Kotle topí, ale topné větve NE

   Vážený pane Valter! Jsem důchodce a v současné době se bavím hlídáním nové domovní kotelny, kterou se náš bytový dům odpojil od centrálního zdroje tepla. Kotelna je osazena 4 kotli Vitodens 200 a řídící jednotkou. V loňském roce vše pracovalo bez problémů. Letos se něco měnilo s rozvodem tepla (rušily se radiátory ve sklepě a odpojil se jeden nájemník) a hlavně se provedlo vyvážení celé soustavy. Od té doby máme velké potíže, které se výrazně projevily až teď, kdy začíná mrznout. Kotle pracují bezchybně, řídící jednotku nemohu posoudit (nereaguje na vnější teplotu a nastavení teploty v bytech). Na výměníku (anuloidu) máme na vstupu 50 stupňů, na výstupu maximálně 34 stupně. Zkoušel jsem škrtit oba okruhy, ale nepomohlo to. Nevím co dále dělat. Abych se poučil, koupil jsem si Vaši knihu Regulace v praxi, prostudoval ji celou, ale moudrý stále nejsem. V zoufalství (mrzne, až praští) se obracím na Vás s prosbou o radu, co mám udělat, aby bylo zase teplo. Děkuji předem za pochopení a pomoc.

   Dobrý den. Na určení konkrétní závady mám málo informací, potřeboval bych teploty na všech výstupech z anuloidu, teplotu a stav kotlů a teploty na topné, tak vratné vodě z topného systému, ale podle zaslaných informací bych to viděl na nějaký z níže popsaných problémů. Soupis je řazen sestupně podle pravděpodobnosti výskytu.
 • Zanesení filtru na topné nebo vratné vodě jak v kotlovém, tak okruhu topných zón. Prověřte a vyčistěte všechny filtry v topném systému.
 • Pokud byl topný systém delší dobu odstaven nebo kotle byli delší dobu vypnuté (bez napájení 230V), tak nedocházelo k protočení čerpadel a nejspíše budou zarostlá nebo zaseknutá. Poslechněte přes tupý předmět např. šroubovák chod čerpadla. To že „vrní“ neznamená, že se točí. Musíte slyšet téci vodu. Též můžete točení zkontrolovat přes středový odvzdušňovací šroub (pozor na opaření). Též o „zaseknutí“ čerpadla svědčí jeho velká teplota (neudržíte na něm ruku) tj. je o hodně teplejší než topná voda, když píšete, že z kotlů je výstupní teplota 50°C.
 • Zavzdušnění nebo zanesení anuloidu. Odvzdušnit nahoře anuloid. Na spodu anuloidu by měl být odkalovací ventil. Odkalit až poteče čistá voda. Rychle a krátce otevřít, aby se nečistoty rozvířily.
 • Nechat zkontrolovat funkčnost regulace.
   Jestliže se vám i potom to nepodaří kotelnu zprovoznit, pošlete mi výpis teplot z co nejvíce míst a zároveň nějaké fotky topného systému v kotelně, abych si mohl udělat celkovou představu o topenářském zapojení a problematických místech.

   Velmi si vážím a děkuji za rychlou odpověď. Včera provedla dodavatelská firma v rámci záruky servisní kontrolu celého zařízení včetně kontroly regulace. Současně jsme odkalili anuloid a odvzdušnili. Ukázalo se, že náš problém spočívá v tom, že nemůžeme protlačit horkou vodu přes anuloid do sekundárního obvodu, tj. do rozvodu ústředního topení. My jsme letos odpojovali vytápění sklepů a tři majitelé bytů se odpojili. Usoudili jsme, že je třeba opět vyvážit dynamicky celou soustavu. Zadali jsme projekt a následně celou akci realizovali. Bohužel projektant neodvedl dobrou práci (nebyl se podívat ani v kotelně, ani v jednotlivých bytech). Výsledkem je, že topení netopí. Na vstupu anuloidu u primáru je 55stupňů, ale dále na výstupu k čerpadlu bylo jenom 30 stupňů. Vrat je pak 25 stupňů. Abych zachránil hrozivou situaci aspoň trošku (máme zde 14stupňů mrazu) tak jsem dnes přiškrtil sekundární obvod a navíc i vrat z anuloidu ke kotlům a tak se podařilo docílit aspoň 38 stupňů před čerpadlem. Je jasné, že musíme rychle něco udělat. Potřebuji tedy ještě poradit, zda by bylo možné vyvážit soustavu topení aspoň v hrubých rysech, abychom přežili dnešní mrazivé počasí. Získáme tak čas na nový projekt. Bytový dům je 80 m dlouhý, má přízemí a 3 patra. Dům má 6 vchodů, v každém je tedy 8 bytů o ploše 70 mm. Kotelna je uprostřed v bývalé kotelně na tuhá paliva. Je to ode mne troufalé Vás ještě otravovat, ale nepodaří-li se nám systém dnes rozhýbat, tak snad abych se odstěhoval. Děkuji předem za radu, v příloze Vám posílám několik fotografií kotelny. Dnes už mám PC v pořádku a komunikuji přímo.

   Dobrý den. Už mám trochu představu o kotelně, a proto mohu podle mého dobře poradit. Postupujte přesně podle popisu a na 90% to rozchodíme.
1) Manometr (ukazatel tlaku) mezi čerpadle a filtrem (ta velká modrá věc) do topného systému musí být jen pro měření tlaku čerpadla nebo zanesení filtru. To znamená, že kulové uzávěry musí být otevřené buď vlevo (oba dva) nebo vpravo, nikdy ne křížem, potom topný systém nesprávně funguje. Pro začátek zavřete všechny čtyři a poté, když už je budete chtít otevřít, tak ty dva vpravo, aby manometr měřil rozdíl tlaků na filtru tj. jeho zanesení.
2) Vyčistěte filtr do topného systému (ta velká modrá věc). Zavřete si systém před a za filtrem, odmontujte to přední víko (4 šrouby) a pořádně propláchněte sítko.
3) Pod každým kotlovým čerpadlem je též filtr (malé zlaté skoro T). Všechny pořádně vyperte a vyčistěte.
4) Kotlová čerpadla nastavte maximálně na stupeň 2. Poslechněte, že se točí čerpadlo běžícího kotle. Až to bude fungovat, tak zkuste i stupeň 1.
5) Čerpadlo do topného systému musíme vyřadit z režimu AUTOADAPT. Mačkejte tlačítko na čerpadle, až zhasne ten to režim a na horní stupnici budete na hodnotě 6. Nechte 5 minut ustálit a změřte teploty na primáru a sekundáru anuloidu. Následně dolaďte hodnotu tak, aby teplota topné vody před a za anuloidem byla + – stejná. Na čerpadle je též jednoduchý vodorovný ukazatel průtoku, který vám teď ukazuje velký průtok. Pokud by se ani po předešlých úpravách nepodařilo omezit průtok a zvýšit tlak, tak přiškrťte průtok za čerpadlem uzavírací klapkou. Ostatní uzavírací klapky musí být otevřené.
   Dnes bohužel nebudu u počítače a jedu na místo kde je hodně špatný signál, ale samozřejmě vám chci pomoci, takže až uděláte popsané body a nepomůže to, tak mě neváhejte i vícekrát zavolat, ať to dáme dnes dokupy.

