrýt. Prvky typu UpDown jsou charakteristické ovládáním klávesami Nahoru, Dolu (jak už napovídá jejich název), Enter a Esc a pro ovládání jinými klávesami nejsou určeny.

--- Chyby LCD ---
Pokud na obrazovce s modulem Login po zadání jména zmáčknu klávesu F8 (Obr000), tak nemohu nic dělat. Vyřešil jsem to vložením modulu klávesy a odkazem na tu samou obrazovku.
Toto chování se nám podařilo nasimulovat. Jedná se o chybu DetStudia, která byla předána vývoji SW a v některé z dalších verzí bude opravena.
Pokud se aktivuje prvek ScreenSaver a provede se teplý restart stanice, tak prvek nenahlásí aktivitu obsluhy (událost OnDeactivated) dokud znova neodčasuje, viz příklad - (Global + Obr001).
Toto chování se nám podařilo nasimulovat. Jedná se o chybu DetStudia, která byla předána vývoji SW a v některé z dalších verzí bude opravena.
Při duplikování obrazovky se rozbalí procesy v okně Projekt.
Připomínku jsme předali vývoji SW, kde ji analyzují a případně zrealizují.

--- Tisk ---
Velmi mi chybí Technická příručka (popis modulů) v *.pdf, kterou bych si vytiskl a měl při ruce při programování a zároveň si mohl v klidu procházet moduly při kávě bez puštěného počítače.
Nápovědu DetStudia je možné celou vytisknout tak, že v nápovědě v záložce obsah označíte kapitolu DetStudio, kliknete na ikonu Tisk a vyberete možnost "Vytisknout vše ve vybrané hlavičce a související témata".
Vytiskl jsem si popis modulů z nápovědy a nemám okraj na sešití (asi nastavení tiskárny), ale popis modulu nezačíná pokaždé na nové stránce a potom se v tom špatně hledá.
Ano okraje jsou v kompetenci nastavení tiskárny. Pokud chcete, aby každý modul začínal na nové stránce, musíte každý modul vytisknou zvlášť.


► Setkání programátorů DetStudia

Delší jména než 12 znaků - vím, že 2 z přítomných si toto přáli a jejich přání respektuji, ale dokud nebude nový překladač, tak si myslím, že by předělání vytvořilo více problémů, než by bylo přínosem. Můj postoj je taky dán tím, že jsem dvanáct znaků vzal nevědomky jako fakt a ani mě nenapadlo pomýšlet o změně a přizpůsobil jsem se (v 90% mě to neomezuje, prostě jsem si nadefinoval pro sebe zkratky, které jednotně používám). Tento samí fakt byl vidět i u výrazů účastníků, když jsem navrhoval alternativní zkratky. Bylo vidět, že stávající zkratky vzali jako něco daného a ani je nenapadlo uvažovat o tom, že by to bylo možné změnit.

Web - zde jsem o tom přemýšlel a dospěl jsem k názoru, že na oficiálních stránkách by se diskuze "zasvěcených" neměla objevit, aby to zákazníka nemátlo, ale měla by být schovaná někde na zaheslovaných stránkách, kam nemá zákazník přístup, nebo na serveru, kde byl Tridet tj. /imp.amit.cz. Protože by to zákazník neviděl a sloužilo by to pro vaši interní potřebu, tak by odpadla cenzura a zároveň by o tom věděli jen ti, co byste chtěli, aby o tom věděli.
Chtěl bych Vám oznámit, že po vyřešení nějakých technických záležitostí bude na našem serveru spuštěna diskusní skupina.
Psát příspěvky budou moci pouze registrovaní uživatelé podléhá schválení někoho z AMiTu). Jinak diskuse nebude moderovaná. AMiT nebude garantovat odpovědi, nicméně vývojáři (neplatí pouze pro mě :-) ji budou sledovat a případně mohou reagovat. Oficiální podpora zůstane samozřejmě náš support.


