Potřebuji napojit REFACO na stanici AMiT

Pro parametrizaci stanic REFACO pro Fan-coil jednotky určen program REFCON, ale stane se, že potřebujete vyčítat hodnoty z těchto jednotek a k tomu je určena knihovna ASIMP (pro PSP). Naleznete ji zdarma na firemním CD firmy AMiT ve složce Downloads.