   Dopadl jsem rozpačitě. Povolali jsme firmu, která celou kotelnu instalovala. Informoval jsem je o Vašich názorech. Neodvzdušnili primární (kotlový) obvod a my to nemohli udělat sami, poněvadž celé zařízení je v záruce. Firma nakonec konstatovala vadné čerpadlo oběhové a vyměnila ho. Po spuštění dosáhli jenom teploty max. 40 stupňů a to ještě za pomocí přiškrcení sekundárního obvodu. Dle mého názoru se příliš nezměnilo, 40 stupňů, když venku je -15, je málo a řídící jednotka na to nereaguje. Zkusíme přežít víkend a v pondělí má přijít servisní technik a já se pokusím ho přesvědčit, aby primár odvzdušnil. V případě, že se nic opět nestane, tak máme nějaký problém v rozvodu TV v domě. Zatím nevíme jaký. Budeme muset opět vyvážit celou soustavu a se schopným topenářem projít celý rozvod. Po dosavadních zkušenostech ovšem nevím, zde na Vsetíně, o někom schopným celou záležitost rozlousknout. Vánoce se blíží a my vlastně netopíme. Je to neradostné. Zdraví a za nevšední snahu pomoci děkujeme.

   Dobrý den. Je důležité, jestli jedou všechny kotle. Pokud nejedou, tak regulace říká, že je natopeno. Samozřejmě je postup zavolání servisního technika správný, ale pro přežití víkendu bych ještě zkusil uživatelsky nastavit regulaci. Otevřete víko, a pokud jsou pod ním tlačítka a točítka, tak s tím můžeme zkusit něco provést. Kdybyste chtěli poradit, tak potřebuji přesný typ regulace, někde bude štítek. Pokud nevíme v jakém je to stavu, tak zkusíme udělat maximum, aby to topilo co nejvíce. Když to vezmu ze shora, tak by tam měl být přepínač na zapnutí topení a ten nastavte na „kohoutek a radiátor“, asi to tam bude. Druhé točítko (sluníčko) je pro nastavení denní teploty. To nastavte co nejvíce doprava tj. na co největší „imaginární“ prostorovou teplotu. Protože nevíme kde je časový program, tak třetí točítko (měsíček) nastavte co nejvíce doleva tj. co nejmenší útlum teploty v noci. To je asi maximum co můžete udělat bez servisního technika. Je možné, že regulace má poškozené venkovní čidlo a proto reguluje špatně. Zapište si nastavení „točítek“ před tím než začnete regulaci přestavovat, ať víte po úpravě výchozí stav. Snad jsem vám trochu mohl.

   Ještě Vás budu obtěžovat. Máme regulaci VITOTRONIC 300-K. Prostorová teplota je nastavena 26 stupňů, křivka 1,6 a úroveň 3. Noční útlum jsem už dříve vypnul. Mám ještě jeden poznatek, který bych rád s Vámi konzultoval. Když jsem večer opouštěl kotelnu, tak v systému topení domu byl tlak 2,5 atm (měřeno na registru vstupu) a na registru vratky pak 2,3atm. Ráno však byl tlak 3,1 atm na vstupu a 2,9 na vratu. Přitom na čerpadle je tlak 2,7 atm. Jednak nevím, proč stoupá v systému tlak a pak si myslím, že čerpadlo musí jít proti tlaku v systému a to mu neprospívá. Rád bych věděl, co si o tom myslíte.

