Přechod z regulace Komextherm na Vitotronic 200

   Dobrý den pane Valter, v mém RD přízemí a podkroví mám celkem 15 radiátoru litinových 500x160mm, celkem 235 článků a 4 jednoduché deskové radiátory. V systému je tudíž cca 260 litrů vody. Radiátory jsou předimenzované. Doposud jsem vytápěl plynovým kotlem Destila s ekvitermní regulací Komextherm. Ohřev teplé vody akumulačním bojlerem. El. regulace Komextherm byla nastavena na nejnižší topnou křivku a teplota topné vody se v systému pohybovala v rozmezí od 27 do cca 35°C, podle venkovní teploty. Nyní jsem nainstaloval kotel Vitodens 222-W s ekvitermní regulaci Vitotronic 200, typ HO2B. Navíc mám v jednom pokoji Vitotrol 200A. Nyní mám zapnutý pouze ohřev vody na 55°C. Ale v příštím týdnu asi budu muset zatopit. A hlavní problém nastavit a vyladit topnou křivku. U Vitotronicu 200, typ HO2B je taková fajnovost, že vidím na displeji topnou křivku, jak vypadá podle požadované teploty v prostoru. Sklon křivky můžu nastavit od 0,2 do 3,4. Při dodání je nastaven sklon 1,4 a úroveň 0. Nicméně protože jsme starší lidé, chci si nastavit požadovanou teplotu na 23°C a redukovanou na 21°C. No, a protože si vzpomínám, že za minulé regulace jsem měl teplotu topné vody v tomto období cca 27-28°C, tak této teplotě by odpovídal sklon topné křivky Vitotronicu 0,4 a úroveň +0,4. Pane Valter, to jsou pouze mé laické úvahy, ale myslím si, že určitá souvislost s předcházející regulaci Komextherm s ohledem na teplotu topné vody by měla být. Na displeji Vitotrnicu je uváděna teplota kotle v °C a předpokládám, že to je teplota vstupní do systému. Dům je zateplený před i po výměně zdroje topení. Pane Valter, prosím, pokud najdete chvilku o Váš názor, zejména v čem se pletu.

   Dobrý den, nastavení Komexthermu a Vitotronicu nemůžete laicky porovnávat, protože každý výrobce má „jiné stupnice“ a zároveň pochybuji, že Komextherm ke konci chodil správně, protože obsahuje součástky, které rychle stárnou. Jediné co můžeme použít je vámi vysledovaná teplota topné vody 27 – 35°C.
   Podle dodaných podkladů bych pro začátek nastavil sklon topné křivky na 0,2 a úroveň na 2°C. Při nedotápění zvyšovat úroveň až na 5°C. Toto by bylo nejlepší dělat bez připojení prostorového přístroje Vitotroll 200A (vlivu prostorové teploty), protože ten se snaží vytopit prostor na požadovanou teplotu a dále hýbe topnou křivkou. Teprve až je správně zvolená topná křivka, tak připojit prostorový přístroj, který zajistí jemné doladění a přepínání různých požadovaných teplot. Poté kotel pracuje nejekonomičtěji.
Prostorový přístroj doladí i špatně nastavenou topnou křivku (pokud není úplně mimo), ale déle mu to trvá a je to na úkor ekonomiky provozu.
Ano, teplota kotle je výstupní teplota topné vody do topení.
Jinak vaše myšlenky jsou správným směrem.
Hezký den.

   Dobrý den pane Valter, děkuji za cenné rady. Topnou křivku pro začátek nastavím dle Vašeho doporučení a pak budu postupovat, jak uvádíte. Nicméně mi není jasné jak odpojit Vitotrol tak, aby neovlivňoval topnou křivku, jak uvádíte.
   Při této příležitosti mi dovolte ještě jednu poznámku. Servisman při uvádění kotle do provozu mi něco nabízel asi v tom směru, že může nastavit kotel tak, aby udržoval teplotu pouze podle prostorového termostatu a vyřadil tak ekvitermní regulaci. Ukázal mi to na displeji Vitotronicu že to jde, ale já chci ekvitermní, tak to nastavil zpět, čili do továrního nastavení. Podle servisní dokumentace to odpovídá kódu "b0:0" Já se do toho nastavení nedostanu, protože neznám tzv. heslo "viservise". Ale to asi nesouvisí s tím Vašim doporučením na odpojení Vitotrolu. Nebo ano? Pane Valter, budete tak laskav a sdělíte mi doporučení. Díky moc.

   Dobrý den, pokud je nastavená hodnota parametru b0 na 0, tak je snímač prostorové teploty ve Vitotrolu vyřazen a Vitotrol je jen dálkové ovládání. V tomto případě už je vliv prostoru „odpojen“ a doporučení je bezpředmětné, protože chování kotle neovlivňuje.

   Dobrý den, děkuji za odpověď. Ano, Vitotrolem pak můžu nastavovat požadovanou teplotu místnosti a provozní program. To se pak automaticky přenáší do Vitotronicu. Takže nyní mě čeká nastavení topné křivky, což je nejsložitější, viz moje zkušenosti s Komexthermem. Začnu s nastavením topné křivky dle Vašeho doporučení, no a pak korekce.
   Nicméně zatím si nedovedu vysvětlit vztah mezi nastavením úrovně topné křivky ve Vitotronicu, respektive zvýšením požadované teploty přes Vitotrol. To ještě musím umět vysvětlit manželce, aby si s Vitotrolem nehrála jako s klavírem. Nastavovat by měla pouze jedna osoba, resp. i druhá po dohodě.

   Dobrý den, změnou úrovně hýbete ekvitermní křivkou rovnoměrně nahoru či dolu (paralelní posun celé křivky). Totéž se děje při změně požadované prostorové teploty. Protože vytápěný prostor neovlivňuje teplotu topné vody, tak požadované teploty na Vitotrolu jsou imaginární a nejspíše nebudou odpovídat skutečnosti (přepočtový koeficient prostorová teplota/teplota topné vody nelze bohužel měnit).

