PID regulace reflow křivky jednoploténkového vařiče

   Pracuji na domácím projektu pájení součástek pomocí jednoploténkového el. vařiče 1 000 W (220 V). Potřeboval bych poradit, jak vypočítat potřebné parametry pro PID regulaci mikroprocesorem, abych dosáhl požadované křivky teploty aproximované polynomem 7. stupně.
   Vařič budu spínat triakem v nule, vždy jedna celá vlna (20 ms) s periodou jednoho kroku 1 sekunda. Výkon bude ovládán diskrétně v násobcích 2% od 0% do 100%. Příklad, pro výkon 26% bude triak sepnut 13 vln z 50ti tj. 13 * 0,02s = 0,26s z jedné sekundy.
   Zvažuji koupi Simulinku, ale na rozdíl od návrhu analogových obvodů a programování mikroprocesorů s ním nemám vůbec žádné zkušenosti. Pomohl by mi odkaz na podobnou simulaci, případně doporučení, jaké hodnoty bych měl změřit na reálném systému, jak je pak zadat do Simulinku a doporučení z jakých komponentů Simulinku by měl být regulační obvod sestaven.
Koeficienty polynomu 7. řádu: 1,103965E-13; -1,218061E-10; 5,197188E-08; -1,109508E-05; 1,335485E-03; -1,060644E-01; 6,772042E+00; -1,131728E+02.

   Dobrý den, se Simulikem nemám žádné zkušenosti, takže zde vám neporadím. Osobně bych váš problém řešil prototypem, protože není vůbec jisté, jestli bude možné dosáhnout požadované teploty v daném čase (výkon spirály versus předání tepla na výrobek). Váš problém bych rozdělil na dva kroky:
 1) Nastavení PID regulátoru, aby držel konstantní teplotu. Nastavení jednotlivých složek regulátoru je odvislé od požitého regulátoru a dalších proměnných. Princip „očuchání“ systému + jak nastavit regulátor najdete na stránce jvalter.cz/regulator-pid a v přiložených souborech.
 2) Až budete mít správně nastaven regulátor, tak můžete vyzkoušet, jestli bude schopen vařič kopírovat teplotní křivku.
Též by bylo vhodné zamyslet se nad „chlazením“ v konečné fázi křivky. Ventilátory? Nemyslím si, že samovolným chlazením bude klesat teplota dostatečně rychle.

   Vážený pane Valtere, děkuji za tip. Trochu jsem se na to již díval. Myslím, že půjde o systém druhého řádu s dvěma akumulátory energie a dopravním zpožděním.
Ověřím si typ systému změřením křivky teploty při provozu vařiče na plný výkon. Poté asi použiji MATLAB, Simulink případně nechám spočítat potřebné parametry řízení výkonu pomocí wolframalpha.com

Odesílatel: rd@atlas.cz