Dotaz ohledně ovládání teploty v akumulační nádrži pomocí hystereze

   Dobrý den pane Valtere, opět Vám píšu. Od šéfa jsem dostal za úkol naprogramovat řízení teploty v akumulační nádrži pomocí teplotních čidel NI1000/6180ppm pomocí hystereze. Dolní čidlo by mělo být nastaveno na teplotu zapínací tj. 78 °C s hysterezí 2 °C nahoru. Pokud je žádaná (skutečná) teplota 80 °C, je to v pořádku a pokud klesne na těch 78 °C tak by měl systém začít ohřívat. Jedná se pouze o systém topení, voda nebude používána k mytí atp.
Čidlo NI1000/6180ppm v horní polovině AN by mělo být nastaveno na 80 °C (tato větev vede do topení, ta předchozí z topení) s tím, že pokud teplota bude (80 + 3) ° C, systém vypne a (80 - 3) ° C, systém zapne. Jedná se o malou kotelničku se dvěma kaskádně řazenými kondenzačními kotli.
Měl bych vytvořit ∆t = rozdíl teplot od žádané teploty (80 ° C). Hledal jsem v typových řešeních od Amitu, jak to naprogramovat, ale zatím jsem nenašel nic, od čeho bych se mohl odrazit.
Jedná se o analogové vstupy na systému Amini4DW2(G). Byl byste tak laskav a poradil mi s tímto problémem? Nebo mne nějak navedl? Děkuji za Vaši trpělivost a ochotu.

   Dobrý den, na úvod bych upozornil na názvosloví. Jestliže se jedná o mez +- nějaká hodnota (na obě strany) jedná se o hysterezi. Jestliže je mez a nějaká hodnota jen na jednu stranu, jedná se o diferenci.
 1) Pro algoritmus „78°C“ bych použil ST modul „Hyst2“. Pokud rád používáte „krabičky“ v RS procesu můžete použít moduly např. GE; GT; LE; LT a RS.
 2) Pro algoritmus „80°C“ bych použil modul Hyst. Jen upozorním, že kondenzační kotle jedou v základu jen do 75°C.
 3) Kaskádu kotlů, pokud ji budete realizovat bych řešil modulem CasCon. Pozor zde je nutné pořádně přečíst a pochopit popis modulu. Nejlépe si nasimulovat ve stanici na stole.

Dobrý den, děkuji! Vaše rady mi velice pomáhají.

Odesílatel: ard@synerga.cz