   Dobrý den pane Valter, děkuji za odpověď. Podle mého názoru vše záleží na vysledování nastavení topné křivky. Křivka by měla odpovídat vytápěnému prostoru s ohledem na tepelné ztráty při různých venkovních teplotách. Proto ekvitermní regulace. A tuším, že nejekonomičtější provoz kotle. Při nastavení Vitotronicu na řízení podle teploty místnosti "b0:3", pak Vitotrol by měl regulovat vytápění na nastavenou požadovanou teplotu. Ale myslím, že za cenu nehospodárného provozu. To je můj výklad po prostudování Vašich článků. Nebo se mýlím?

Dobrý den, upřesnění:
Ekvitermní křivka se v základu ladí na prostorovou teplotu 20°C tj. sklonem naladíte, že se v prostoru drží stálá (jakákoli) teplota při jakékoli venkovní teplotě a úrovní se naladí na hodnotu prostorové teploty 20°C (nastavená standardní i redukovaná teplota na 20°C). Po odladění křivky můžete nastavit požadované teploty na co potřebujete a tyto paralelním posunem upraví teplotu topné vody. V podstatě je přestavování standardní i redukované požadované teploty to samé jako změna úrovně, změna je jen v tom, že se toto děje automaticky v čase. Obecně se dá říci, že pro váš topný systém bude odpovídat změna úrovně o 2°C (na topné vodě) změně teploty v prostoru o 1°C. Přepočtový koeficient je u Viessmannu jiný a i proto si myslím, že nebudou požadované teploty sedět s reálnými.
   Podle popsaného topného systému bych též preferoval ekvitermní regulaci (b0:0), než na prostorovou teplotu (b0:3). Jediná výjimka by byla, pokud byste nechtěl, aby v noci běželo čerpadlo (hluk) a dům je opravdu dobře zaizolovaný, tak zvolit (b0:1). Poté by kotel jel přes den ekvitermně a v noci na redukovanou prostorou teplotu. Tuto zvolit například na 16°C. Poté by kotel v přechodných obdobích v noci vůbec netopil.

Děkuji za zprávu. Nejde se nějak dostat do nastavení b0? Volat pokaždé servis není zrovna příjemné. Děkuji.

   Dobrý den pane Valter, včera jsem narychlo Vám poslal telefonem informaci, že se nemůžu dostat do viservice. Dnes mě servisman poučil, že to jde, takže už to umím.
Nicméně problémy s nastavením topné křivky začínají. Mám nastavenou požadovanou teplotu 23°C, redukovanou 22°C, sklon křivky 0,2 a úroveň 0,4. Začal jsem topit včera okolo 10hod., venku cca 14°C. Teplota v prostoru kde mám Vitotrol ukazovala 23,3°C. Jak jsem přepnul provozní stav na topení vč. teplé vody, tak hořák nezareagoval. Takže jsem tomu pomohl, že jsem požadovanou teplotu prostoru povýšil na 25°C a ejhle hořák spustil. Pak jsem se vrátil na požadovanou teplotu 23°C. Tak to během dne nějak topilo, občas hořák zhasnul a zase naskočil. Ve 22.00hod. při přechodu na redukovanou teplotu se vypnulo oběhové čerpadlo a kotel netopil až do 6.00hod. Voda v systému studená. Teplota v prostoru 23,6°C. Klesla z 23,8°C ve 22.00hod. No a ráno v 6.00hod hořák zase nenaskočil, tak jsem mu zase pomohl jako den předtím a zase se to rozjelo.
   Pane Valter, já nechci vypínat na noc topení úplně. V systému mám cca 260 litrů vody a znovu ji ráno ohřívat je dle mého názoru kontraproduktivní/neekonomické/. Ale jak nato, dát redukovanou teplotu stejnou jako požadovanou, či upravit časový program topení od 00.00hod. do 24.00hod.? Každá rada drahá.
   Takže závěrem. Potřebuji pořešit dvě věci. Za prvé, abych nemusel ráno ručně rozjíždět kotel a za druhé, aby kotel topil i v noci. Děkuji, pane Valter za Váš čas a ochotu.

   Ještě jednou dobrý den pane Valter, při pročítání Vašich článků jsem narazil na Váš názor, že" varianta Vitotronic 200+Vitotrol 200 je ideální konfigurace. Teplota topné vody se upravuje podle venkovní teploty a zároveň prostorový ovládač je komunikačně spojen s kotlem a reguluje výkon hořáku." To je můj případ. Aby tomu tak bylo, neměl bych mít nastaven kód b0:3? Děkuji.

   Dobrý den, nějak vás nemohu pochopit, proč mi píšete, když se neřídíte mými doporučeními? Napíšu Vám, že máte odlaďovat křivku na 20°C a vy mi píšete, že máte nastavenou standardní požadovanou teplotu na 23°C a redukovanou na 22°C. Napíši Vám, že máte nastavit základní křivku na 0,2 a úroveň na 2°C a zase něco jiného.
   Evidentně máte přetopeno tj. 23°C požadovaná a 23,8°C aktuální. Toto bude způsobeno vysokou teplotou topné vody tj., je dodán větší výkon, než jsou tepelné ztráty objektu. Nastavte standardní i redukovanou teplotu na 20°C, sklon křivky na 0,2, úroveň na 2°C. Nechte to dva dny ustálit a potom napište výsledek.
   Jestliže chcete topit i v noci, tak zkontrolujte, případně nastavte parametry na (b0:0) - ekvitermní řízení při standardní i redukované teplotě; (A9:0) – bez provozní přestávky čerpadla při přechodu ze standardního do redukovaného provozu; (b5:0) – bez vypínání čerpadla při překročení prostorové teploty. Pokud budete nastavení měnit, tak si napište staré i nové nastavení ať se případně můžeme vrátit zpátky. Pokud se máme dobrat nějakého výsledku, tak dělejte, co vám píši a přesně popisujte, jak se změny projevily. Viz jvalter.cz/vitodens-222-vitotrol200a

   K poslednímu mailu: od začátku chcete čistou ekvitermní regulaci (nevím proč, ale asi nějaký důvod máte, krb nebo něco podobného) a z toho vycházím, nicméně i při ekvitermní regulaci s vlivem prostoru je základ dobře nastavená ekvitermní křivka.
Udělejte výše napsaná doporučení, přečtěte si článek, ujasněte si co je vaším cílem a poté budeme pokračovat.