   Dobrý den. Při tomto nastavení by to mělo topit jak o život. Možná zkontrolujte, jestli na kotlích není stažená maximální teplota.
   Tlak je celkem vysoký, podle mého bych ho držel v studeném stavu systému na 1,5 ATM, ale v podstatě to ničemu skoro nevadí, pokud to topný systém vydrží. Je-li správně navržena a natlakovaná expanze, tak by měl zůstat tlak pořád konstantní. Pokud je expanze malá nebo nesprávně natlakovaná, tak tlak se vzrůstající teplotou stoupá tj. co popisujete (ať zkontrolují tlak v expanzích). Nesmíte zaměňovat statický a dynamický tlak čerpadla. Obecně se dá říci, že čerpadla mají rádi, když jdou do tlaku, než když nemají protitlak. Poté se přetěžují (berou větší množství vody než na co jsou konstruované) a může dojít až k zničení čerpadla. Myslím si, že mícháte jablka s hruškami, ale musel bych vidět, kde jsou přesně odměry manometrů a jestli ten u čerpadla je diferenční nebo jen s jedním odběrem.
   Musí tam být nějaký zásadnější problém, protože zatím jsme nenarazili na nic důležitého, co by způsobilo nefunkčnost celého systému. Nezaregulovaný systém v domě se by se projevil, ale ne celkovou nefunkčností. Jestli vyměnili čerpadlo na pravé straně anuloidu tj. do topného systému, tak to nepomůže, protože podle popsaných teplot po telefonu muselo pracovat. Statický tlak v systému pokud je nad 1,0 ATM ve vašem případě bude do topení „kecat“ jen minimálně. Spíše bych se zaměřil na šoupata (uzavírací ventily s kolem) na rozdělovači a sběrači (na fotce u expanze). Tyto šoupata mají přeběh kolem deseti otáček o 360°. Zkuste s každým hnout o více než 6 otáček na obě strany a nechte je otevřené. U těchto ventilů docházelo po jedné až dvou otáček k zaseknutí a muselo se více zabrat, aby se srdce ventilu hnulo. Neznalá obsluha si myslela, že je už na konci a přestal točit, i když se hnulo jen ruční kolo, ale srdce ventilu zůstalo pořád ve stejné poloze. Poté pokud by jedna strana zůstala zavřená, tak by to mohlo dělat také tento problém. Ale pokud už vám jde alespoň nějaká teplota do domu, tak to tenhle problém nebude, to by to nechodilo vůbec. Podle teplot to pořád vidím na primární okruh, ale opravdu mě už nenapadá, co by mohlo být příčinou. Zítra udíme, když nic z tohoto nepomůže. Dejte vědět, jak jste dopadl.

   Vážený pane Valter! Musím Vás informovat, jak se náš problém vyvíjel dále. Včera večer pracovník firmy, která kotelnu realizovala, manipuloval se šoupaty (škrtil) na vratném sběrači bez úspěchu. Vytratil se, aniž se něčeho dobral (výstupní teplota 35 stupňů). Po hrozivé noci, kdy jsem měl v bytě 16 stupňů, se pracovníci firmy dlouze radili a nakonec šéf přišel společně s projektantem kotelny. Po několika hodinách se konečně něco stalo. Oba pánové pouze výrazně zaškrtili klapku před vstupem vratné vody do anuloidu (viz příloha). Teplota začala stoupat a za půl hodiny jsme měli výstupní teplotu 54 stupňů. Já osobně jsem nevěřil vlastním očím. Kotle začaly korektně topit, na vstupu do anuloidu 56 stupňů, na výstupu 54 stupňů, vrat 25 stupňů. Ideální stav. Zůstal jen jeden problém. Vyměněné čerpadlo má zablokované parametry (mj. 20% průtok viz příloha) a dálkové ovládání nefungovalo. Nepodařilo se zvýšit průtok. Dům se začal zahřívat, ale jde to pomalu. Zítra firma pravděpodobně vrátí původní čerpadlo nebo namontuje výkonnější, kde je možno nastavovat průtok ručně. Zdá se tedy, že náš problém se pohnul k řešení. Abych se ubezpečil, že výstupní teplota drží, byl jsem před půlnoci v kotelně. Vše pracovalo korektně. Stále si lámu hlavu, co se vlastně stalo. Zkoušeli jsme přece škrtit prakticky všechny klapky, ale tu zřejmě správnou ne. Uvidíme, co se bude dít dál. Ještě se ozvu.

