Parametry PID

0      - ZESÍLENÍ (P)
1      - INTEGRAČNÍ KONSTANTA
2      - DERIVAČNÍ KONSTANTA
3      - MINIMÁLNÍ AKCE (0,-50)
4      - MAXIMÁLNÍ AKCE (100,50)
5;     - NEUTRÁLNÍ AKCE (0,0)
6      - PÁSMO NECITLIVOSTI
7      - ZPOŽDĚNÍ DERIVACE