Nastavení ekviterm kotel Viessmann ; Cyklování kotle

Vážený pane Valtere, mám plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 222-W, mám ekvitermní regulaci a nemám prostorový termostat.
Sklon a korekci nastavuji v programu, "normální teplotu místnosti" otočným kolečkem na panelu kotle.
Původně jsme RD vytápěli uhlím, od roku 1993 nově vyprojektovaným a kompletně přebudovaným plynovým topením, kotel Vaillant. Po roce provozu s kotlem Viessmann, ačkoli jsem jen předchozími zkušenostmi poučený laik, se mně podařilo, díky Vašim radám na internetu, nastavit kotel tak, že běží po celou požadovanou dobu bez vypínání hořáku a vytápí RD na požadovanou teplotu.


To platí při venkovní teplotě do cca 8°C. Při teplotách vyšších 9–15…, na podzim a na jaře, kdy venku je relativně teplo, ale v místnosti už chladno, se hořák kotle 2–3x za hodinu vypne a to i tehdy, když místnosti nejsou vytopeny.
Prosím o odpovědi na tyto otázky:
1. Z čeho čerpá kotel informace o teplotě v místnostech. Nepotřebuje prostorový termostat? - raději bych se bez něj obešel.
2. Co ovlivňuji v programu, když snižuji nebo zvyšuji "kolečkem" "normální teplotu místnosti"? Korekci?
3. Lze nějak odstranit vypínání hořáku při teplotách nad 8°C prostředky, které já mám k dispozici (strmost a korekce křivky + kolečko)?
4. Jakou frekvenci vypínání a zapínání hořáku byste Vy označil za cyklování?
5. V čem spočívá zápor, či nebezpečí cyklování kotle kromě "nekomfortu" a vyšší spotřeby? Ničí kotel? Jak?
Vážený pane Valtere, předem děkuji za odpovědi na moje otázky a přeju Vám hodně úspěchů v práci i při realizaci Vašich koníčků. Moc Vám fandím, mám rád chytré lidi, pěkné věci a dobře fungující stroje a přístroje.

Dobrý den,
ad.1. Pokud není osazen prostorový termostat (spíše by se mělo říci ovladač (snímač) – nepracuje to ZAPNUTO/VYPNUTO, ale komunikačně předává informaci o prostorové teplotě), tak informaci o teplotě prostoru kotel nemá. Protože hodně zákazníků nechápe princip ekvitermní regulace, tak firma Viessmann přistoupila už hodně dávno k principu pseudoprostrové teploty tj. nastavíte křivku pro daný objekt – jestli si to dobře pamatuji, tak se standardní nastavení pohybovalo kolem 1,4 až 1.6 a výchozí prostorová teplota byla 20°C. Při nepoužití prostorového ovladače se od výchozího žádané prostorové teploty 20°C odvíjela všechna regulace (ekvitermní křivka je naladěna na 20°C v prostoru). Pokud chcete v prostoru větší teplotu (normální), tak ji upravujete "kolečkem". Tady právě začínáme pracovat s pseudoprostorovou teplotou. Protože o teplotě v prostoru nevíme a chceme usnadnit obsluze zadávání, tak "kolečkem" pořád nastavujeme prostorovou teplotu (i v časovém programu), ale v konečném důsledku přidáváme korekci topné křivky. Příklad: podle křivky chceme teplotu topné vody 60°C a "kolečko" je nastaveno na výchozí hodnotu 20°C. Protože je to odhadovaná teplota v prostoru tak může souhlasit a také nemusí. Chceme, ale teplotu v prostoru větší o dva stupně, tak "kolečko" nastavíme na 22°C. Poté dojde k přepočtu na teplotu topné vody tj. 22°C – základ 20°C * konstanta 4°C (obecně lze říci, že pokud zvedneme teplotu topné vody o 4°C, tak prostorová teplota v prostoru se zvedne o 1°C (standardní objekt)) a tuto teplotu přičteme k požadované teplotě topné vody. Teplota topné vody = ((22 – 20) * 4) + 60 == 68°C. Pokud se teplota v prostoru nezvedne o 2°C, tak je špatná konstanta 4, ale s tím nic neuděláte a musíte přidat opět kolečkem, až vám teplota vyhovuje. Následně může nastavená teplota 22°C odpovídat jiné teplotě ve vytápěném prostoru např. 21°C nebo 24°C. Proto nemám toto řešení rád. Je sice pro uživatele komfortnější zadávání, ale pokud je stavba nestandardní, tak je to celkem hodně matoucí.
ad.2. Ovlivňujete korekci topné vody, viz bod jedna.
ad.3 K cyklování dochází, pokud je vše nastaveno správně a tady bych řekl, že ano, jen v případě, kdy je i minimální výkon kotle větší než odebíraný výkon do topení. Tento výkon může být velký právě při větších venkovních teplotách.
ad.4. Pokud dojde k zapnutí/vypnutí kotle maximálně 6x za hodinu je to pořád ještě v pořádku. Při větší frekvenci je už něco špatně (velká teplota topné vody, špatné proplachování kotle vlivem zanesení filtru nebo uzavřením většiny topných okruhů (radiátorů) atd.). Ve vašem případě bych do 4x za hodinu, cyklování neřešil a při větším bych kotel odstavil na delší dobu, tj. pokud není potřeba topit tak netopit, pokud je potře topit tak kotel nechal vypnutý např. 2–3hodiny, aby budova vychladla a měla větší potřebu dodaného výkonu.
ad.5. Při jakýmkoli startu tj. i při cyklování dochází k nevhodnému využití paliva (plynu) a tudíž k nízké účinnosti, která se projeví na vyšší spotřebě paliva, vyšším obsahem nežádoucích plynů ve zplodinách a samozřejmě ke kolísání teploty topné vody a k následnému "nekomfortu" projevujícím se ve vytápěném prostoru. Z hlediska životnosti kotle jsou podstatné zplodiny při spalování, které jsou agresivní a poškozují výměník tepla a kouřovod. Dále dochází ke kolísání teploty v prostoru teplovodního výměníku, který je namáhán teplotními skoky. Dnešní kotle jsou na takové úrovni, že pokud nedochází k častějšímu cyklování než 6–8krát za hodinu, tak se to na životnosti kotle neprojeví.


