Nastavení Protherm

   Dobrý den pane Valter. Mám v novostavbě kondenzační kotel Protherm Lev 30 KKZ společně s Thermolink P/2 + ekvitermní čidlo. V průběhu ideálního nastavení jsem narazil na některá nastavení, u kterých mi není jasné, jak přesně fungují. Něco jsem si vyzkoušel a čekal na odezvu kotle. Některé věci se bohužel vyzkoušet nedají a ve stručném návodu k produktu to bohužel není popsáno. Pak jsem narazil na Vaše super stránky. Nemáte zdání, jestli existuje podrobnější návod k těmto výrobkům? Samozřejmě základní nastavení bylo provedeno servisním technikem. Ale neustále pozoruji, jak kotel topí, jaké jsou teploty.
Jen základní info o stavbě:
 - V přízemí podlahové topení, rozdělovač Giacomini osazený motorem K282 pro směšovací ventil. Teplota nastavena autonomně potenciometrem na 30 st. Do budoucna chci rozdělovač ještě osadit výrobky od Elektrobock: termostat pro t.e. pohony PT14-HT a SEH01-NC.
 - V patře je pod okny (které sahají až k podlaze) také podlahové topení. To je napojeno bez rozdělovače, přes hlavice, na kterých je také nastaveno 30 st. V patře jsou dále s podlahovým topením radiátory.
 - Vnitřní teplota na Thermolinku nastavena na 21 st.
Např. Nikde jsem se nedočetl, podle jakých údajů vyhodnocuje kotel teplotu vody a tak pochopil základní ovládání kotle. Např. U Automatická topná křivka se zobrazí nějaká topná křivka např. 1. Podle této křivky kotel tedy topí? Má na tuto křivku vliv ručně nastavená křivka, která byla bez režimu auto. Když jsem ručně nastavil jinou křivku a přepnul do režimu auto, byla křivka zobrazující se v režimu auto jiná.
Děkuji za Vaši odpověď, případně doporučení, jak postupovat abych při ideální tepelné pohodě ekonomicky topil.

Dobrý den, nevím, jaké návody máte, takže jen obecně z netu:
Kotel: http://www.protherm.cz/pro-nase-zakazniky/produkty/product-detail-page-1600.cs_cz.html
Regulace: http://www.protherm.cz/pro-nase-zakazniky/produkty/product-detail-page-387.cs_cz.html
Jsou obecné principy, které jsou neměnné a jsou popsané v mé knize. Zde se jedná spíše o individuální provedení výrobce. Zkuste prostudovat návody, případně se obrátit na zákaznickou linku technické pomoci výrobce. Už přestává být v mé moci studovat návody ke všem výrobkům. Teprve pokud nepochodíte u výrobce, tak se na to podíváme.

   Děkuji za Vaši odpověď. Všechny návody k termostatu i z netu jsem pročetl. Moje odpověď jsem právě nenalezl. Po nalezení Vašich stránek, jsem Vás kontaktoval spíše s otázkou, jestli nemáte s tímto osobní zkušenost. Do Prothermu jsem již psal žádost o vysvětlení, případně podrobnější návod.
   Předpokládám, že řízení kondenzačních kotlů je podobné. Jaké informace si mám odečítat (myslím např. které teploty), abych co nejefektivněji topil? Ještě jednou díky.

   Dobrý den, pro efektivní topení lze udělat spoustu věcí a stovky drobností. Všeobecná odpověď není, musí se postupovat individuálně podle podmínek. Není v mích silách vyjmenovat všechny věci které ovlivňují efektivitu topení, ale pokud si budete pročítat listárnu, na hodně jich narazíte. Podle předešlé korespondence považuji za základ co nejnižší teplotu vratné vody (topné vody – jsou to spojené nádoby), správné větrání, dokončená fasáda objektu.
Důležité teploty: Venkovní teplota, prostorová teplota, teplota vratné vody, teplota topné vody, teplota teplé vody (bojler).