   Dobrý den, z poslaných obrázků je patrné, že v sekundárním okruhu byl mnohonásobně větší průtok než v okruhu primárním. Z toho vyplívá, že čerpadlo do topného systému je velmi předimenzované. Snížení průtočného množství se docílilo přiškrcením jedné cesty. Toho by se docílilo i na šoupatech nebo výtlaku čerpadla, ale nenapadlo mě, že je to o tolik, když to před tím fungovalo. Nejspíše v tom hraje hlavní roli odpojení některých odběratelů a nejspíše byl průtok naškrcen na šoupatech, která se při rekonstrukci otevřela naplno.
   Byl bych proto dát slabší čerpadlo, protože čerpadlo pracuje mimo jeho provozní parametry. Mělo by být na ukazateli průtoku alespoň na druhé čárce. Na čerpadle bych nastavil konstantní křivku, to je ta vodorovná pod kontrolkou AUTO a nastavil 5–6m. Pokud je to neprůchodná varianta, tak bych přiškrtil průtok na šoupatech, ale budete muset více, než jsem říkal. Typoval bych to tak na 2–3otáčky ze zavřeného stavu. Na šoupatech se dá průtok lépe zregulovat než na mezipřírubové klapce.

   Vážený pane Valter! Omlouvám se, že Vás dál otravuji, ale situace je vážná a já se snažím přijít problému na kloub. Tak tedy od mého posledního mailu se událo následující: Prakticky 24 hodin jsme měli výstupní teplotu 55 stupňů a všechny kotle pracovaly vzácně vyrovnaně. Mělo to jen jeden háček. Asi malým průtokem (20%) se stalo, že některé stupačky přestaly topit a to i uprostřed domu. Byty na krajních vchodech netopily. Pak se stalo něco, o čem stále přemýšlím. Byl jsem zrovna v kotelně, když naráz byly odstaveny 2 kotle a teplota klesla na 47 stupňů. Od té doby už se kotle nepravidelně střídaly. Nedovedl jsem si to vysvětlit a zavolal firmu, aby situaci řešila. Odblokovali čerpadlo a nastavili průtok 40%. Teplota prudce klesla na cca 33 stupňů. Pak začali zkoušet přesně to, co Vy doporučujete. Šoupaty na koncovém sběrači brzdí sekundární okruh, ale tak, aby zůstal průtok 40% (klapka u anuloidu zůstala přiškrcena). Podařilo se jim docílit pouze toho, že teplota je kolem 38 stupňů (vzhledem k zimě je to málo), ale zase začaly topit stupačky, krajní byty stále problém. Na anuloidu je teplota na vstupu 55 stupňů na výstupu 40 stupňů. Jsme prakticky zase na začátku. Další kroky byly stanoveny následovně: Dnes ráno jsme projektantovi předali dokumentaci o všech nastavení radiátorů za posledních 15 let a ten co nejrychleji udělá projekt vyvážení a následně firma dům znovu vyváží. Co bude dál, se uvidí. Já osobně se začínám zaobírat i myšlenkou, že by mohl být problém i v automatické regulaci, poněvadž už několikrát se soustava kotlů, dle mého názoru, začala náhle chovat nekorektně. Firma to vysvětluje přetopením, není dostatečný odběr teplé vody. Už jsme z toho všichni podráždění a především podchlazení. Děkuji velmi za Váš čas a názory, mohu si tak korigovat svoje pohledy na věc, ale fakt už jsem s rozumem v koncích.

   Dobrý den. Klapka u anuloidu musí být otevřená. Regulace se chová nekorektně nejspíše proto, protože kotlový okruh je natopen. Nespíše není snímač na sekundárním okruhu, tudíž regulace neví, že anuloid nepředal teplo. Jsme pořád u toho, že buď v primárním okruhu je malý průtok, nebo v sekundárním okruhu je velký průtok. Z toho poté vyplívá stav, že v anuloidu není předaná teplota, anuloid má fungovat jen jako vyrovnávač dynamických tlaků čerpadel a poté jak kotle, tak regulace fungují špatně.
   Navrhoval bych, aby projektant se zaměřil na vyrovnanost průtoků na primární a sekundární straně anuloidu.