Ještě jednou dobrý den, když dovolíte, malý komentář k Vašim odpovědím.
ad.1. Pochopil jsem a dodávám: běžný uživatel upravuje korekci kolečkem, já protože nejsem normální, jak říká moje žena, mohu upravovat buďto kolečkem nebo v programu. Souhlasí? Máte pravdu, základní nastavení kotle je 1,4 křivka a 20 stupňů prostorová teplota. Korekce v základu 0 s možností změny od -13 do +40 (v programu)
ad.2. Jasné.
ad.3. Jasné, jmenovaný kotel "umí" nejmenší výkon 4,8kW,což je při uvedené teplotě víc než objekt potřebuje.
ad.4. V 1. roce provozu hořel hořák na 1 start – v průměru, výpočtem cca 48 min, takže jsem spokojený. Odstavování kotle na několik hodin jsem praktikoval, jsem rád, že jsme ve shodě.
ad.5. Myslím, že i tady potvrzujete moje představy.
Pane Valtere, ještě jednou Vám velice děkuji za okamžitou reakci a fundované odpovědi a držím Vám palce. Skutečnost, že stále ještě existují (ošklivé slovo) – žijí a tvořivě pracují lidé jako Vy, mě naplňuje optimismem.

Dobrý večer,
ad.1. Protože kotle Viessmann nají více druhů regulace tak si nejsem jistý, jestli se v časovém programu zadává korekce topné vody nebo žádaná prostorová teplota. Já bych to spíše viděl na prostorovou teplotu, protože u starších regulací to tak bylo (nebo byl program jen pro střídání denní a redukované noční teploty). U Viessmanna jsem neviděl, že by se v časovém programu zadávala korekce, ale rozsah -13 do +40°C by tomu odpovídal. Chce se to podívat do návodu nebo to odzkoušet. Podle toho co jste psal o provozu kotle, to máte nejspíše dobře nastaveno, jinak by vám to dělalo psí kusy.
ad.4. Jen doplním, že často se zapomíná na čistění filtrů na topné vodě a následně dochází k malému průtoku vody přes kotel a cyklování kotle. Až budete pozorovat zvyšující se cyklování kotle, tak je dobré nejdříve zkontrolovat tyto filtry. Též je dobré je preventivně vyčistit před topnou sezónou jednou za 2–3 roky.
Děkuji za pochvalu a přeji Vám, ať se daří ve všem, co děláte.


