Moduly DM

Nové DIN s označením DM též využívají ARION a pro parametrizaci v PSE použijeme stávající moduly DIN, liší se jen počty vstupů/výstupů. (PSP V3.33)