Popis rekuperátorů - rekuperační komora s deskovým rekuperátorem

Pro úsporu energie, především v zimním období, jsou do blokových jednotek pro přívod a odvod vzduchu vloženy komory pro zpětné získávání tepla - rekuperační komory. V provedení s deskovým rekuperátorem je v komoře osazen hliníkový deskový rekuperátor. Komora je vyráběna buď s obtokem tohoto rekuperátoru, tzv. by - pass nebo bez něj. Tento by-pass je tvořen dvojící klapek umístěných na společné ose a jejich ovládání je buď ruční, nebo servopohonem. Vzhledem k tomu, že v této komoře vzniká kondenzát, je komora opatřena záchytnou vaničkou a může být vybavena i eliminátorem kapek. Odvod kondenzátu z vaničky musí být proveden přes sifon, jinak by nedocházelo k jeho odtékání. Deskové výměníky dosahují účinnost až 65%, ale pro výpočet uvažujte s účinnosti 50%, protože přesnou účinnost lze určit až po zadání průtočného množství vzduchu, jeho teplot a relativních vlhkostí na základě podkladů výrobců deskových výměníků.

Deskový rekuperátor