Komunikační rychlost

Pár větších aplikací mi běhá na komunikační rychlosti 57600Bd a potřebuji doplnit stanice, ale protože „S“ stanice tuto komunikační rychlost neumějí tak mám problém. Všude mi bylo řečeno, že je problém s touto rychlostí, a proto jsem nabyl dojmu, že jde o HW problém. Po konzultaci s Ing. Lónem jsme došli k závěru, že je to jen SW problém a nemožnost zvládnout 5 rychlostí dvojitým DIP přepínačem. Proto jsem navrhl možnost vytvoření PSE modulu, který by se použil v INI procesu a softwarově by se nastavila tato komunikační rychlost. Z mého pohledu i z pohledu Ing. Lóna by tvorba takového modulu neměla být nijak náročná.


Vámi popisovaný požadavek byl předán vývoji SW, kde bude provedena analýza a na základě výsledků analýzy bude tato funkčnost případně do DetStudia implementována.
Téhož problému se dotýká další dotaz. AMiNi4DS už nemá DIP na přepínání komunikační rychlosti (není tedy omezen počet komunikačních rychlostí) a výběr je prováděn softwarově. Je tam tedy možnost vybrat komunikační rychlost 57600bd?
U řídicích systémů, které neobsahují SW přepínače (komunikační parametry se nastavují pomocí displeje řídicího systému) a jsou osazeny novějším procesorem (označení řídicího systému "S", např. AMiNi4DS) také nelze nastavit komunikační rychlost 57600 Bd. Váš požadavek na možnost nastavení rychlosti 57600 Bd u výše zmíněných řídicích systémů byl předán vývoji SW.
S tím souvisí další dotaz. U některých aplikací není vhodné, aby obsluha mohla měnit parametry komunikace, číslo stanice atd. Pokud byl použit HW přepínač, tak byl umístěn v zamknutém rozvaděči a proto byla vyloučena neoprávněná manipulace. U SW parametrizaci toto zajištěno není, a proto může dojít buď k náhodné, nebo záměrné manipulaci. S Ing. Lónem jsme se shodli, že by bylo vhodné vytvořit PSE modul, který by se umístil do INI procesu, kde by se jednoduše nahozením/shozením bitu dalo zakázat změnu parametrů. TATO FUNKCE JE DŮLEŽITÁ hlavně u AMiNi4DS a dalších stanic s SW konfigurací!!!
I tento požadavek byl předán vývoji SW, kde bude rozhodnuto o případné implementaci této funkčnosti do DetStudia.