   Dobrý den pane Valter, omlouvám se, ale zřejmě jsem Vás špatně pochopil a žiju asi v mylných představách. To nastavení b0:3 jsem si myslel, že úplně vyřazuje vliv ekvitermní regulace, jako by tam venkovní čidlo vůbec nebylo. Jiný důvod nemám. Nemám krb, pouze televize v místnosti. Takže nyní dle Vašeho doporučení jsem nastavil tyto parametry: standardní i regulovaná teplota 20°C; sklon křivky 0,2, úroveň 2°C; parametry b0:0, A9:0, b5:0.
   Stav dnes ve 22.30hod.- venku 17°C, v místnosti 24°C. / je tam LED televizor, v provozu od 13.00 do 21.00hod., místnost o rozměrech 5x6m, nicméně Vitotrol je v opačném rohu. No a nyní budu sledovat hodnoty teplot v čase po dva dny, jak jste říkal a budu si to zapisovat. V pátek Vám podám zprávu, tak jak je v doporučeném článku.

   Dobrý den pane Valter, v příloze Vám posílám foto topné křivky dle doporučeného nastavení. Abych se přiznal, tak tomu vůbec nerozumím, co dál. Budu sledovat a zapisovat a pak Vám pošlu. Dnes je u nás krásně teplo. Zítra se má ochladit.
   Nicméně mám nový poznatek. Když jsem ráno pustil teplou vodu, hořák zapnul, nahřál a pak vypnul. Také vyplo čerpadlo topné vody. Předtím do puštění teplé vody čerpadlo běželo. Teplota kotle pomalu klesá z cca 65°C. Je to v pořádku?

   Dobrý den pane Valter, jak jsem slíbil, podávám zprávu, co se událo od středy večer, kdy jste mě oprávněně vyčinil. Tak nastavení od středy večer: standardní i redukovaná teplota 20°C; sklon křivky 0,2, úroveň 2°C; parametry b0:0, A9:0, b5:0.
   No a poslal jsem Vám foto topné křivky. Toto nastavení platí až do této chvíle, nic jsem neměnil. No a do této chvíle kotel netopí. Chápu, viz topná křivka. Ale jsou tady dvě výjimky. Ve čtvrtek ráno po šesté hodině zapnul hořák na pár minut a dnes také zrána, a to dvakrát na pár minut. Dnes jsem si všimnul, že při zapnutém hořáku byla teplota kotle okolo 40°C, což mi nedává smysl s už zmiňováno topnou křivkou. Po vypnutí hořáku teplota kotle klesla na 24°C, zřejmě díky čerpadlu topné vody.
-středa 22.30 hod., venku 17°C, místnost 24°C, kotel netopí
-čtvrtek 7.00 hod., venku 19°C, místnost 23,6°C, netopí
   12.00 hod., venku 23°C, místnost 23,6°C, netopí
   16.00 hod., venku 23°C, místnost 23,9°C, netopí
   22.00 hod., venku 13°C, místnost 23,8°C, netopí
-pátek 7.00 hod., venku 13°C, místnost 23,4°C, netopí
   10.00 hod., venku 15°C, místnost 23,5°C, netopí
   12.00 hod., venku 16°C, místnost 23,6°C, netopí
   16.00 hod., venku 16°C, místnost 23,7°C, netopí
   18.00 hod., venku 16°C, místnost 23,8°C, netopí
Pro úplnost dodávám, že v místnosti máme zapnutý led televizor od cca 12.00 hod do cca 22.00 hod., což určitě má vliv na teplotu v místnosti. Ten desetinkový nárůst teploty o tom svědčí. Hold jsme důchodci. Ve čtvrtek byl velmi teplý den. Oproti západu a středních Čech rozdíl až 15°C. To na vysvětlenou.
   Pane Valter, při venkovních teplotách okolo 15°C, když se tři dny netopí, je v některých místnostech chladno, např. koupelny. Jak postupovat, když si budu chtít přitopit? Čím hýbat v současném nastavení? Ale tak, aby oběhové čerpadlo běželo delší dobu s ohledem na délku topných rozvodů. Ty ranní zátopy na pár minut ohřálo radiátory na počátku a dále už nic. Hořák po pár minutách zhasnul, jak uvádím výše. No a poslední dotaz. Když chci topit i v noci. Stačí pouze nastavit redukovanou teplotu stejně jako standardní, nebo musím i nastavit časový program do 24.00hod. a pak od 00.00hod.?
Vážený pane Valter, děkuji Vám za Váš čas a zároveň děkuji za cenné informace.

Dobrý den.
Mail 8: nejprve odladíme topnou křivku, ať máme dobré startovní podmínky. Teprve až naposled zařadíme vliv prostoru tj. (b0:3) a jeho hodnotu necháme ve standardu (b2:8).
Mail 9: Jestliže byl kotel natopen z ohřevu teplé vody, tak se nejspíše vychlazoval a až teprve poté se přepne interním ventilem do topení a případně nastartuje. Přistupujte k tomu tak, že Viessmann prodal už milióny kotlů, tak tyto „dětské nemoci“ nemají a vše co kotel dělá, tak má důvod.
Mail 10: Už pomalu začínám chápat, o co vám jde. Přes den jste chtěl 23°C a 23°C v místě Vitotrolu máte, ale v jiných místnostech je chladno, proto chcete topit průběžně. Takže pokud bychom chtěli zařadit vliv prostoru, tak se bude muset přendat Vitotrol na jiné místo.
   Nyní křivku nechte na 0,2 a úroveň zvedněte na 7°C. Opisujte teploty jako doposud (po 4 hodinách stačí), ale přidejte teplotu v místnostech, které vás zajímají, tj. jsou chladnější, ať víme, jak se teplota topné vody projevuje ve vytápěném prostoru.
Jestliže chcete topit celý den, tak nastavte stejnou standardní i redukovanou teplotu, nebo časový program 0-24hod. Stačí jedno, nemusí být oboje.
Až budete mít další údaje, tak napište.

