Přechod rok 2010

Objevil jsem chybu v operačním systému NOS řídicích systému AMiT která zapříčiní, že o půlnoci 31.12 2009 nenastane 1.leden roku 2010, ale 1.leden roku 2000. To způsobí, že se neprovede např. archivace při změnu roku a zároveň všechny časové programy pojedou špatně, protože pátek bude zaměněn za sobotu. Tento problém podle předběžného vyjádření firmy AMIT se týká všech stanic a verzí NOSu kromě stanice ADiR. Tato chyba je opravena ve verzi NOSu 3.51. Podrobně je problém a řešení popsán na stránkách AMiTu ( AMiT problém 2010), ale stejně se těšte na plno telefonátu na začátku roku 2010.