Plynový kotel a teplovodní vložka

   Dobrý den, mám dotaz k vhodnému ovládání optimalizace tepla v domácnosti v kombinaci plynový kotel a teplovodní vložka. Momentálně mám nevyhovující prostorový termostat na kotel. S blížící se instalací vložky však řeším jak optimálně synchronizovat tyto dvě topné tělesa na jeden ekvitermní regulátor. Jako hlavní zdroj tepla chceme využívat vložku pravděpodobně, ale bude v pohotovosti i kotel. Kotel mi bylo doporučeno nechat napojen na stávající bojler a vložku napojit na nový větší bojler navzájem budou propojeny a v závislosti na výkonu vložky kotel buď vypne, nebo sepne. Zároveň řeším i bezpečnost provozu vložky s výměníkem tak aby nedocházelo k nežádoucímu přetopení a potenciálnímu nebezpečí výbuchu. Chci, aby vložku mohli obsluhovat i jiné osoby v mé nepřítomnosti. V mém hledání mi do cesty vešel jeden takový regulátor od firmy TIMPEX reg 300 EQ. Jenom se chci zeptat, jestli od tohoto zařízení mohu očekávat kvalitní výsledky s ohledem na to, že se jedná o regulaci "vše v jednom".


Kotel Junkers Ceraclass (60 l bojler).
Vložka Bef WH 750 (300l NTRR 1MPa).

   Dobrý den, bezpečnost systému krbové vložky by měl vyřešit topenář. Určitě osazením pojišťovacího ventilu a vhodné je i zapojení dochlazovací smyčky.
   S vámi navrhovaným regulátorem nemám zkušenosti, ale nevypadá špatně. Jen vás chci upozornit, že všechny předprogramované regulátory jsou velmi náchylné na správnou montáž tz. topenářsky musí být systém udělán přesně podle schématu, sebemenší odchylka se projeví částečnou až celkovou nefunkčností regulátoru a to samé platí o umístění snímačů a dalších komponentů regulátoru (pohlídejte si, aby topenář měl dopředu schéma, které musí dodržet pro správnou funkčnost regulátoru a technik měření a regulace komunikoval s tímto topenářem).
   U akumulačních nádrží hodně záleží na správném topenářském zapojení (správné vyplachování). Pokud vám topenář doporučil další nádrž, tak má asi promyšleno jak to zapojí, aby se to pro regulátor chovalo jako nádrž jedna.
   Důležité je zvolit nejdříve regulátor a podle něj teprve vytvořit topenářské zapojení, jinak hrozí, že regulátor nebude fungovat a poté budete muset šáhnout po volně programovatelném regulátoru, který je samozřejmě dražší (práce programátora) a předprogramovaný regulátor vám zbude na ozdobu :-)

   Dobrý večer, děkuji za velmi rychlou odpověď. To zní jako velké riziko. Hledám variantu levnější nežli dražší. Plynový kotel bude mít nadále na starost stávající nádrž, která je 60l a vložka bude mít nádrž 300 litrů, která bude upřednostňovat teplou vodu a po nahřátí dále topení. V případě zatopení vložkou se odstaví plyn, ale v okamžiku vyšších venkovních teplot se v krbu asi topit nebude. K propojení poslouží 3cestný směšovací ventil a čerpadlo, které bude spínat t-v.rt-08g místo zmiňovaného reg300EQ. Myslím, že jako bezpečnost pro výměník poslouží stejně dobře právě zmiňovaná t-v.rt-08g a je ekonomicky příznivější, nemá ale ovšem schopnost vyhodnocovat potřebné údaje pro stanovení optimální teploty v interiéru. Tento úkol budu muset nechat nějakému šikovnému termostatu s prostorovým eventuelně i venkovním čidlem.
   Otázka která mne trápí je, jak jste zmínil i vy zda se najde regulátor, který dokáže vyhodnocovat a odebírat teplo ze zařízení které bude právě v provozu. Je ve Vašem obzoru nějaké zařízení, které dokáže propojit dvě nádrže a na základě právě fungujícího zdroje tepla buď krbu, nebo kotle odebírat potřebnou energii pro topení?

   Dobrý den, velké riziko to není pokud, topenář a technik měření a regulace ví, co dělají, jinak je to 50/50. Opravdu nemám čas procházet funkce regulátorů, které si najdete, protože takových jsou desítky a každý má nějakou mouchu, s kterou se musí počítat už při návrhu a tuto nectnost najít stojí spoustu času. Všeobecně lze říci, že tyto předprogramované regulátory vždy počítají s jednou akumulační nádrží a někdy ještě s jednou nádrží na TUV. Já konkrétně nasazuji tyto regulátory na jednoduchá jasně daná topenářská zapojení, protože pokud si topenáře člověk nepohlídá, tak se zásadně nedrží původních schématů zapojení. Nasazuji volně programovatelné řídicí systémy např. firmy AMiT, kde si program tvořím sám, můžu si ho přizpůsobit konkrétním podmínkám a není nikdy problém tento systém upravit. Pokud použiji volně programovatelný řídicí systém, tak se celá technologie řídí a chová jako jeden celek, nezavírám si zadní dvířka před dalším rozšířením technologie, můžu případně já nebo vy dálkově dohlížet na chod systému přes internet, můžu použít různé dotykové panely, kde opět tvořím obrazovky na zakázku podle systému, může být dohled a povelování pomocí SMS a další a další věci co předprogramované regulátory neumí nebo nezvládnou. Jediné mínus tohoto řešení je pořizovací cena, ale můžu s klidným srdcem říci, že návratnost investice se pohybuje 1–3roky oproti stavu bez regulace a 1–5 let oproti nevhodně zvolenému předprogramovanému regulátoru.

Odesílatel: stik@gmail.com