Kondenzační kotel ekviterm okenní kontakt

Náhodně jsem na internetu narazil na Vaše stránky a i když nevím, zda není troufalé či bezpředmětné se na Vás obracet s následujícím problémem, přesto to zkusím. Oč se jedná. Letos jsem nucen prodělat rekonstrukci otopného systému, souběžně s výměnou oken. Dispozice: Byt 3+1 cca 85 m2 v 4-bytovce, v 1NP, dole byt, nahoře nevytápěná půda. SV stěna bez oken, okna situovaná na straně JV a SZ, stěna JZ částečně sousedí s bytem na patře a částečně nevytápěný (pouze temperovány únikem tepla z bytu) prostor schodiště. Dům je cca 40 let starý, nezateplený, obvodové zdivo cca 45-50 cm. Okna plánuji plastové, izolační dvojsklo, plocha oken cca 11 m2. Lokace Vysočina. Po částečném samostudiu této problematiky jsem jako ideální zvolil kotel kondenzační, kde se mi zalíbil Junkers Cerapur 7-28 (ještě má verzi 3-16). Favorit Vissemann bohužel padl díky ceně. Pro ohřev teple vody plánuji použit externí nepřímo ohřívaný zásobník firmy ATC z nerezu, používaná voda je poměrně tvrdá žádný el. ohřívač její agresi dlouho nepřežil (4-5 let). Řešení s vrstveným zásobníkem je pro tvrdou vodu bohužel nevhodné. Cerapur již má řízené čerpadlo s proměnným chodem, pro řízení a ovládání bych asi použil TA 250 s ekvitermem. Jako radiátory pravděpodobně od Korado, 4x dvoudeskové o rozměru 600x1800. Vzhledem k negativnímu návyku rodiny, co se týká "větraní"(v jejich podaní>odevřen, a až je zima, zavřeme), což příliš nebolelo dík nízké ceně topiva (dřevní odpad), by u plynu bylo citelně poznat. Proto osadím okna s kovaním Winkhaus autoPilot Control s kontaktní čidla VdS-třídy B v pozici určené k ventilaci.

Nikde sem bohužel se nedopátral možné VA zatížitelnosti tohoto kontaktu. Přesto by bylo možné ho použít v kombinaci s elektrotermickým pohonem RA 57 NOVADRIVE osazeným na každém radiátoru. Opět jsem se nedopídil tak banální věci, zda je možné nastavit tento pohon, popřípadě ovládaný ventil tak, aby byla zachována protizámrazová funkce. Byt je tedy obýván trvale, takže by k tomu nikdy nemělo dojit, ale slovo nikdy používám nerad. maxvelův démon stale naslouchá. Situaci dále komplikuje fakt, že ideální umístění kotle v prostoru bytu a i pro koaxial odkouření turbo přes půdní prostor nutí i v tomto malém prostoru použit dvě otopné větve zvlášť pro JV a SZ stranu. Popřípadě tři okruhy, pokud bude provedeno v koupelně podlahové topení, kvůli odvodu kondenzátu a napojení do kanalizace je stejně nutné překopat podlahu. Další variantou je pouhý žebřík na zdi v koupelně jako trvaly okruh bez regulace termohlavici pro doběh kotle. Dík velkým plochám radiátorů předpokládám provoz kotle odhadem mezi 40-70% výkonu s 55/45 spadem pro dosazení rezervy vůči kondenzačnímu procesu. Rád bych znal Váš názor, co se týká jak zvoleného výkonu kotle>četnost cyklu vs. kondenzace, tak na zvolený ekviterm. regulátor a zda můj plán se zablokováním oběhu vody v případě odevření okna nad konkrétním radiátorem není scestný. Po pročtení problematiky ekviterm. regulace se obavám, že technik to při uvádění do provozu těžko zvládne při první návštěvě. Bohužel nevím, jak spočítat teoretickou tepelnou ztrátu bytu a to ani odhadem. Kotle jsou cenově prakticky totožné, pravděpodobně je pouze osazen jiným hořákem.

1) Rád bych znal Váš názor,co se týká jak zvoleného výkonu kotle>četnost cyklu vs. kondenzace. --- Kotel by měl být co nejmenší z důvodu minimálního výkonu kotle, ale aby stačil i na extrémně hladné dny. Vámi vybraný kotel je s plynulou regulací hořáku a tak by měl být minimální výkon kotle stejný nebo menší než minimální potřebný výkon pro temperaci. Je velmi důležité zvolit správný výkon kotle, a proto bych se určitě obrátil na projektanta topení.
2) Tak na zvolený ekviterm. --- Ekviterm doporučuji, protože plynule ubírá teplotu topné vody podle požadavku na teplo.
3) Regulátor --- V pořádku, ale ještě bych se poradil přímo s technikem od Junkersu.
4) Zda můj plán se zablokováním oběhu vody v případě odevření okna nad konkrétním radiátorem není scestný.
a) Okenní kontakt je realizován jazýčkovým relé, a proto nemůže přímo ovládat termohlavici.
b) Termohlavice nemám až moc rád (je sice tiší než motůrkové hlavice), z důvodu trvalého odběru proudu (většina cca 3-4W) při jiné než výchozí pozici a velkému náběhovému proudu.
c) V případě, že v zimě otevřete okno může Vám radiátor zamrznout. Vaše řešení bych nedoporučoval. Zavedl bych instalační trubku k oknu a protože budete finančně vyčerpán tak bych to dál neřešil. Pokud i po delším čase se nenaučí členové Vaší rodiny zavírat topení pokud jdou větrat, tak bych navrhoval systém Etatherm. Na radiátor osadíte pohon, do kterého lze též zapojit okenní kontakt a každý radiátor je individuálně řízen podle časového programu a zároveň při natopení všech místností blokuje kotel. Radiátory se propojí jen zvonkovým drátem - 2 žíly. Více se dozvíte na
http://www.etatherm.cz/.

Odesílatel: OlX@seznam.cz