Dobrý den pane Valter. Ano, provedu a děkuji moc. Zase napíšu další data.

   Dobrý den pane Valter, posílám několik údajů od pátku, kdy jsem nastavil dle Vašeho doporučení sklon 0,2, a úroveň 7°C. Zároveň do pozorování jsem zahrnul další místnost a teploty kotle při zapnutém hořáku. Původní místnost označuji Vitotrol.
sobota: 7.30 hod., venku 11°C, Vitotrol 24°C, místnost 23,5°C. Při zapnutém hořáku teplota kotle až 35°C, po vypnutí teplota kotle na cca 28°C.
sobota: 11.30 hod., venku 13°C, Vitotrol 24°C, místnost 23,5°C. Při zapnutém hořáku teplota kotle 30-32°C, po vypnutí teplota kotle na cca 28-26°C.
sobota: 15.30 hod., venku 14°C, Vitotrol 24,2°C, místnost 23,5°C. Při zapnutém hořáku teplota kotle 31°C.
sobota: 20.00 hod., venku 13°C, Vitotrol 24,3°C, místnost 23,5°C.
neděle: 7.00 hod., venku 11°C, Vitotrol 24,2°C, místnost 23,5°C. Při zapnutém hořáku teplota kotle až 30-35°C.
neděle: 11.00 hod., venku 12°C, Vitotrol 24,3°C, místnost 23,5°C.
neděle: 15,00 hod., venku 11°C, Vitotrol 24,3°C, místnost 23,5°C. Při zapnutém hořáku teplota kotle 31°C.
neděle: 19,00 hod., venku 11°C, Vitotrol 24,4°C, místnost 23,5°C. Při zapnutém hořáku teplota kotle až 37°C.
neděle: 22.00 hod., venku 10°C, Vitotrol 24,5°C, místnost 24°C.
pondělí: 7.00 hod., venku 9°C, Vitotrol 24,4°C, místnost 24°C. Při zapnutém hořáku teplota kotle až 35°C.
pondělí: 10.30 hod., venku 12°C, Vitotrol 24,4°C, místnost 24°C.
pondělí: 15.00 hod., venku 18°C, Vitotrol 24,6°C, místnost 24,5°C. Při zapnutém hořáku teplota kotle až 39°C!!!
S ohledem na vývoj teplot jsem snížil úroveň topné křivky na 5°C, vyvětral celý dům a sledovat začnu od večera.
   Pane Valter, v příloze posílám foto topné křivky, a zároveň jsem sledoval teplotu kotle při zapnutém hořáku, jak uvádím výše. Hořák zapínal tak jednou do hodiny plus mínus. No a co mi není vůbec jasné a zatím jsem nenašel vysvětlení, v čem spočívá rozdíl mezi teplotami dle topné křivky v příloze a skutečnou teplotou kotle při zapnutém hořáku. Ty vysledované teploty kotle 32-35-39°C odpovídají podle topné křivky venkovní teplotě pod bodem mrazu. Nejedná se o nějakou závadu kotle? Na to už moje hlava nestačí.
Pane Valter, děkuji Vám za každou zprávu a zejména radu.

   Dobrý den, s úrovní jste udělal dobře.
Kotel se snaží regulací výkonu udržet požadovanou teplotu, ale pokud mu vyrobený výkon neodeberete, tak mu začne stoupat teplota topné vody a pokud se hodně přehřeje, typicky 10°C od požadované, tak kotel vypíná. Z vámi zaslaných údajů vyplívá, že kotel chce udržovat požadovanou teplotu cca 27-29°C, ale protože i minimální výkon je velký, tak se přehřeje a musí se odstavit. Po zchladnutí na požadovanou teplotu se kotel opět zapíná a snaží se opět regulovat výkon. S tímto můžete udělat jen jediné, a to výkon odebrat tj. zvětšit průtok přes kotel (přidat na čerpadle nebo otevřít více radiátorů). Pokud kotel necykluje více než 6x do hodiny, tak při venkovních teplotách nad 10°C je to přijatelné.

Dobrý den, přidat na čerpadle, ale jak se to dělá? Otáčkami? Nyní je mám na 80 procent. Děkuji.

   Dobrý den, ano otáčkami. Se zvyšujícími otáčkami se exponenciálně zvyšuje průtok a dynamický tlak čerpadla. U nynějších kotlů se většinou zadávají minimální a maximální otáčky čerpadla. Pro přesné určení bych potřeboval i čtyřmístný identifikační kód kotle např. Vitodens 222-W B2LB.

Dobrý den, děkuji za zprávu. Identifikační kód kotle je Vitodens 222W, 2,6-26kW, typ B2LB129. Podle dokumentace mám kód E6:80 a kód E7:45. Prosím o zadání.

Dobrý den, abychom zjistili správné nastavení čerpadla, tak potřebuji pár věcí:
 1) Nechte natopit celý prostor na požadovanou teplotu (dům není hladový) a změřte, jaká teplota do kotle vstupuje a jaká z něj vychází (rozdíl teplot topné vody).
 2) Jaká hodnota je na kódu 30 a 31?
 3) Nastavte E6:80; E7:80; E8:0. Nechte tak půl dne běžet a poté změřte rozdíl teplot. Následně vraťte nastavení na původní hodnoty a napište mi výsledek.

   Dobrý den pane Valter, omlouvám se, ale není mi jasné, jak se měří teplota, která do kotle vstupuje a jaká z něj vychází. Jedinou informaci mám na displeji, a to teplota kotle. Před zapnutím hořáku je teplota na displeji zpravidla 26-27°C a po vypnutí hořáku 31-32°C. Nic víc neumím.
Hodnota kódu 30:2,31:75.
Nastaveno E6:80, E7:80?,E8:0. U toho otazníku posílám v příloze foto. Zase rozdíl v grafice. Nevím, co platí.
   Nechal jsem půl dne běžet a výsledky v rozdílu teplot jsou prakticky stejné. Asi je to pro mne složité. Já bych nastavil max. otáčky čerpadla na 100%. Otázkou je, zda to čerpadlo vydrží. Grundfos, který jsem měl předtím, jel furt na max. a nic se nestalo.
Pane Valter, na str. 30 návodu k obsluze Vitotronic 200 se něco píše o zvýšené hygieně pitné vody. Je to legionela?
Nerozumím nastavení 2. požadované teploty teplé vody a 4. časovou fázi.

