Něco k tématu od čtenáře tohoto webu

Začínám se trochu seznamovat s průmyslovou sběrnicí RS485 a zaujal mě Váš článek na jvalter.cz/komunikacni-linky
Při podrobnějším prostudování jsem nalezl ve Vašem článku rozpor a to kap."Na závěr několik typů: " kde píšete: "Nevíte který vodič je A a B? V klidu je B kladnější než A." S tím souhlasím, potom by v klidovém stavu na výstupu obvodu MAX48_ byla log."0" Ovšem v kap. "Zakončení sběrnice" píšete: "Proto je třeba definovat klidový stav linky připojením rezistorů podle obrázku (předpokládáme, že v klidu je vodič b zápornější než a). " Mohl byste mi sdělit, které tvrzení je pravdivé?


Původně jsem tento web udělal jen z podkladů, které mi pomáhali k řešení problémů v mé profesi, a toto je zrovna ten případ. Tyto články jsem stáhl, už nevím kde (pravděpodobně z www.hw.cz), a proto se k nim můžu jen omezeně vyjádřit.
1) "Nevíte který vodič je A a B? V klidu je B kladnější než A."
Předpokládám, že když autor tak tento obvod popsal, tak funguje (u odvodů MAXIM), ale více k tomu Vám neřeknu.
2) "Proto je třeba definovat klidový stav linky připojením rezistorů podle obrázku (předpokládáme, že v klidu je vodič b zápornější než a)."
Standardně je ale RS485 v klidovém stavu v log1. (firma AMiT)
Nedalo mi to a na výrobku firmy AMiT (budič RS485 - SN75176b) jsem změřil napětí při zapojeném zakončovacím odporu a klidových odporech a naměřil jsem:
G485(zem linky) --- A = 2,85 V
G485(zem linky) --- B = 2,51 V
A --- B = 0,32 V
Z toho vyplívá, že A je kladnější než B. Pokud máte nějaké zkušenosti s obvody MAXIM a máte nějaké informace k prvnímu článku, budu rád, když mi je napíšete.

Děkuji za odpověď. Se sběrnicí RS485 se teprve seznamuji a zkouším obvody řady MAX48_. Pokud by měla linka být v klidu na log.1, potom by bylo správné tvrzení že "A je kladnější než B", obdobně jako u obvodu SN75176b. Pro úplnost katalogové listy k MAXIM48.. a SN75176b.

Soubory: