Popis matice na LCD

Komunikace se suportem AMiT - Prosím o radu v záležitosti definice modulu EdMx v LCD. Z důvodu zanechání pozice v modulu DPlan tj. ukončím nastavování ve středu na 3 sloupci a pokud se tam vrátím DPlan je nastaven na středu 3 sloupec což obsluhu mátlo, jsem byl nucen tento modul nepoužít. Byl požadavek, aby při ukončení na obrazovku časového programu vždy byl na 1sloupci v pondělí, a toho jsem dosáhl použitím modulu EdMx (viz příloha). Mám ale takový malý problém: Pokud použiji časový program jen na povely ZAP/¨VYP, nemám možnost 0 a 1 přejmenovat na ZAP, VYP. V modulu DPlan je možnost speciálních kláves -tam to dokážu, ale z dříve uvedených důvodů ho nemohu použít. Prosím o radu jak tento problém vyřešit - mě napadly tyto možnosti:


1. Jde to vyřešit stávajícími moduly, ale já jsem na to nepřišel.
2. Úprava modulu DPlan tak, aby byla možnost zvolit režim ,,Prostorový termostat" tz. po aktivaci modulu je na 0řádku a 0sloupci matice.
3. Doplnění do modulu EdMx možnost definovat textový řetězec pro hodnoty
Z vašeho emailu není zřejmé, zda jste pro editaci časového plánu pomocí prvku Dplan využil možnost zobrazování pozice, na které se v matici časového plánu nacházíte, případně matice textů, ve které můžete přímo nadefinovat texty (ve vašem případě názvy jednotlivých dnů), které se budou při listování časovým plánem zobrazovat. Pokud by bylo i toto pro obsluhu matoucí, tak jediné možné řešení bude již vámi zmíněné využití modulu EdMx. V tomto modulu zadáte proměnné, do kterých se bude ukládat aktuální řádek a sloupec na kterém se v editované matici nacházíte. Modulu, kterým budete měnit pomocnou proměnnou do 0 či 1 přiřadíte klávesu. Na základě změny této proměnné např. pomocí prvku TCASE budete na displej vypisovat text VYP/ZAP.
Překopírovat aktuální buňku matice do pomocné proměnné mě také napadlo, ale zdálo se mi to jako drbat se levou rukou na pravé straně hlavy, ale řešení to je. Dříve jsem používal modul DPlan a měl jsem problémy s obsluhou neustále i když jsem jim na LCD vyloženě napsal Pondělí 3čas. Asi před 1,5 rokem jsem začal používat systém, který jsem Vám zaslal v příloze tj. moduly EdMx, kde jsem jim řekl, že to funguje jako obyčejný programový termostat a od té doby je klid. Jak jsem již dříve naznačil je to osvědčená praxe, a proto bych se přikláněl k variantě 2 nebo 3. Delší dobu jsem to bez toho vydržel a dále vydržím, ale do budoucna bych uvítal variantu 2 nebo 3 (v dalším PSP by to bylo ideální).
Děkujeme za návrh pro usnadnění práce s PSP3. Váš návrh bude předán na vývoj SW. Vytvoření nových či úprava stávajících modulů však nebude momentálně z důvodu vytížení vývojových kapacit možná.

Soubory: