Modul PDO6NI6

Poprosil jsem na suportu AMiTu o podklady k expanznímu modulu DM-PDO6Ni6 a zde je odpověď:
Dobrý den, zasílám výpis ukázky konfigurace modulu DM-PDO6NI6 pro prostředí PSP3. V procesu INIT nejprve nadefinujete parametry komunikace protokolem ARION a chování uzlů. Modul zabírá na síti 2 adresy. Na adrese odpovídající DIP přepínači je přístupný uzel DO (PDO). Na adrese o 1 vyšší jsou přístupné vstupy Ni1000. V uvedeném příkladě je konfigurace číslicových výstupů jako DO i PDO. PDO se ovládají jako analogové výstupy pomocí PWM v rozsahu 0..100 %. Toho se docílí zadáním hodnoty 0..100 při fyzikálním rozsahu 0..16384. Perioda pulsů 1..100 sekund se nastavuje zápisem do virtuálního výstupu PDO6 (číslo výstupu DO + 6). Ten se rovněž ovládá jako analogový výstup zadáním hodnoty 1..100 při fyzikálním rozsahu 0..16384. Defaultní hodnota periody je 1 sekunda. Hodnoty napětí na čidlech Ni1000 se čtou jako analogové vstupy s elektrickým rozsahem 0..5 V a fyzikálním rozsahem 0..5. Převod na teplotu se docílí pomocí modulu Ni1000U2T.


ProcINIT:
:00010  ARION 1, 57600, HalfDupl4
:00011  ARN_NODE  :00010, 1, 2000, Stav.0, DO, 6, 0x000
:00012  ARN_NODE  :00010, 1, 2000, Stav.1, AO, 12, 0x000C
:00013  ARN_NODE  :00010, 2, 2000, Stav.2, AI, 6, 0x000C
Proc00:
REM Nastaveni periody a stridy kanalu 0-2
ARN_AO :00012, 0, NONE.0, 0, Strida[0,0], 16384.0, 0V/0mA, 16384.0, 0.0, 16384.0
ARN_AO :00012, 0, NONE.0, 6, Perioda[0,0], 16384.0, 0V/0mA, 16384.0, 0.0, 16384.0
ARN_AO :00012, 0, NONE.0, 1, Strida[0,1], 16384.0, 0V/0mA, 16384.0, 0.0, 16384.0
ARN_AO :00012, 0, NONE.0, 7, Perioda[0,1], 16384.0, 0V/0mA, 16384.0, 0.0, 16384.0
ARN_AO :00012, 0, NONE.0, 2, Strida[0,2], 16384.0, 0V/0mA, 16384.0, 0.0, 16384.0
ARN_AO :00012, 1, Stav.3, 8, Perioda[0,2], 16384.0, 0V/0mA, 16384.0, 0.0, 16384.0
REM Obsluha DO
ARN_DO :00011, 1, Stav.4, 3, 3, Vystup[0,0]
REM Čtení vstupů Ni1000
ARN_AI :00013, 1, Stav.5, 0, AI[0,0], 5V, 0V/0mA, 5V, 0.0, 5.0
REM Prevod nactene hodnoty na teplotu ve °C
Ni1000U2T AI[0,0], Teploty[0,0], 6180ppm, 15.0, 3920.0

Další ukázky nastavení konfigurace modulu DM-PDO6NI6 naleznete v přiložené dokumentaci.

Soubory: