PSP3.56 - řazení podle widu

Používáte-li v databázi proměnných řazení podle widů, tak může dojít v některých případech při změně čísla stanice a použití kolizních widů ke smazání některých proměnných. Při řazení podle jména k tomuto nežádoucímu stavu nedochází. Tato nefunkčnost bude odstraněna v některé další verzi PSP3 (nejspíše v PSP3.58).