   Vážený pane Valter! Stále mrzneme. Firma upravila anuloid tak, že otevřela anuloid a zkrátila vnitřní plech, aby nic nestálo v cestě proudění horké vody. Nepomohlo to. Stále dostávám max. 35stupňů na výstupu. Firma suše konstatovala, že neví jak dál. Je to deprimující, protože už 14 dní mrzneme. V zoufalství jsme kontaktovali všechny ostatní topenářské firmy v okolí, aby se vyjádřili o důvodu problémů. Všichni se shodují, že nefunguje anuloid (byl vyroben firmou) a doporučují nahradit originálním, dodávaným na trhu. Mám na Vás poslední dotaz: Existuje jiné technické řešení, které by anuloid nahradilo?

   Vážený pane Valter! Nemohu si pomoci, ale ještě prosím o názor. Já, když vše směřuje k anuloidu, jsem na Internetu začal hledat literaturu a také profesionální výrobky. Zde jsem zjistil, že firmou vyrobený anuloid je odlišný od výkresů i profesionálních výrobků. Domnívám se tedy, že skutečně bude problém v našem anuloidu neboť stav tz. Dvojitá cirkulace přesně odpovídá tomu, co se u nás děje. V příloze přikládám fotky obnaženého anuloidu a prosím o názor, zda by konstrukce tomu nasvědčovala. Průměr svislé trubky je cca 170 mm. Děkuji předem za názor, píši třesoucí se rukou – mrznu.

   Dobrý den. V anuloidu problém z 90% nebude, ale je problém jak to v něm teče. Musí se docílit takových průtoků, aby voda měla čas předat teplo. Takže bych navrhoval pro začátek tento postup. Na primární straně u kotlů čerpadla na co nejvyšší otáčky tj. asi „3“. Na sekundární straně otevřete všechny ventily a šoupata naplno. Čerpadlo do topného systému nastavte na konstantní křivku a tlak na 6m. Začněte přivírat vratku na sekundární straně (pravá dolní mezipřírubová klapka) tak, až budete mít na primární a sekundární straně topné vody (horní levá a pravá trubka) stejné teploty (pravá strana musí být maximálně o 5°C chladnější). Poté by to mělo v celém baráku začít topit. Protože máme hodně přiškrcen průtok, tak nárůst teploty bude pomalý, ale do 1 dne by to mělo být na rozumné teplotě.
   Jakmile docílíte tohoto stavu, tak možná budou krajní byty topit méně, a proto musíme doladit průtoky v jednotlivých okruzích. Na sběrači vratné vody začněte škrtit bližší okruhy tak aby se voda více tlačila do okruhů s krajními byty. Zároveň povolujte mezipřírubovou klapku tak aby rozdíl teplot na anuloidu nepřesáhl zmiňovaný rozdíl.
   V konečné fázi byste měl mít mezipřírubovou klapku u anuloidu plně otevřenou a na sběrači naškrcené šoupata tak aby teplota topné vody byla v celém objektu stejná. Na šoupata si poté napište počet otáček ze zavřeného stavu, aby při další rekonstrukci nenastal stejný stav. Dále si myslím, že čerpadlo je předimenzované a tento stav nemusí vydržet dlouho. Projektant topení by měl navrhnout čerpadlo s dostačujícím talkem ale menším průtokem.
   Kdyby se až moc nedařilo, tak mi zítra kolem 10:00 zavolejte.

   Díky za rychlou odpověď. Abych aspoň trochu temperoval budovu, tak jsem už včera přiškrtil klapku, kterou uvádíte. Teplota se začala zvedat teprve, až jsem byl 3 volné zuby před uzavřením. Teplota se ustálila asi po hodině na 36 – 39 stupňů a průtok 40% (9mmm/hod). Když jsem přivřel o další zub, teplota na sekundáru prudce během 5 min vystoupala až na 75 stupňů, ale průtok klesl na 20% (4,5mmm/hod). Už mám zkušenost, že při tomto průtoku dům netopí, topí jen přízemí nad kotelnou, a to velmi málo. Povolily mně nervy a vrátil jsem se zase o zub zpět. Tak jsem pak přežil celý den. V literatuře jsem našel, že pro správnou činnost anuloidu by měl být rozdíl v průtocích mezi primárem a sekundárem max. 5%. V našem případě má primární obvod průtok cca 11,6 mmm/hod (4x2,9) a na sekundáru 9mmm/hod (40% na čerpadle). To znamená, že máme na primáru o 28% větší průtok. Mám stále dojem, že pojem dvojitá cirkulace, v našem případě, je namístě. Zkusím to zopakovat, ještě se ozvu.

   Dobrý den. Na primáru bude větší průtok jen v případě, že běží všechna 4 čerpadla, což v běžném provozu nebude (typoval bych tak 1 -2 kotle). Pokud teplota rychle vystoupala, tak byl průtok v sekundární části nedostatečný. Vrátit zpět o jeden zub byla správná volba.
   Pokud při tomto nastavení netopí nejvzdálenější byty (horní nebo nejdále), tak přidejte tlak na čerpadle z 6m na 7m a nechte tak hodinu ustálit. Přidávejte pomalu a postupně až docílíte, že všechny byty budou topit. Mezipřírubou uzavírací klapkou se velmi špatně reguluje průtok, proto až budete mít trochu úspěch, tak začněte průtok dolaďovat šoupaty na sběrači vratné vody, jak jsem psal v předešlém mailu.
   Nevím, co si představujete pod pojmem „dvojitá cirkulace“, ale já si pod tím představuji dvojí proudění v anuloidu, což je správně, tak by to mělo fungovat. V anuloidu nemá voda protékat z primární strany do sekundární, ale primární okruh má jen předat teplotu okruhu sekundárnímu. V podstatě princip je takový, že primární okruh si žije vlastním životem a v anuloidu se nějak točí topná voda, která má předávat teplotu, ale počet čerpadel v primárním okruhu (dynamický tlak čerpadel) se nemá přenášet do sekundárního okruhu. Sekundární okruh se má průtokově nastavit tak, aby došlo k předání teploty a zároveň neovlivňoval primární okruh, tj. točí se zase nezávisle. Pokud jsou průtoky úplně mimo, nastane situace jako u vás. Stavy při špatném průtoku v anuloidu jsou popsané v mé knize v kapitole o regulaci více kotlů.

   Odpovídám okamžitě. Čerpadla u kotlů jdou nepřetržitě, a to i když kotel netopí. Na čerpadle topení mám nastaven režim konstantní tlak a max. tlak. O dvojité cirkulaci jsem se dověděl v literatuře. Údajně při určitých rozdílech v průtocích cirkulují oba okruhy jakoby nezávisle a je velký problém teplotu vtáhnout do systému. Dokonce autor uvádí i vhodnou konstrukční úpravu anuloidu (příruby armatur nejsou v ose, dvojice na straně sekundáru je posunuta níže). Mám ještě jeden dotaz. Na straně kotlů máme, domnívám se, průtok cca 12mmm/hod. Když jsem si našel katalogy výrobců anuloidů, tak naše konstrukce odpovídá rozměrově průtoku 8mmm/hod. Může mít vliv na funkci "zmenšený" anuloid?

   Dobrý den. Čerpadla u kotlů budou mít nastavený nějaký delší doběh, aby došlo k vypláchnutí kotle. Jestliže běží pořád, tak by tam nebyl potřeba anuloid a sekundární čerpadlo, což je špatně protože přes stojící kotel si vychlazujete topnou vodu, což je neekonomické.
   Sekundární čerpadlo nedávejte na max., Pokud to potřebujete, tak ho dejte na hodnotu nejblíže maximální hodnotě, aby čerpadlo mohlo regulovat.
   Oba okruhy mají právě cirkulovat nezávisle. Pokud to tak není a přetahují se vody primárního a sekundárního okruhu, tak je funkce anuloidu špatná. Nic se nemá vtahovat, jen jedna voda předává teplotu té druhé, tím že tečou vedle sebe.
   Malý anuloid má velký vliv na funkci topného systému, ale zmenšený by neudělal takovou paseku. Podle fotek bych řekl, že velikostně úplně mimo není, i když hodně záleží, jak je uvnitř vyroben (plech a jaký, děrovaný nebo plný nebo štětiny atd.), ale v tom se nevyznám. To je spíše otázka na projektanta profese topení.

