Počet proměnných ve stanici - informace

Celkový možný počet proměnných v DetStudiu je 65499 proměnných. Přidělování WIDů řeší DetStudio automaticky a nemusíte je editovat (až na výjimečné případy). Jakmile dojde k překročení čísla WIDu xx999 budou se WIDy u nových proměnných dále inkrementovat o 1, tudíž číslování WIDů bude pokračovat v další tisícovce.
Jak se tedy bude tedy chovat DB-Net a stanice v následujícím příkladu. Např. stanice 1 a stanice 2, kde na stanici 1 bude překročen počet proměnných a na stanici 1 bude proměnná se stejným WIDem jako na stanici 2? Vždyť musí zákonitě dojít ke kolizi. Už tedy neplatí 999 proměnných na stanici?


Ke kolizi nedojde, protože řídicí systém s adresou 1 bude používat "své" proměnné a řídicí systém s adresou 2 bude používat zase "své" proměnné. To znamená, že i když každý z řídicích systémů (ŘS s adresou 1 a ŘS s adresou 2) bude mít proměnnou, která má WID např. 2001, tak řídicí systém s adresou 1 bude pracovat se "svou" proměnnou s WIDem 2001 a řídicí systém s adresou 2 bude používat zase "svou" proměnnou s WIDem 2001. Při žádosti o přenos proměnné v síti DB-Net není jediný identifikátor WID proměnné, ale také číslo vzdálené stanice. Z toho vyplývá, že mohou být v různých řídicích systémech proměnné se stejným WIDem, aniž by docházelo ke kolizi.
Celkem je možné použít 65499 proměnných a nikdy neplatilo, že muže být použito maximálně 999 proměnných v jednom řídicím systému.
A jsem zase o něco chytřejší :-). Protože začíná sw číslovat WIDy od číslostaniceXXX, tak mě nikdy nenapadlo, že nejsem omezen na tento rozsah.