Zakázání přenosu proměnných - když jsem zhodnotil celou diskuzi, tak jsme všichni narazili na problém zakázaní přenosu některých proměnných po síti, ať už v případě pojmenování konstant, nebo v mém případě atd. Nemyslím, že by to měla být vaše priorita, ale určitě by se na to mělo myslet při tvorbě nového překladače a do budoucna by to bylo velké +. Slíbil jsem to poslat na suport a tak tam tento dotaz odešlu asi v tomto znění:
Chtěl jsem jen připomenout problém, který měl být řešen (2x jsem se dotazoval během posledních 3 let) a nejsem si jistý, jestli se na něj nezapomnělo. Jde o to, že všechny proměnné lze přenášet po síti tzn., že i proměnné, které nechci zpřístupnit obsluze lze jednoduchým způsobem ze stanice vytáhnout a udělat v regulaci b..... Každý kdo se trochu zajímá o Váš systém si může stáhnout PseView a udělat mi v regulaci zmatek. Pokud jsem tomu chtěl zabránit musel jsem proměnné převést po odladění na konstanty, ale ne vždy a všude to lze. Na setkání programátorů DetStudia jsme se dohodli, že tento dotaz bude vznesen znovu.
Zakázání přenosu proměnných - v zásadě je nejdůležitější, aby nikdo proměnnou nemohl přepsat z důvodu sabotáže, a to vaše řešení neumožňuje, ale váš mail ve mně podnítil myšlenku, která by mohla být schůdná pro všechny - a to: Chtěl bych zabezpečit proměnou X. U proměnné X bych zaškrtl, že ji chci zabezpečit. Vnitřní mechanizmus ochrany proměnné by byl takový, že obsah proměnné by se někam zkopíroval jako konstanta a touto konstantou by se periodicky proměnná přepisovala cca. po 100mS. Bylo by to náročnější na paměť, ale pokud je potřeba zabezpečit třeba parametry PID regulátoru, tak to člověk rád oželí. Jak to tak píšu, tak mě napadá, že toto bych mohl řešit i programově. Zkuste tuto myšlenku s kolegy dotáhnout do konce - prosím.
S tím periodický přepisováním je více práce než užitku (vytížení, kolize apod.)
Probíral jsem zde s kolegy Váš problém (bohužel systémová úprava nosu je složitá a jste jediný zákazník, který toto požaduje).
My používáme takovéto řešení:)
Předáváme zákazníkovi aplikaci (typicky se jedná o naše typové stanice typu ADOREG) a k předání je přiložen výpis určitých proměnných s jejich hodnotami. Ten lze z DetStudia pořídit – jmenuje se to „Správce Dat“ tuším (tento modul psal totiž kolega). Pokud by byla jakákoli pochybnost, stačí vypsat znovu a zkontrolovat. To právě Správce Dat také umí a přímo zvýrazní rozdíly v souborech.
Alespoň takto to řešíme my. Tedy spíše na organizační úrovni.

Děkuji za ochotu a uznávám, že doplnění do stávajícího stavu by bylo nesystémové a pracné, ale při případné tvorbě nového jádra by se s tímto problémem MĚLO POČÍTAT. Vaše řešení je dobré, ale má jednu slabinu. Pokud vás někdo chce poškodit, tak nikdy neudělá takový zásah, aby to nefungovalo vůbec, protože potom vás zákazník zavolá a vy zjistíte, že bylo s proměnnými manipulováno. Spíše udělá nepatrný zásah tak, aby regulace byla nestabilní, a pak ukazuje jak je vaše provedení nekvalitní a tvrdí jak on to udělá lepší. Protože zákazník nic netuší, tak nás nezavolá a tím pádem nezjistíme případný zásah. Zatím se chytím idey, že budu programově přepisovat důležité proměnné u aplikací kde je to potřeba a v budoucnu mi snad pomůžete.   4/2008


U jedné aplikace (není první) jsem narazil na problém s velkým využitím procesoru až systémový watchdog restartoval stanici. Myslím, že by bylo dobré, když už tvoříte nový sw, tak v inspektoru zakomponovat využití procesoru v % (něco jako LED S0). Někdy se ladí sw z jiného místa a není možná kontrola systémových LED.

Děkujeme za Vaši připomínku k programu DetStudio verze 0.51.6 alfa. Připomínka byla předána vývoji SW, kde bude na základě hlubší analýzy posouzena, případně zapsána do seznamu připomínek dle stupně závažnosti a postupně řešena.  12/2006


Chtěl jsem jen připomenout problém, který měl být řešen v rámci Scadetu a nejsem si jistý, jestli se na něj nezapomnělo. Jde o to, že všechny proměnné lze přenášet po síti tz. že i proměnné které nechci zpřístupnit obsluze lze jednoduchým způsobem ze stanice vytáhnout a udělat v regulaci b..... Každý kdo se trochu zajímá o Váš systém, si může stáhnout PseView a udělat mi v regulaci zmatek. Pokud jsem tomu chtěl zabránit, musel jsem proměnné převést po odladění na konstanty, ale ne vždy a všude to lze. Po konzultacích mi bylo řečeno, že to bude řešeno v rámci Scadetu, tak že budu moci zakázat přenášení proměnné po síti. Detaily jsme neprobírali. Počítáte s tímto vylepšením?

V tomto směru nic nového neplánujeme. Vývojové prostředí DETStudio je vlastně vývojové prostředí PSP3 upraveno do vzhledu Windows, tzn. naše ŘS stále pracují pod NOS a využívají mimo jiné komunikační protokol Db-Net/IP. To co platilo v PSP3 platí tedy i v DETStudiu. Vývojové prostředí SCADET je naprosto odlišný produkt. Vaše připomínka bude samozřejmě předána vývoji SW.

Nedá mi nezeptat se, jaký je rozdíl mezi SCADETem a DetStudiem. Co se stalo s vývojovým prostředím SCADET?

Vývoj prostředí SCADET byl ukončen. Nicméně se samozřejmě v delším časovém horizontu plánuje i zavedení nových vlastností (rozšiřujících současné možnosti) do vývojového prostředí DETStudio. Pro bližší informace prosím kontaktujte obchodního zástupce se kterým komunikujete, případně vývoj SW v Praze.     12/2006