Dobrý den pane Valter, nezlobte se, ale můžete mi laskavě sdělit důvod, proč jste se mnou přestal komunikovat? Já respektuji Vaše právo.

   Dobrý den, nepřestal jsem s vámi komunikovat, ale prostě nejste jediný, který potřebuje pomoc a protože tuto poradnu dělám ve svém volném čase, tak odpověď se může zdržet. Zároveň si nemyslím, že dva dny je nějaká dlouhá doba.
   Teplotu vstupující a vystupující z kotle musíte změřit na potrubí zakoupeným teploměrem. Rozdíl mezi teplotou, která do kotle vstupuje a z něho vystupuje v normálním provozním stavu, by měl být ve vašem topném systému cca 5°C.
   Čerpadlo, které jste měl předtím, bylo určitě s jinými parametry, než je toto. Nemůžete srovnávat hrušky a jablka. Průtok je jeden ze základních parametrů topení. Bez správného průtoku nebude nikdy topení chodit optimálně. Čerpadlem na 100% problém neřešíte, jen zakrýváte. Přirovnání: tím že pojedete autem rychle, neovlivníte to, že máte šišatá kola a auto sebou hází ;-)
   Ano, na str. 30 návodu mají na mysli termickou dezinfekci tj. i ničení bakterie legionela. Nastavení spočívá v zadání druhé teploty (58), která bude platit pro čtvrtou časovou fázi např. nastavená teplota č. 1 = 45°C; nastavená teplota č. 2 = 60°C. První topná fáze 5:00 do 7:00 = 45°C; druhá topná fáze 9:00 do 11:00 = 45°C; třetí topná fáze 15:00 do 17:00 = 45°C; čtvrtá topná fáze 21:00 do 23:00 = 60°C. Pro použití této funkce musíte mít nadefinovány všechny čtyři fáze přípravy.

   Dobrý den pane Valter, omlouvám se. Měl jsem za to, že jsem Vám neodpověděl dle Vašeho pokynu. Nicméně můj problém spočívá v tom, že si nevím rady jak změřit teploty do a z kotle. Nevím jakým teploměrem. Ještě jsem se s tím nesetkal. Pak kdy měřit? Po natopení je jasné, ale měřit v době zapnutí hořáku nebo po vypnutí. Pak přece teplota vystupující z kotle je ta, která je na displeji kotle. No a ta bývá zpravidla 31-32°C a vypnutí hořáku rychle klesá 31-30-29-28-27-26 a pak znovu hořák zapne. Nyní hořák běží cca přes hodinu, pak vypne a znovu zapne až cca za dvě hodiny. Dále ta teplota, o které píšu, vůbec neodpovídá teplotě topné křivky pro daný sklon a venkovní teplotu. Obdobný problém vidím s teplotou vycházející z kotle. Pane Valter, já vím, co chcete, a sledujete, ale bohužel to neumím a tudíž Vám požadovaná data nejsem schopen poskytnout. Je mi to líto. Je lepší se přiznat, než Vám poskytnout hausnumera.
   Ještě pár slov k té legionele. Já mám nyní nastaveno pouze jednu časovou fázi, a to od 5.30ho. do 22.00hod. každý den. Jsme důchodci furt doma. Pochopil jsem, že musím mít nadefinovány všechny čtyři fáze. Podle Vašeho názoru stačí to nastavit pouze jeden den v týdnu, nebo každý den? Když není odběr teplé vody, tak teplota vody klesá a kdyby to bylo zrovna v té čtvrté fázi, pak 60°C to nebude. Nebo pro tuto fázi platí výjimka? Voda se ohřeje automatický? To je princip zásobníku teplé vody. Pane Valter, asi jsem Vás nepotěšil, ale myslím to vážně.

   Dobrý večer, důležité je si ujasnit co vlastně chcete, máte možnost volby. Buď chcete něco dělat se stávajícím stavem, nebo vám stávající stav topného systému vyhovuje. Pokud s tím chcete něco dělat, tak máte opět dvě možnosti. Zaplatíte si profesionála, který vám systém dá dokupy nebo se o to pokusíte sám. Důrazně doporučuji přemýšlet nad tím jak danou věc udělat a ne vymýšlet důvod proč to nejde! Pokud vám není něco jasné, tak si přečtěte text i několikrát (já to též někdy dělám). Jestliže se budeme točit v kruhu a zasekávat na banalitách typu „nemám teploměr“, tak nikam nedojdeme.
   Teploty potrubí z/do kotle změříte jakýmkoli teploměrem. Na výběr je nepřeberné množství například od https://www.regulus.cz/cz/teplomer-0-120-c-prilozny-s-pripevnovaci-pruzinou-d-63-mm až do http://www.voltcraft.cz/infracerveny-teplomer-ir-800-20d.k100917 s nastavitelnou emisivitou.
   Každý topný systém je navržen na nějaký teplotní spád a ten musí být dodržen, jinak kotel i radiátory pracují mimo provozní parametry. Teplotní spád je pevně spojen s průtokem, a proto je důležité správně nastavené čerpadlo.
Proč je teplota z kotle jiná než je spočítaná křivkou jsem už vysvětlil v předchozí korespondenci.
   Při teplotní dezinfekci je nutné vyšší teplotou ošetřit CELÝ systém tj. i vodovodní kohoutky a přípojky k nim. Čím vyšší teplota, tím kratší čas je potřebný k eliminaci bakterií. Jedno místo vynecháte a z něho se bakterie znovu rozmnoží, takže podle mého je časové nahřátí bez následných úkonů k ničemu. Ve vašem případě bych jednou za půl roku cíleně nahřál zásobník na 60°C, otevřel všechny kohoutky a nechal tuto teplotu cca 2 minuty protékat. Tím by se měl dezinfikovat celý systém teplé vody a zároveň boiler zchladíte na standardní mez.
   Závěrem: jestliže se touto problematikou chcete zabývat, tak se to neobejde bez nastudování některých základních principů. Opravdu není v mých silách popisovat už mockrát řečené.

