LCD-DTE

Poznatky k tvorbě displejů a provozních deníků řídicích systémů AMiT.

DTE

DTE -> UKAŽ -> SYSTÉM. Po změně v této položce dej vždy ULOŽ – jinak ti tam zůstanou staré hodnoty.

Upozornění: kopírujete tabulku DW a potom při překladu problém? V tabulce musí být položky seřazeny podle abecedy!!!

APT2100

► Proč mi PSP3 hlásí při nahrávání aplikace starou verzi NOSu v terminálu APT2100? (aktualizace WGRADET)

Protože součástí instalace WGRADETu je verze NOSu 3.14 a aktuální verze PSP3 je vyšší. Proto se musí aktualizovat WGRADET na novou verzi NOSu. Jak postupovat?
Budeme předpokládat, že na počítači je nainstalován WGRADET v adresáři C:\WGRADET.250\ a PSP3 v adresáři C:\PSP3\.

PROVOZNÍ DENÍK - DTE

ERRSIG       - PORUCHA DTE 
REPORT      - HLÁŠENÍ DTE

WID 100 - 30 000
KOD PREFIX – 3 ZNAKY (HAV,POR,atd.)

*900     I           - INDEX_PD
*901     MI        - PDENIK        (1,408)= 51x zápis ; (1,808)= 101x zápis == roura  (první dovnitř, poslední ven)
* == číslo stanice

Nastavení čas programu na LCD jako na PROSTOROVÉM TERMOSTATU

——————————————————————————————————————————————————
Obr0030                  8    Volba Zap-Vyp větve US
——————————————————————————————————————————————————
  1   ClrScr      0x0001, 0, 0, 0
  2   Text        0, 0, "Větev učebny střední"
  3   SwBin       1, 4, <Enter>, 0x000F, PROVOZ[0,0], 0x00000000, 0x00000000, 0x00000001, 0x00000001, 0x00000000,
              "--Zapnuta--", "..Vypnuta.."
  4   Text        3, 0, "   Další       F8-Menu"
  5   KeyLCD      <Up>, 32
  6   KeyLCD      <Down>, 31
  7   KeyLCD      <F8>, 1                                            Menu
  8   CaseLCD     0x0001, <>, @Alarm, Alarm_Obr[0,0]                 Alarm

Stránky