   Ano chápu, každá stavba je jiná. Fór jsem již také několik pročetl. V tuto chvíli je venkovní teplota 2 st., vstupní teplota topné vody 41 st., vratná voda 27 st. Teplota do podlahy cca 32 st. Samozřejmě asi 41 st. bude v patře pro radiátory málo. Ale zatím stačí na temperování pouze částečná podlahovka v místnostech. Zatím v patře jen spíme. Teplota na termostatu v referenční místnosti 21 st.
   Pak zase ale zvažuji, že jsem četl-teplota kondenzace propan-butanu je 52 st.

Dobrý den, teploty v rozumných mezích, ale měl bych pár poznatků:
 1) Teplotní spád 5°C (32/27°C) je OK, ale kotel jede zbytečně na 41°C, když do topení pouštíte jen 32°C. Nyní cokoli kotel spočítá (podle venkovní teploty) nad 30°C, na to máte nastaveny termohlavice, tak se do systému nedostane a nijak se neprojeví. Zároveň systém není háklivý na špatné (vyšší) nastavení ekvitermní křivky a zároveň na nevhodné průtoky, ale je to neekonomické. Pro lepší efektivitu nastavte termohlavice na maximální konstrukční teplotu do podlahového topení (45-50°C). Bude to takové hlídání maxima, aby se v případě selhání nepoškodila podlaha. Nastavte průtok jednotlivými okruhy tak, aby teplotní spád byl cca 5°C. Nastavte ekvitermní křivku tak, aby v prostoru byla stálá vaše požadovaná teplota 21°C.
 2) Jestliže nemáte u domu nádrž na plyn, tak nepoužíváte propan-butan, ale zemní plyn.
 3) Teplota kondenzace plynu nemá s kondenzačním kotlem nic společného. Princip kondenzačního kotle: Plyn je spálen v prvním výměníku a teplo je předáno topné vodě. Odchozí spaliny procházejí ještě přes druhý výměník, kde předehřejí vratnou vodu. Tímto je využito i teplo spalin, které by v normálním kotli šlo bez užitku do komína. Pro rozumnou efektivitu je nutné teplotu vratné vody držet pod 60°C, kvůli rozdílu teplot spaliny/vratná voda, což podlahové topení krásně splňuje. Čím studenější vratná voda, tím větší rozdíl teplot, tím větší účinnost. Bavíme se o rozumných mezích ;-)

   Super díky za Vaše poznatky. Teď mi je alespoň trochu něco jasné, co se týče teplot. Pro lepší efektivitu-jestli tomu dobře rozumím, podlaha se naakumuluje a jede setrvačností. Na termohlavicích lze nastavit něco málo přes 40st.
Dal jsem 30°C. Myslel jsem čím méně, tím lépe. Po Vašem vysvětlení, je mi jasné, že to nemá žádný efekt. Když jsem vymýšlel topení s instalatérem, říkal, že může tuším do 5 metrů čtverečných škrtit zpátečku radiátorů těmito hlavicemi.
Ekvitermní křivku jsem nastavil na auto. Ale právě jsem nechápal její přesné fungování a na dotaz v Prothermu zatím není odpověď. Termostat je v přízemí s podlahovkou s rozdělovačem - jsou zde dohromady propojené dvě místnosti tzn. 5 okruhů. Mám zapnutou vnitřní teplotu, tzn., že podlaha se natopí a kotel společně s čerpadlem podlahovky vypne.
Samozřejmě teplota např. 35 st. nebudou topit radiátory v patře.
Nádrž mám v zemi :-). Přestavujeme auta na propan-butan a máme i vlastní čerpačku. Takže k propanu máme blízko.
   Nastavil jsem teplotu do podlahovky na 40 st. a defakto mi to teď reguluje kotel, jen si hlídám maximum do podlahy. Do budoucna chci osadit ventily podlahovky termoelektrickými pohony. Ebus regulátor (termostat) kotle mám nastaven na funkci termostatu. Důvodem jsou velké tepelné zisky ze slunce. 2 st. není problém. V příloze jsou teploty, které jsem si zapisoval v průběhu topení.

   Dobrý den, parametr „funkce termostatu“ – bere v potaz prostorovou teplotu. Podle venkovní teploty si kotel vypočítá teplotu topné vody a následně ji ještě zkoriguje podle teploty v prostoru. Zapnutí této funkce je správné.
   Parametr „automatická topná křivka“ – upravuje na „optimální“ ekvitermní křivku. S touto funkcí mám osobně špatné zkušenosti (u jiných výrobků), zejména při nestandardním odstavení kotle a na podzim při zapnutí topení. Vyzkoušejte a uvidíte. Já osobně mám důležité věci rád pod kontrolou, takže jsem v zásadě pro ruční nastavení topné křivky, i když to může být mírně neekonomické.
   Moc se mi nezdají teploty poslané v tabulce. Jinak tabulka hezká. Netuším, jak může jít do podlahového topení větší teplota, než jde z kotle (jestli to tedy není nastavená hodnota na termohlavici) a teploty při cyklování mi nedávají vůbec smysl. Při jemném doladění musí být data precizní.

   Dobrý den, při funkci termostatu jen samozřejmě pak termostat vypne kotel při nastavené teplotě. A když ještě svítí sluníčko, teplota vzroste a podlaha chladne. Pak tedy ručně třeba na hodinu zvednu teplotu, aby se podlaha trochu dotopila.
   Automatická topná křivka se defakto nehýbe, protože teplota v místnosti s termostatem je téměř konstantní. Proč Vám přesně nevyhovuje automatická křivka?
   Teplota do podlahového topení 40 st. je samozřejmě nastavená horní teplota nastavená na http://www.giacomini.cz/k282 jako hlídání horní hranice. Teploměr na vstupu do podlahy nemám. To jsem zapomněl zmínit.

   Dobrý den, pokud takto používáte kotel, tak bude více efektivní nastavit ekvitermní řízení a správně zvolit ekvitermní křivku, spíše nižší. Kotel bude modulovat na nízkém výkonu, bude stálá teplota a stále teplá podlaha.
   Automatickou křivku nemám rád například: Zákazník nestandardně, tedy jinak než předpokládal tvůrce software kotle, kotel vypnul, už ani nevím jak, ale nebylo to až úplně špatně. V létě bylo horko a regulace vyhodnotila, že přetápí prostor a snížila křivku. Toto dělala každý den, kdy v létě byla prostorová teplota nad požadovanou. Na podzim volal zákazník, že ať dělá cokoli, tak kotel netopí. Až po dlouhé době jsme se dopracovali k tomu, že topná křivka je tak snížená, že to chce topit, ale na tak nízkou teplotu, že to kotel neumožňuje. Po ručním nastavení na rozumnou křivku a přepnutí do automatu, tak to bylo zase v pořádku. Je špatné, že tam chybu nepředpokládáte, takže dlouho chybu hledáte a co myslíte? Příští rok, stejný problém opět! Takže bez automatu a zákazník, i já jsme spokojený. Toto je jeden z mnoha příkladů. Když si nastavíte konstantní křivku, tak je přesně jasné co to má dělat a může si ji doladit přesně na svůj objekt. Jestliže nedělá to co má, tak voláte servis a nedohadujete se co, a proč to dělá.

   Dobrý den, křivka si myslím, že je celkem dost nízká. K vypnutí prostorovým termostatem asi stejně dojde vždy. S tou auto křivkou Vás tedy muselo dobře potrápit a asi to hned nikoho nenapadne. Já na léto topení vypnu termostatem. Ještě se vrátím k cyklování mého kotle, jak jste psal, že Vám to není úplně jasné. Zjistil jsem při této teplotě je požadavek od e-bus prostorového termostatu je 32 st., ale odběr je malý, že kotel jede na 35. Navíc jsem zjistil, že ta čísla jsou v tabulce při cyklování přehozená. Přemýšlel jsem právě, jak regulovat nejlépe tu podlahovku vs. prostorový term.
- nechat teplotu na výstupu kotle stejnou a přiškrtit okruhy v obýváku, kde je prostorový termostat, ale zde bude zbytečně nevyužitá teplota z kotle
- snížení teploty na regulátoru Giacomini k282 u podlahovky, ale zde opět bude zbytečně nevyužitá teplota z kotle
- ponechání Giacomini k282 jen jako hlídání horní hranice teploty asi nejlepší varianta. Pak zase nastane problém, že nebudou topit radiátory. Dnes bych již kombinaci podlahovky a radiátorů hodně zvažoval. Ale musel bych mít zřejmě dva rozvaděče podlahovky, což se mi také nechtělo.
Nemáte zkušenost jakou optimálně nastavit dobu blokování hořáku?