   Dobrý den pane Valter, v mailu z 24.9. jsem se řádně omluvil a vysvětlil problém s měřením teplot z mé stránky. Je mi líto, že jste to přijal tak neadekvátním způsobem. Já si Vás vážím a prosím, abyste respektoval také druhé. Záležitosti, které jsou pro Vás samozřejmostí, mohou být pro druhého problém. Děkuji za všechny cenné rady a prosím o trochu porozumění. Děkuji.
No a nyní k věci. Sehnal jsem infra teploměr. Popíšu, jak jsem měřil, protože teploty probíhají v čase, vlastně jde o přechodné jevy.
   Kotel startuje v 5.00/tak mám nastaven časový program/ a teplota topné vody stoupá na 34-35°C. Tento cyklus trvá cca 1,5 - 2hod. Ke konci jsem změřil rozdíl teplot 3,1°C. Kotel vypne, voda klesne až na 26 °C cca za 1,5 hodiny. Poté znovu startuje, ale už s teplotou 31°C. Topení trvá cca 1 hod. a znovu kotel vypne. A tak to cykluje po celý den. Nastavil jsem parametry dle vašeho pokynu hned ráno po natopení. Večer jsem změřil rozdíl teplot. Činil 2,1°C.
Proč ráno kotel topí na 34–35 °C a pak v průběhu dne 31 °C?
Pane Valter, ještě nikdy od instalace kotel netopil na teplotu menší než 30°C. Docílit teplotní spád 5 °C, jak uvádíte? Nevím. Minimální výkon kotel je 2,6kW. V topné soustavě je 235 článků litinových radiátorů 500x160mm, okolo 260 litrů vody v systému. Toto množství vody nestačí odebrat ten minimální výkon kotle? Hodinu provozu trvá, aby se kotel vypnul. Někde je problém. Ale kde?

   Dobrý večer, já vás respektuji, ale máme dva problémy. Zásadní je, že nechcete pustit moje myšlenky do vaší hlavy a neustále se držíte své idey. Druhý je, že vám nepíši nic, co by nebylo ve vašich silách udělat a ke zmapování vašeho topného systému je to potřeba. Opět vás žádám, pečlivě přečtěte, co vám píši a já se pokusím to napsat ještě pečlivěji.
 1) Jestliže nemáte infrateploměr s nastavitelnou emisivitou, tak musíte měřit na černém předmětu. Nejlepší je si koupit černou barvu ve spreji.
 2) Zajímá nás odběr tepla topným systémem z kotle. To zjistíme rozdílem teploty topné vody vystupující z kotle a teplotou vratné vody vstupující do kotle. Z kotle vystupuje trubka, která má teplotu kotle např. 35°C. Potom tam bude druhá trubka, kterou se vrací topná voda do kotle, která bude mít např. 30°C. Rozdíl těchto teplot nám říká, jak je to s průtokem topné vody a odběrem topného systému. Zde máme rozdíl teplot 35–30 = 5°C. Váš topný systém je uzavřený okruh, kde každé zařízení má dvě trubky, vstupní a výstupní a nás zajímá teplota OBOU dvou. Prosím o změření.
 3) Prosím o informaci, jestli máte osazené termostatické hlavice.
 4) Jestliže máte nastaven úroveň na 5 °C, tak teplota topné vody neklesne pod 25°C.
 5) Kotel se snaží svým výkonem udržet požadovanou teplotu. Podle posledního mailu počítám, že to bude 25-26°C. Protože mu výkon neodeberete, tak teplota pomalu leze nahoru a pokud přeleze o 10 °C nad požadovanou teplotu 35-36 °C, tak kotel vypíná a čeká na zchladnutí na požadovanou teplotu 25-26°C. Rozdíl teplot, který nás zajímá je rozdíl teplot DVOU trubek.
 6) Proč ráno kotel topí na 34–35 °C a pak v průběhu dne 31 °C? Protože se nejspíše mění odběr tepla (větší odběr tepla).
 7) Důsledek proč kotel cykluje víme, ale nevíme příčinu. Abychom se někam dopracovali, tak mi pošlete fotky topné systému u kotle a párkrát během dne změřte teplotu DVOU trubek vstupující do kotle z topného systému.

