Ethernet

V návodu (man_ii.pdf) v dodatku - Použití digitálních výstupů jako frekvenčních nebo impulsních výstupů na straně 348 mě zaujala tato věta: POZOR: Frekvenční/impulsní výstupy nelze používat na systémech komunikujících po Ethernetu v rámci sítě DB-Net/IP, a to ani při přímém připojení systému na Ethernet, ani při použití převodníku 232TOETH. Pokud mám u elektrického ohřívače použit PWM podul a řízení provádím s periodou 4 sekund apod., nemůžu tuto relativně pomalou regulaci použít s kombinací ethernetu? Můžete mi napsat, kam až můžu jít (s dostatečnou rezervou).


SUPPORT AMiT: Dobrý den, komunikace prostřednictvím ethernetu může vnést do regulace chybu až do 10 ms. Pokud vám takováto chyba nevadí, můžete používat ethernetovou komunikaci. Poznámka, kterou jste našel v manuálu man_ii.pdf se týká modulů PulseOut a FreqOut. Ethernetová komunikace je u těchto modulů zakázána, protože může dojít k situacím, kdy vlivem přerušení od ethernetové komunikace, které může být řádově v milisekundách, nedojde k dodržení požadovaných parametrů zadaných do modulů PulseOut či FrekvOut.