Posouzení schématu

   Přeji dobrý den p. Valter. Prosím Vás o posouzení mého schématu z hlediska funkce. Dočerpání zbytkového tepla po odstavení kotlového čerpadla Č1 a při uzavírání termostatického ventilu TSV3B přes otevřený ventil EV1 a ZV4 čerpadlem topení Č2. ZV3 je uzavřený a topná voda směřuje přes kotel a je k zamezení paralelnímu proudění vody malým kotlovým okruhem a kotlem při běhu čerpadla topení Č2. Po vyčerpání zbytkového tepla pod 40 st. je ventil EV1 uzavřen, aby se při odběru vody z AKU nemixovala s kotlovou vodou přes plovoucí zpětný ventil ZV4. Ventil EV2 je otevřen při požadavku topení společně s čerpadlem topení Č2. Tento ventil je společně s plovoucí klapkou Z 1 i z důvodů přisávaní studené vody z AKU při náběhu vytápění. Po zahřátí vratné vody bude Z1 po celou dobu topení jako nabíjecí. Vytápění bude ekvitermní s reléovou logikou ventilu zde uvedenou. Dotaz je i na EV3, jestli plovoucí, nebo s pružinou. To samé i ZV2 a zda je vůbec potřeba. U ZV1 a ZV4, jestli plovoucí klapku, nebo plovoucí ventil. Děkuji za Vaše odpovědi a Váš čas.

   Dobrý den, jen upozorním, že řídicí algoritmus budete muset ještě doplnit, například vypnutí topení, pokud je „prázdná“ akumulace a nejede kotel atd.
Ke schématu:
 a) Expanzomat bych doplnil či přesunul do kotlového okruhu, aby nikdy nedošlo termostatickým směšovacím ventilem k odstřižení zdroje tepla od expanze.
 b) Termostatický směšovací ventil je plně otevřen cca 10°C nad uvedenou hodnotou, takže při TSV = 70°C se bude mít kotel provozní teplotu cca 80°C. Je to teplota, při které je kotel nejefektivnější, ale já bych přesto šel o 10°C níže, tj. patronu 60°C a kotel držet na 70°C.
 c) Protože všechny okruhy jsou čerpadlové, tak bych všude použil zpětné ventily s mosazným diskem kvůli možnému přehřátí.
 d) ZV2 je potřeba kvůli č3.

   Zdravím pane Valter, děkuji Vám za celkové objasnění a poslední dotaz by byl, jestli všechny ty zpětné ventily jsou plovoucí bez pružiny anebo některé z nich s pružinou. Ještě jednou děkuji.

   Dobrý den, tak jsem procházel internet a názvosloví se změnilo. To, čemu staří topenáři říkali zpětná klapka, nevím, jestli to bylo správně, se dnes říká gravitační nebo plovoucí klapka. To, čemu říkali zpětný ventil se dnes nazývá prostě zpětná klapka. Zpětné ventily (zpětné klapky) jsou vždy s pružinou (viz příloha). Liší se jen v plastovém nebo mosazném vnitřku. Pro váš případ použijte s mosazným vnitřkem.

Odesílatel: petr@centrum.cz