   Dobrý den, nejsem topenář, ten by vám možná poradil ještě jiné řešení, ale podle mého je jediné správné řešení osazení radiátorů určených pro nízkoteplotní systémy tj. pro teplotní spády jako u podlahového topení. Jestliže chcete horké radiátory pro pocit tepla nebo na sušení ručníků (prádla), tak se musíte spokojit s méně ekonomickou variantou a to kotel bude provozován na vyšší teploty a teplota do podlahového topení bude redukována směšováním nebo škrcením.
   Nejefektivnější provoz podlahového topení je bez prostorového snímače a konstantní teplotu v prostoru držet teplotou topné vody určovanou podle tepelných ztrát objektu (ekvitermní regulace).
Ve vašem případě by měla být doba blokování hořáku minimálně 10min.

   Dobrý den, na radiátorech prádlo stejně nesušíme :-) Pokud budu regulovat teplotu pouze podle ekvitermy:
- nebude vazba na vnitřní teplotu, nevím, jestli by zafungovala samoregulace podlahovky v případě, co se stalo včera: venkovní teplota 1 st., svítí slunce, teplota v obývacím pokoji spojeném s kuchyní (zde je prostorový regulátor) 22,5 místo temperovaných 21,5.
- pak ale musí začít kotel cyklovat tzn. pokud tedy nastavím blokování na 10 min, poběží hořák, pak vypne a za 10 min opět začne topit.
- zvažuji, jak nastavit oběhové čerpadlo. Mám dvě možnosti: Komfort-čerpadlo běží trvale při požadavku e-bus regulátoru (při ekvit. tedy pořád) Eco-čerpadlo běží pouze s hořákem.
- jak necháváte běžet čerpadlo v rozvaděči podlahovky?

   Dobrý den, jestliže zasvítí slunce, tak se v prostoru teplota zvýší na 22,5°C, no a co? Máte 1°C zadarmo, to je dobré ne? Pokud byste chtěl držet teplotu přesně, třeba v laboratoři, tak ano je to problém, ale doma chci mít teplo, ne přesnou teplotu. Protože kotel pojede na nízký výkon stále, tak je to efektivnější než s ním cyklovat.
   Protože dům má stále nějakou tepelnou ztrátu, tak jí kotel neustále doplňuje, a proto nemůže dojít k cyklování. Tedy pokud kotel není předimenzován nebo tepelné ztráty nejsou nižší než minimální výkon kotle. K tomu by mělo dojít až při vyšších venkovních teplotách. Zde se vyvarujete neefektivního „přískokového“ systému topení.
   Protože teplo doplňujeme kontinuálně, musí čerpadlo běžet neustále. To s moderními čerpadly není nijak energeticky náročné.

   Dobrý den, nárůstem teploty sluncem jsem jen myslel, že se to zřejmě na regulaci kotle nijak neprojeví. Ještě v příloze zasílám stránku z návodu ke kotli, kde jsou některá nastavení. Nejsem si úplně jist, jak nastavit nejlépe…
   Tepelné ztráty domu byly v projektu spočítány na 17 kW. Minimální výkon kotle 6 kW. Dům je celkem rozložitý a některé místnosti jsou velké. Asi možná říkáte, když má na tak velký dům, je mu jedno kolik protopí. Každý dnes chce šetřit, a navíc mne to zajímá, jak to funguje, a rád se poučím.
   V současné době obýváme obývací pokoj spojený s kuchyní. V obývacím pokoji je prostorový termostat, proto se mi asi zdálo lepší topit také podle vnitřní teploty (fce termostatu). Tento prostor je propojen s chodbou do patra. V patře pouze spíme v jedné místnosti. Takže asi tepelné ztráty domu nebudou v tuto chvíli tak velké, protože v patře se víceméně pouze občas lehce topí. Pokud zasvítí slunce, pouštíme teplo do horních místností v patře.

