Mrazová ochrana VZT

Správná montáž kapilárové mrazové ochrany na výměník tepla ve vzduchotechnice Správná montáž kapilárové mrazové ochrany na výměník tepla ve vzduchotechnice    Protože jsem v poslední době viděl více méně nevhodně provedenou montáž kapilárové mrazové ochrany na výměník tepla ve vzduchotechnice a v jednom případě i fotku „otřesného“ provedení v absolventské práci (to opravdu nebylo na fotku), tak jsem se rozhodl vyfotografovat správné provedení. Není to úplně na jedničku, ale je to způsobeno předělávkou stávajícího stavu po jedné montážní firmě. Při použití nové mrazové ochrany by byl výsledek „hezčí“, ale pro ilustraci správné montáže to plně postačuje. Vhodného zobrazení docílíte aktivací zvětšení obrázku. 

   Vlastního provedení a programového ošetření mrazové ochrany se dočtete v mojí knize „Regulace v praxi aneb jak to dělám já“, proto uvedu jen částečný výňatek z knihy.
   Na vodním ohřívači musíme hlídat protimrazovou ochranu, protože oprava či výměna výměníku je několikanásobně dražší než jeho ochrana. Zásah mrazové ochrany vyhodnocujeme při jakémkoli stavu vzduchotechniky (běh i odstavení). Ochranu teplovodního výměníku realizujeme dvěma způsoby.
   Prvním je instalování kapilárové mrazové ochrany přímo na lamely výměníku. Standardní kapilárové mrazové ochrany mívají délku kapiláry 6 metrů a tuto kapiláru namontujeme na výměník s patřičným minimálním rádiusem ohybu (min. 5 cm) „cik-cak“ vodorovně (ne vertikálně!), z důvodu případného nerovnoměrného proudění vody ve výměníku. Pokud nám délka jedné kapilárové mrazové ochrany nestačí, použijeme více ochran tak, abychom pokryli celou plochu výměníku tepla. Vzdálenost mezi jednotlivými smyčkami kapiláry by měla být mezi 10 až 15 centimetry podle konstrukce topného registru. Montáž kapiláry začínáme u vstupu topné vody do výměníku a kapilárovou mrazovou ochranu nastavujeme na …
   Druhým způsobem je hlídání teploty vratné vody z výměníku. Pro tuto ochranu použijeme snímač teploty umístěný hned na výstupu vratné vody z teplovodního výměníku, který začne reagovat (cca 11 °C) otvíráním regulačního ventilu pro předcházení zásahu kapilárové mrazové ochrany. Pokud teplota vratné vody klesne pod minimální hodnotu vratné vody, odstavujeme vzduchotechniku a chování je jako při aktivaci kapilárové mrazové ochrany. Ochranu na vratné vodě nastavujeme na …

Komentáře

Horizontální montáž?

Tuto námitku považuji za bezpředmětnou, protože před každým topným registrem je filtr, který laminární nebo bodové proudění rozrazí. Pokud by byl někdo tak nezodpovědný a filtr vyndal (výměník to má za čas spočítané) a namontuje kapiláru podle mého doporučení tj. s roztečí smyček 10–15cm  za výměníkem, tak je mizivá pravděpodobnost zamrznutí, protože vlastní lamely topného registru i bodové podchlazení přenesou na druhou stranu výměníku s rádiusem 10–15cm, takže kapilára stejně zareaguje. Řídím se pravidlem „nikdy neříkej nikdy“, ale tady po letitých zkušenostech s různými výměníky se mi skoro chce říci, že pokud je kvalitně provedena montáž a je k dispozici topná voda, tak nikdy k zamrznutí výměníku nemůže dojít.