Monitorování a řízení spotřeby plynu ELCOR

Úspěšně jsme realizovali monitorování a řízení spotřeby plynu pro středního odběratele. Princip tohoto řízení je ve vyčítání dat z přepočítávače plynu Elcor, jejich zpracování a následné vyhodnocení spotřeby v aktuálním dni. Následné vhodné sepnutí spotřebičů tak, aby nebyl překročen sjednaný limit pro daný časový úsek (plynárenský den). Hlavní výhody tohoto systému jsou:


• Automatické omezení odběru plynu při možném překročení sjednaného denního limitu.
• Energetický monitoring spotřeby plynu.
• Úspora nákladů snížením sjednané rezervované kapacity dodávky plynu.
Poznámka: plynárenský den je určen 24 hodinami od 6:00 do 6:00 následujícího dne.
Proč toto vlastně píši. Investice do tohoto systému není úplně nízká, ale je zajímavé, že porovnáním investice s jednou pokutou za překročení denního limitu dostáváme zajímavou hodnotu. Tato hodnota je až taková, že jedna pokuta kryje více než investiční náklady na pořízení tohoto systému tudíž poměr cena/výkon je více než výhodný. Toto řízení jsme realizovali u středního odběratele plynu, kde návratnost je podle výše popsaného schématu, a proto předpokládám stejnou nebo lepší realizační vhodnost u ostatních středních a velkých odběratelů plynu. Protože se mi toto řešení velmi líbí a je zajímavé pro zákazníka i pro realizační firmy, tak na něj upozorňuji i touto cestou.