Minimální teplota topné vody pro radiátory

   Dobrý den pane Valter, chtěl bych Vám poděkovat za Vaše informace uveřejněné na Vašich int. stránkách, díky nimž jsem si konečně udělal trochu jasno ve věci postupu při nastavení regulace vytápění.
   Dovolil bych si zeptat se Vás, zda existuje nějaký obecný úzus, při jaké min. teplotě je nástěnný radiátor ještě účinný a má smysl do něj topit, nebo už je lepší, aby kotel zacykloval s použitím vyšší teploty otopné vody. Mám na mysli přechodná období (jaro/podzim), kdy jsou venkovní teploty vyšší a tepelná ztráta domu nižší. Dle mého názoru pouštět do radiátoru jen např. 30°C a méně teplou vodu, může být málo efektivní a spíše více energeticky náročné.
   Tedy jaký limit bych měl na regulátoru nastavit pro min. teplotu otopné vody (pro otápění obyt.prostoru radiátory)? Mám obavu, že bez nastavení spodního limitu teploty otopné vody, může regulátor za určitých podmínek dle přísl. křivky nastavit žádanou teplotu otopné vody na takové minimum, kdy vlastně radiátor s ohledem na svoji relativně malou činnou plochu (v porovnání s podlahovým topením) vlastně topit už příliš nebude a bude pouze spotřebováván plyn.

   Jen pro doplnění několik informací: starší dům zateplený včetně oken, původní teplovodní otopný systém (tím pádem po zateplení částečně předimenzovaný), kondenzační kotel BAXI 24, venkovní čidlo, Siemens QAA73.110 – prostorový přístroj pro regulaci kotle s rozhraním OpenTherm.
   Budu velice poctěn, pokud byste si našel čas ve Vašem zajisté velkém pracovním vytížení pro krátkou odpověď na moji otázku (mé dilema). 

   Dobrý den, možná se to zdá jako jednoduchá otázka, ale není, proto odpovím všeobecně a až poté na váš konkrétní dotaz.
   Jak rád říkám, tak vesmír si libuje v rovnováze a na tomto principu funguje vše a tudíž i topení. Princip topení je založen na nevyrovnaných teplotách, proto čím teplejší vodu pustíte do radiátoru, tak je větší rozdíl mezi prostorovou teplotou a topnou vodou a tím je větší předávka tepla a i prostorová teplota stoupá rychleji. Pokud bychom měli ideální prostředí, což nemáme, tak by se za nějaký čas měla prostorová teplota rovnat teplotě topné vody.
   Přestup tepla do z radiátoru do okolního prostředí je sáláním, tudíž rozdíl tepla musí být takový, aby se vytvořila cirkulace vzduchu v obytné místnosti (teplý vzduch stoupá nahoru). Jestliže bude rozdíl malý, tak se ohřeje (vyrovná) prostor jen u radiátoru a přestup tepla neminimální nebo ukončen. Pokud zajistíme odvod tepla, tak rozdíl může být i menší než níže napsaný. Toho lze docílit ventilátorem. Takto fungují například moderní přímotopy, které mají ventilátor a proto účinnost je nesrovnatelná se staršími typy, nebo například podlahové konvertory. Takže pokud se vrátím k radiátorům, tak záleží na charakteru místnosti a rozdílu teplot, tak aby vznikla cirkulace vzduchu a tím i odvod tepla. Obecně bych řekl, že u radiátorů je to o 3°C nad prostorovou teplotu. Takže kdybych se měl rozhodnout jakou hodnotu nastavit, aby vždy docházelo k cirkulaci, tak bych vzal největší požadovanou teplotu např. 23°C a přičetl 3°C, což je 26°C. Pod tuto hodnotu a teplotě v prostoru 23°C budete ohřívat jen topnou vodu s minimálním užitkem.
   K cyklování kotle dochází, pokud je i minimální výkon větší než odebraný, proto je to signál o tom, že bychom měli kotel odstavit (vypnout) nebo signál o předimenzování kotle. Je-li nám ale chladno, tak ho samozřejmě nevypneme, ale kotel už nepracuje v ideálních podmínkách a je provozován pro teplenou pohodu na úkor nižší efektivity. Cyklování kotle by nikdy nemělo přesáhnout 6 startů za hodinu.
   Nepíšete konkrétní typ kotle, proto budu vycházet z nejčastěji používaného (Baxi Nuvola3 Comfort HT) s QAA73.110. Z toho co jsem pochopil, vám jde o parametr 71 Minimální omezení tepoty topné vody. Tento parametr je pro zařízení, kde teplota topné vody nesmí klesnout pro nastavenou mez, což se radiátorů netýká. Minimální teplota topné vody je daná nastavenou ekvitermní křivkou (koncový bod křivky) a pokud klesne spočítaná teplota topné vody pod tento bod s proměnou diferencí podle nastavené prostorové teploty, tak se topení samo odstaví. Z toho vyplívá, že parametr pro minimální teplotu topné vody necháte nepoužit tj. nastaven na spodní hranici 8°C a o odstavení topení podle spočítané teploty topné vody se postará regulátor automaticky podle nastavených parametrů (nenastavuje se). Samozřejmě musíte mít správné vstupní veličiny tz. správně osazen venkovní snímač, nastavenu odpovídající topnou křivku, vhodně nastavené požadované prostorové teploty atd. Doporučuji zkontrolovat, případně upravit tyto parametry:
Parametr 50 – prázdný LCD tj. bez poruch.
Parametr 70 – strmost topné křivky v rozmezí – 18 až 23 (začít s nižší hodnotou).
Parametr 74 – těžká.
Parametr 76 – spínací diference prostoru 0,5°C.

   Dobrý den pane Valter, chtěl bych Vám velice poděkovat za Vaši promptní a především vysoce odborně erudovanou a vyčerpávající odpověď. Na uvedené téma jsem se dříve dotazoval i u jiných odborných firem, ale teprve až od Vás jsem obdržel detailní vysvětlení této problematiky. Moc Vám za to děkuji a přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaši tolik záslužné práci.

Odesílatel: Otakar@seznam.cz