Dobrý den, děkuji za pochvalu za dobře nastavený kotel, je to především Vaše zásluha a skončíme s poklonami. Myslel jsem, že skončíme i s dopisováním, ale vidím, že s Vámi se jen tak přestat nedá.
Takže u mého kotle časový program střídá denní a redukovanou teplotu. Hodnota redukované teploty se nastavuje na kotli + nebo -, denní teplota se nastavuje kolečkem a je stejná pro všechny (4) fáze. To pro Vaši informaci, ale teď něco pro mě. NEPOCHOPIL JSEM, jak kotel bez snímače prostorové teploty, který jak říkáte informaci o prostorové teplotě nemá pozná, kdy se má vypnout a poté znovu zapnout. Já jsem si pro sebe vyspekuloval a domníval jsem se, že vychází z teploty vratné vody. Zkuste mně to prosím, vysvětlit.
MÁM DOTAZ: Myslíte si, že ekvitermní regulace je dostačující, nebo by měla být doplněna prostorovým snímačem? Třeba proto, aby kotli řekla: “nevypínej se, v místnosti je ještě chladno". K otázce mě vede i ta skutečnost, že mně doma leží bezdrátový prostorový regulátor SIEMENS REV23RF, který má docela dost funkcí a který jsem používal u starého kotle.
Pokud odpovíte – doplnit prostorovým snímačem, pak se ptám – hodil by se např. výše zmíněný? Odpovíte-li nehodil, pak mně, prosím, doporučte jiný.

Dobrý den, takže funkce kotlů je následující. Všechny kotle topí na výstupní teplotu topné vody. V základu jsi „kolečkem“ nebo jiným nastavujícím prvkem nastavíte požadovanou teplotu výstupní vody a na tu kotel reguluje. Tato regulace je ve většině případů nevyhovující, protože energetické ztráty budovy se mění podle venkovní teploty. Abychom udrželi stálou teplotu v prostoru místnosti, musíme ztráty doplnit. Tepelný výkon je dán teplotou (rozdíl teploty topné a vratné vody) a průtokem topného média. Protože průtok je dán – konstantní, tak regulaci výkonu provádíme změnou teploty topné vody. Závislosti teploty topné vody na venkovní teplotě se říká ekvitermní regulace. Aby nedocházelo k neefektivnímu provozu kotle, je teplota topné vody omezena na dolní hranici cca. 20–30°C, kdy při vypočtení požadované teploty pod tuto hranici kotel přestane topit a zároveň je z důvodu bezpečného provozu teplota omezena na horní hranici (75–90°C) – pokud je požadovaná teplota vyšší, je nastavena na tuto hodnotu. Z toho vyplívá, že kotel je provozován neustále na žádanou teplotu 24 hodin denně. Kotel je vypnut, jen pokud spočítaná žádaná teplota se dostane pod minimální hranici nebo přeleze přes žádanou teplotu topné vody + nějakou diferenci z důvodu neodebraného výkonu. Toto všechno popisuji ve své knize – Regulace v praxi :-).
Protože kotel máte dobře nastaven, není potřeba osazovat snímač-ovladač, který by podle požadavků upravoval ekvitermní křivku. Stačí ekvitermní řízení. Pokud byste chtěl dálkově ovládat topení např. ZAP/VYP, abyste nemusel k němu chodit a zároveň kotli říci, že už nemusí topit, protože je kotel prostor natopen, tak můžete použít váš prostorový regulátor SIEMENS REV23RF. Jen pro upřesnění. Prostorový regulátor by zde měl sloužit jen k tomu, aby řekl kotli „netop už je to v prostoru v pořádku“. Z toho důvodu byste měl nastavit na regulátoru místo PID regulace jen dvoustavový režim a v podstatě z něho udělat prostorový termostat. Každý kotel má vstup pro připojení tohoto signálu. Většinou jsou svorky pojmenované jako prostorový termostat nebo spínací hodiny. Prosím používejte prostorový regulátor jen jako informaci pro kotel o natopení prostoru (ne regulace PID), jinak si výkonovou regulaci kotle rozházíte tak, že to bude horší než lepší.

Odesílatel: ab@tiscali.cz

Komentáře

Čistění filtru na topné vodě - Viessman 100

Dobrý den pane Valtere,
našel jsem Vaši radu týkající se čistění fitru na topné vodě. Sami máme tento problém, kdy se "kotel" velmi rychle zahřeje, omezí výkon, ale teplota na radiátorech je poměrně nízká a hořák znovu zvýší výkon až po klesnutí tepl. kotlové vody. Hlavně při ohřevu TUV, kdy hořák zapne na plný výkon, je za pár sekund slyšet šumění vařící vody ve výměníku a následné okamžité vypnutí hořáku z důvodu aktivace čidla teplotní ochrany. Bohužel jsem nikde filtr nenašel, ani ho výrobce nezmiňuje ve své dokumentaci. Ventily na tělesech jsou plně otevřeny. Dříve tento problém nebyl. Je to spíše dotaz na výrobce nebo servis; reaguji však na Vaši jinak správnou připomínku:

ad.4. Jen doplním, že často se zapomíná na čistění filtrů na topné vodě a následně dochází k malému průtoku vody přes kotel a cyklování kotle. Až budete pozorovat zvyšující se cyklování kotle, tak je dobré nejdříve zkontrolovat tyto filtry. Též je dobré je preventivně vyčistit před topnou sezónou jednou za 2–3 roky.