   Dobrý den pane Valter, v příloze posílám pár foto. Ty větší tělesa mám dvě /větší pokoje/, těch menších je 11. Litinové články 500x160mm a je jich celkem 235. To znamená, že v topném systému je cca 260 l topné vody. Dům je zateplen, euro okna dvojskla, vytápěná plocha cca 210 m². A nyní k Vašemu mailu.
 ad1/ natřeno černá
 ad2/Pane Valter, prosím Vás nedělejte se mne hlupáka. Je mi 75 let a vystudoval jsem vysokou školu, fakultu elektrotechnickou. Bohudík v elektrotechnice neplatí virtuální či jak sám uvádíte nějaké pseudo...... Platí fysikální zákony a při jejich nedodržování může být i black out. Bohužel Viessmann něco píše a kotel se chová jinak. Marně hledám logiku. Dokumentaci, kterou jsem dostal nepřekládal odborník na technický překlad. Mohu dokázat. Jsou tam doslova nesmysly. Které idey se držím? Zatím žádné. Jako příklad znovu uvádím grafiku topných křivek, když skutečnost je diametrálně odlišná? Topné křivky používá mnoho regulací. Všechny na principu regulace topné vody podle venkovní teploty, a to pro různé situace a třeba se do správné trefit. K tomu nepotřebuji virtuální grafiku, ale stačí teploměr v baráku. Nebo ne? No je toho více, ale to mi nepomůže, já se potřebuji prokopat k nastavení kotle. Proto si Vás pane Valter velice vážím a obdivuji Vás, že ve svém volném čase se věnujete nám, kteří se snaží prokopat do virtuálního světa Viessmann. Nebýt Vás, tak nevím.
No a co jsem naměřil. Měřil jsem mnoho a všechno se točí asi následovně.
Hořák vypnutý, teplota kotle 26°C, teplota v trubkách – výstup 24°C, zpátečka 24°C.
Hořák startuje a na displeji proběhnou teploty 41-31-30°C. Na 30°C to vydrží cca 10minut pak stoupne na 31°C. Tam drží cca 30 min. a pak hořák vypne. V tomto čase se teploty v trubkách pohybovaly/měření několikrát/ -
 výstup 28,8 °C, zpátečka 24,7 °C
 výstup 29 °C, zpátečka 25,2 °C
 výstup 29,3 °C, zpátečka 25,6 °C
 výstup 30,2 °C, zpátečka 26,5 °C
 výstup 29,3 °C, zpátečka 26,5 °C
K těmto naměřeným údajům dodávám, že se vždy jedná o jeden cyklus od zapnuto po vypnuto. No a měření infra teploměrem má také vliv. Počasí také není zrovna vhodné pro tyto úvahy.
   No, jak hořák vypnul, kotel si odpočine cca 1hod. až se teplota topné vody ochladí znovu na 26°C a pak začne další cyklus. 260 litrů vody ochladit z 31°C na 26°C něco trvá. Proto zřejmě Viessmann doporučuje tyto kotle do bytu, kde jsou 3 radiátory a ochlazení pak trvá pár minutek. Dokonce mi jeden topenář říkal, že tyto kotle montují do dvougeneračních bytů. I tak se dá prodávat.
 ad3/ termohlavice nemám.
 ad4/ Ještě mi nikdy neklesla pod 25°C.
 ad5/ Nerozumím vazbě 25–26 °C vers.35–36 °C.
 ad6/ To je jinák. Podívejte se na kódy FA a Fb v dokumentaci. No ale zase, něco je psáno, ale kotel si dělá co chce. Ještě umím vypočíst 20%.
 ad7/ splněno.
Na závěr mi dovolte myšlenku. Obávám se, aby Viessmann konstatováním, že systém neodebere výkon kotle a proto cykluje neskrýval něco jiného. Komu zůstal černý Petr?
Pane Valter, ještě jednou Vám děkuji.

   Dobrý den, nedělám z vás hlupáka, ale pro pochopení vašeho problému je zásadní bod 5 a pochopení principu přenosu tepla. Máte zde asi žádné nebo špatné informace a dokud se zde nedobereme správného výsledku, tak je vše ostatní nepodstatné. Vysokoškolské elektro vzdělání vám určitě pomůže, ale problém je v oblasti učebního oboru „topenář“.
   Nehledejte problém v kotli, tam není! Když pojedete formulí F1 po poli, tak taky výsledky nebudou dobré, i když máte perfektní stroj. Kotel dělá přesně to, co má, jen mu topný systém hází klacky pod nohy.
   Správně jste měl dostat jen „Návod pro obsluhu“ a ostatní dokumentace je určena jen pro servisní techniky. Tyto znají „topenářskou hantýrku“, dostali několikadenní školení a podrobný výklad k jednotlivým parametrům.
 Ad2) Rozdíl teplot pro výpočet výkonu se nám pohybuje kolem 3°C, takže pro větší názornost použiji 3°C. Protože neznáme průtok, tak podle nastavení a charakteristiky čerpadla ho empiricky určím na 700 až 1000 litrů/hod. Pro výpočet použiji nižší hodnotu.
Výkon [W] = průtok [l/s] * hmotnost vody při 30°C [kg/l] * tepelná kapacita vody [J/(kg*K)] * teplotní rozdíl [K]
Výkon [W] = 0,194 * 0,995 * 4180 * 3 = 2 420
Aktuální odebíraný výkon radiátorů při zadaných parametrech je cca 2,4 kW.
   Nenapsal jste, jak výkonný kotel máte, proto předpokládám 4,0 – 26 kW (případně můžete doplnit). Zde vidíte, že radiátory odebírají menší výkon, než je nejmenší možný provozní výkon kotle. Co se stane, pokud vyrobíte více tepla, než ho odeberete? Začne stoupat teplota, což nechceme, ale jediné, co s tím dá dělat je, teplo odebrat, jinak dojde k přehřátí kotle. U kotlů firmy Viessmann to je 10°C nad požadovanou teplotu (popis Ad5).
   Viz pro inspiraci: jvalter.cz/velky-vykon-kotle-vitodens-200-26kw-cyklovani, jvalter.cz/cyklovani-kotle-vitodens-100-w-b1ha-65-19kw, jvalter.cz/topenarske-zapojeni-automatickeho-kotle-na-pevna-paliva.
 Ad6) Protože máme nastaveno (b0:0), tak tyto parametry vůbec chování kotle neovlivňují.
   Cyklování je způsobeno, malým odběrem tepla nebo silným kotlem. Když otevřete okna a radiátory, tak bude po cyklování. Nemyslím si, že současný stav je úplně špatně. Až se ochladí, tak tepelné ztráty budou větší, tím se zvětší odběr radiátory a kotel si udrží alespoň minimální výkon.

   Dobrý den pane Valter, děkuji za odpověď. Typ kotle jsem Vám už poslal v minulé korespondenci. Opakuji výkon je 2,6-26kW. To je uvedeno ve faktuře. Takže pane Valter co dál. Dívám se na Váš vzorec, takže jaké otáčky oběhového čerpadla. Vycházeje ze vzorce tak by měly být max.? Jaké min. otáčky nastavit? Jak ještě zvýšit průtok? Topná soustava má malý teplotní spád. Lze ho nějak zvýšit? Proč je vlastně tak malý teplotní spád? Podle mého názoru, když se zvýší teplota topné vody na vstupu, tak se automaticky zvýší na výstupu a rozdíl zůstává. Takže i když se ochladí, tak kotel bude cyklovat dál. Nepomůže otevřít okna, jak uvádíte. Navíc ekvitermní křivka, pokud je nastavena správně nepustí zvýšení teploty topné vody. Těch Vašich 10°C, kdy kotel vypíná pro přehřátí nad požadovanou teplotou, u mě neplatí. Kotel vypíná podstatně dřív. Podle displeje je to 31-32°C. Pokud displej ukazuje správně. Viz můj minulý mail… Proto nerozumím Vámi uváděné teplotě 35-36°C. Ale beru, že topná soustava neodebere minimální výkon kotle, a tudíž se voda přehřeje a NĚCO hořák vypne. Asi je tam bimetal, protože znovu hořák naskočí za cca 1-1,5hod. Tak dlouho trvá ochlazování vody.