   Dobrý den, myslím si, že jste se zacyklil ve vlastních myšlenkách a nemůžete nebo nechcete si pustit do hlavy jiný názor, proto pokud bude probíhat další komunikace, připomenu pár bodů pro pročištění hlavy.
   • Komunikace probíhá na dálku bez fyzické prohlídky. Představte si, že předěláváte někomu po večerech auto na LPG po mailu. Řeknu Vám, že je to celkem namáhavé a když si protějšek pořád tvrdí svoje, tak si připadáte, že házíte hrách na stěnu. Beru, že vám jako laikovy některé věci připadají divné, ale není v mé moci vysvětlovat všechny detaily milionkrát.
   • Též se mi zdá trochu zvrácené si koupit výrobek a teprve poté zkoumat co umí. Bohužel nejste sám! Snad poučení pro příště.
   • Když vám něco napíši a nedává vám to jakýkoli smysl (ekonomický, provozní atd.), tak si přečtěte znovu celou mailovou komunikaci, případně minimálně prohledejte můj web. Některé věci už jsem psal tolikrát, že už je prostě psát znovu nebudu. Nemám na to čas ani chuť. Na všechny vaše otázky najdete na mém webu minimálně dvakrát odpověď!
   • Nastavovací parametry kotlů jsou tam proto, aby se kotel přizpůsobil místním podmínkám a proto to musíte brát jako sady parametrů s různými hodnotami a jestliže změníte jeden parametr, tak byste měl většinou změnit i některé další.

K předešlému mailu:
   • Pokud slunce vám ohřeje místnost více (a vám to provozně nevadí), a kotel jede ekonomicky bez vypínání do podlahy (nízká teplota i výkon = ideální využití paliva), tak s větším komfortem na to budete ekonomicky lépe než přískokovým systémem kdy vám energie letí komínem pryč a tepelné ztráty budovy se změnili minimálně. Toto platí jen pro zaizolovaný dům, podlahový vytápění a rozumný kondenzační kotel s regulací hořáku.
   • Tepelné ztráty se počítají pro venkovní teplotu -12°C až -15°C podle lokace objektu. Takže pokud kotel má minimální výkon 6 kW, tak při venkovní teplotě cca. 13°C už bude docházet k cyklování kotle, protože i minimální výkon bude velký.
   Výpočet: teplené ztráty děleno rozdílem vnitřní a venkovní teploty nám dají měrnou ztrátu prostupem tepla -> P/deltaT = HT -> 17000W / [20°C – (-15°C) = 35°C (K)] = cca 486 W/K. Minimální výkon vydělíme měrnou ztrátou prostupem tepla a vyjde nám přibližná venkovní teplota, kdy bude daný výkon potřeba -> 6000 / 486 = cca 12,3°C.
   Proto neustále doporučuji kotle s co nejmenším minimálním výkonem – standard ve vašem rozsahu 3kW :-(
   • Parametry kotle: 7.3 = ekvitermní regulace, tak Komfort; = regulace na prostor, tak Eco. 7.5 = neměnit (servisáci jsou poté velmi zmateni a dělají psí kusy); 7.6 = klidně 30min. Pokud by teplota topné vody při vyšších venkovních teplotách hodně kolísala, tak snížit.

   Dobrý den, ano zacyklil jako můj kotel. Ale již proběhl reset :-)) Velice si vážím Vašich názorů a dopovědí. Jen je trochu proti laickému myšlení něco, co běží 24 hodin v kuse než občas. Ale tepelné ztráty domu jsou pořád a musí se vždy dotopit, jen je více náročné natopit vychladlou podlahu.
• Přirovnal jsem si kotel k blíže mému oboru mému autu. Někam pojedu stylem brzda-plyn a nebo ustálenou jízdou. Dojedu tam vždycky, ale ustálenou jízdou rozhodně s menší spotřebou. Stejné jako když se svým autem po dálnici, nebo tady okolo domu-po dálnici se najede rozhodně víc na nádrž.
• Výběr kotle: při stavbě se řeší x,y dalších věcí, který jsem rozuměl a byl schopen ovlivnit. Při výběru kotle sem do toho tolik (nyní mohu říci bohužel) nezasahoval-nerozuměl jsem tomu vůbec. V projektu je kotel 6,6 - 28 kW, montážní firma mi doporučila Protherm -koukal jsem na stránky, skoro všechny měly minimální výkon okolo 6 kW. Dále jsem po tom tedy moc nepátral.

Odesílatel: jaroslav@gmail.com