   Vážený pane Valter! Jsem Vám mimořádně zavázán. Takovou účast a pomoc velmi oceňuji a děkuji za ni. Teď jen přemýšlím, jak se Vám odvděčit za pomoc. Mám pod Javorníkem 150 let starou dřevěnici, renomovanou a v perfektním stavu. Máte-li zájem, přijeďte v létě na Valašsko, je zde co k vidění. Chalupu už teď máte k dispozici.
   A teď ještě, co se zde chystá. Instalační firma se rozhodla vymontovat zítra anuloid, spojit nouzově natvrdo oba okruhy (možné to dle projektanta je), vyčistit všechny klapky, poněvadž my jsme včera museli vymontovat zpětnou klapku, která byla seknutá a omezovala průtok. Už jsme si mysleli, že máme problém vyřešen, ale nic se nezměnilo. Tohle řešení je nouzové, pochopitelně, pak chtějí dům znovu vyvážit a dále zkoumat, co se vlastně stalo. Tak uvidíme. Zdraví a ještě jednou děkuje Ing. V.

   Dobrý den. Slíbil jsem synům, že až budou umět anglicky, tak pojedeme se podívat o dovolené do zahraničí. Českou krajinu máme zhruba proježděnou a kluci už celkem obstojně anglicky umí, takže příští rok je chci vzít k moři (už musím :-)). Takže vaši nabídku příští rok asi na 80% nevyužiji, ale děkuji za ni.
   Pořád se nemohu zbavit dojmu, že instalační firma řeší důsledek a ne příčinu problému, ale pokud prověří filtry, zpětné klapky a anuloid, tak se tím nic nezkazí. Jen upozorňuji, že vyvážení soustavy před nalezením problému nebude jen základní předregulace. Po odstranění problému, vrácení anuloidu a zregulování průtoku v kotelně (primární a sekundární okruh), bude nutné znovu dům obejít a znovu vyvážit (doregulovat) průtoky v radiátorech (poté by se už mělo hýbat u všech radiátorů s průtokem stejně tj. všude velký nebo malý průtok).
   Dále si pohlídejte, že tam anuloid vrátí a nevyřeší to jeho vyndáním, protože je to opravdu jen provizorní řešení. Bez něj budete mít větší spotřebu plynu a zároveň se zkracuje životnost zařízení. Přeji vám, ať se PŘÍČINA problému najde. Dejte mi prosím vědět, kde byl problém, protože mě samotného by zajímalo, kde byl ten zakovaný pes.

Odesílatel: karel@centrum.cz

Komentáře

šťastný konec?

Náhodou jsem hledal něco o anuloidech a dostal jsem se mimo jiné i na tuto stránku a celou konverzaci jsem se zájmem a napětím přečetl. No ale chybí mi tu konec! Jak to dopadlo?

Šťastný konec - odpověď

   Když se trochu polituji, tak většina lidí po vyřešení problému zapomene, že nějaký Valter existuje. Z toho důvodu mám minimální zpětnou vazbu :-(
   Když jsem si dnes celou anabázi znovu přečetl, tak jsem došel k názoru, že problém bude v kotlích. Nejspíše používali neupravenou vodu a došlo k zanesení výměníků. Poté nebyl průtok v primárním okruhu, ten se rychle natopil a vlivem sníženého průtoku nebyl dostatek tepla pro sekundární okruh.