   Dobrý den pane Valter, prosím objevil se nový jev. Jak jsem uvedl minule, po vypnutí hořáku voda se chladí na 26°C a pak znovu startuje a při teplotě cca 32°C vypíná. Dnes je to jinak. Po ochlazení na 26°C hořák zapne, během cca 10min. topí až na 40°C a poté vypne. Tak tomu už opravdu nerozumím. Mám obavu, že elektronika je vadná. Neměl bych to reklamovat? Navíc, dnes ráno bylo u nás kolem nuly, radiátory na plné pecky a kotel cykloval.

   Dobrý den, jaký teplotní spád máte mít najdete v projektové dokumentaci topení. Ve vašem případě bych podle stáří radiátorů typoval systém 90/70°C, což znamená teplotní spád 20°C.
Teplotní spád zvýšíte tím, že snížíte průtok a dáte tím radiátorům čas předat teplo z vody do prostoru.
Teplotní spád se mění podle toho, kolik tepla předáte. Když se podíváte na zaslaný vzorec, tak vše včetně průtoku je konstantní, jen se mění teplotní spád. Ten nám vlastně dělá množství předaného tepla do prostoru. Váš stav je nyní takový, že topná voda krouží v topném systému hodně rychle a radiátory nestíhají nebo nemohou předat teplo dál do prostoru.
   Než napíšete, že něco nefunguje, tak si to vyzkoušejte, ať zbytečně neztrácíme čas.
Otevřete okna ať se vyvětrá prostor a tím je větší teplotní rozdíl mezi topnou vodou a vzduchem ve vytápěném prostoru. Radiátory by měly více předávat teplo a pokud není průtok úplně mimo tak by se měl zvýšit i teplotní spád. Též by měl být správně nastaven průtok jednotlivými radiátory, ale o tom jsem už napsal spoustu článků.
   Ne mích, ale Viessmannovských 10°C platí! 35-36°C byla hodnota, která se vztahovala k prvním zaslaným hodnotám. Jestliže hořák vypne, tak podle průtoku teplota ihned klesne o cca 3°C, takže pokud to na displeji ukazuje 31-32°C, tak před vypnutím tam bylo 34-35°C a tím pádem je požadovaná teplota 24-25°C, takže bych to tipoval spíše na 25°C.
Bimetal tam stoprocentně není a vychlazení trvá tak dlouho, jak dlouho trvá topnému systému předat teplo do vytápěného prostoru.

   K poslednímu mailu: Neustále hledáte problém v kotli. Tam opravdu není! Problém bude v topném systému, na který je kotel napojen. Jestliže se kotel přetopí ještě za kratší čas, tak se ještě více snížil odběr tepla. Opět je důležitý teplotní spád. Musíte ho psát. Zkontrolujte filtr na topné vodě (jestli neklesl průtok) a zkontrolujte, jestli topí všechny radiátory (snížený odběr tepla).

   Dobrý den pane Valter, Vaše teoretické závěry jsou správné. Na druhé straně je tady realita. Není mi jasné, proč nepřipouštíte možnost chyb kotle. Žádné zařízení není bez chyb. Zvýšil jsem otáčky oběhového čerpadla na max. -bez odezvy. Snížil jsem otáčky čerpadla na min.-bez odezvy. Až do včerejška při prakticky stejných podmínek počasí kotel topil, cykloval, jak uvádím dříve a ejhle, dnes všechno jinak. Topná voda při startu za 5 !!!! minut vystoupí na 35-36-38 a vypíná. Takže kotel prakticky netopí. Takže včera jeden cyklus topení trval cca 1hod. a dnes 5 minut. Ne to nelze svalit na chování topné soustavy. To je v kotli.

   Dobrý den, nepřipouštím závadu kotle, protože z mích letitých zkušeností, vašeho popisu situace a chování kotle je na 99% závada v topné soustavě. Zkontrolujte statický tlak topné vody v topném systému. Musí být větší než 1 bar.
Protože si nenecháte poradit, tak si zavolejte servisního technika. Ten vám snad dokáže problém vysvětlit lépe a možná ho i odstraní.

   Dobrý den pane Valter, každý máme svůj názor a já plně respektuji Váš už s ohledem na publikační a dokumentační činnost po mnoho let. Zato díky a obdiv. Nicméně pokud vidíte problém v topné soustavě, kterou jsem Vám trochu ve foto přiblížil, můžete mi doporučit co sní? Tlak v systému mám 1bar. Ale co dál?

   Dobrý večer, dobrá tak zvolíme jiný postup. Nebudu vám vyvracet váš názor a až se dobereme k výsledku, tak vám to snad do sebe zapadne, ale pro diagnostiku závady potřebuji abyste dělal potřebné úkony. Nemá cenu psát, že to nepomůže. Prostě to udělejte a popište výchozí, průběžný a výsledný stav. To že topný systém dříve nějak fungoval nic neznamená. Když to opět přirovnám k autům, tak stará škodovka 120 jezdila i na ředidlo. Dnešní auto to prostě nedá…
   Pro zjištění, jestli je problém v průtoku nebo výkonu potřebuji abyste změřil a napsal teploty topná voda/vratná voda u kotle, největšího a posledního radiátoru. Potom otevřete všude okna a nechte prostorou teplotu klesnout k 18°C. Potom opište opět teploty topná voda/vratná voda u kotle, největšího a posledního radiátoru. Jestliže je problém s výkonem, tak by měl kotel přestat cyklovat. Sledujte chování kotle při zkoušce. Změřte prostorovou teplotu před otevřením oken, před uzavřením a za jak dlouho dosáhne prostor výchozí teploty. Poté budeme pokračovat dále.

Bez odezvy, takže to asi už funguje :-(

Odesílatel: zdenekh@seznam.cz