Filtr na topné vodě

Filtr

Příčiny vašeho problému můžou být tři.
   První a nejpravděpodobnější je zanesení výměníku tepla ve vlastním plynovém kotli. Skoro všichni výrobci doporučují čištění kotle minimálně 1x do roka. Pokud toto neprovedete, tak se výměník může zanést jak na venkovní straně (prach) a poté dochází k místnímu přehřátí, výměník se zdeformuje a je špatný průtok i na straně topné vody, nebo je výměník zanesen nečistotami z topného systému. Na tento problém usuzuji z toho, že k přehřátí dochází i pří ohřevu TUV. Samozřejmě to platí jen pro integrovaný ohřev TUV v kotli. Doporučuji nechat prohlédnout servisním technikem dané značky kotle, než dojde k nevratnému poškození výměníku.
    Další problém může být  v zanesení filtrů topné vody. Pro identifikaci filtru přikládám obrázek. Postup čištění. Zavření topné vody na obou stranách filtru. Odpuštění tlaku a odšroubování zátky. Vyndání sítka z těla filtru a jeho 100% vyčištění. Může se zdát, že je tam nečistot málo, ale tyto nečistoty vlivem proudění přilnou na jednu stranu a spolehlivě sníží průtok na 20% žádaného průtoku. Pokud není filtr namontován zátkou dolů, tak při otevírání filtru většina nečistot spadne do těla filtru, sítko se zdá celkem čisté, ale při opětovném napuštění nečistoty opět filtr zanesou. Proto před vrácením sítka krátce a rychle otevřeme přívodní kohout tak, aby byly nečistoty rychlím průtokem uneseny do připraveného kbelíku a nedošlo k dříve popisovanému zanesení. Poté vrátíme sítko, zašroubujeme zátku a otevřeme uzavírací kohouty.
    Dále mohlo dojít k „zaseknutí“ čerpadla. Hlavní chyba je se domnívat, že pokud čerpadlo „vrčí“ tak běží. Tento stav je i při „zaseknutém“ čerpadle. V domácím prostředí je nejvýhodnější následující postup. Najdeme nějaký delší předmět např. šroubovák a přiložíme ho na tělo čerpadla (tam kde teče voda) a druhý konec (rukojeť :-)) přimáčkneme do ucha. Přes tento předmět se nám krásně přenášení zvuky (princip stetoskopu) a následně musíme slyšet proudění vody. Pokud slyšíme jen vrčení čerpadla, tak je čerpadlo zaseknuté. Pokud k tomu dojde, tak je nejlepší čerpadlo ručně rozhýbat (vyšroubovat středový šroub a šroubovákem rozhýbat rotor čerpadla – je tam drážka – pozor nebezpečí opaření) a následně zavolat servisního technika, který provede celkové vyčištění čerpadla.
   Pozor – platí základní poučka. Pokud se na to necítím, tak raději někoho zavolám! Nedodržením této podmínky se většinou udělá více škody než užitku, nebo dojde až k zranění nějaké části těla, mozku neposlušné osoby ;-).

Filtr na topné vodě

Děkuji Vám, pane Valtere, za reakci. Osobně se také domnívám, že by toto mohlo být příčinou přehřívání a současně nedotápění těles. Bohužel jsem obdobný vyobrazený filtr, který znám např. z kotle Termona na Viessmanu nenašel. Nebo je "zakletý" někde na čerpadle. Podle reakce servismana by to mohlo být i v samotném výměníku na straně vody, jak uvádíte i Vy. Po zapnutí hořáku se teploty na vstupu a výstupu jen velmi pomalu rozcházejí, pak se rychle na kotlovém termostatu objeví vysoká hodnota, která se drží dlouho na stejné urovni, kotel přitom vypne. Při nastavení vyšších otáček čerpadla a tím i vyššího průtoku se teplota začne snižovat - začíná proudit přes výměník chladná vratná voda- jr to někde přicpané. Na vyčistění se cítím, ale nemohu ten filtr najít :-) zřejmě tedy hrábnu do výměníku a ten propláchnu tlakovou vodou. Jirka

Filtr na topné vodě

Souhlasím, je tam špatný průtok, ale jak jsem uvedl, může to být i způsobeno deformací vlastního výměníku vlivem zanesení na straně hořáku a tím místního přehřátí. Propláchnutím samozřejmě nic nezkazíte.