Konfigurace GSM telefonu z AMiTu pomocí AT příkazů

K ovládání GSM modulu je potřeba mít nainstalovanou (a koupenou) knihovnu MODEM. Pak lze s GSM zařízením komunikovat pomocí příkazů z této knihovny.
Příklad aplikace i dokumentaci ke knihovně MODEM přikládám. Jediný AT příkaz, který máte pod kontrolou, je příkaz pro inicializaci v modulu Modem GSM. Takže nějaký vlastní AT příkaz během práce programu asi nepošlete.

Do knihovny modem byl doplněn modul ModemAT, který řeší předešlí problém poslání AT příkazu, případně jeho odpověď.