Regulace kotle Junkers Cerastar

   Dobrý den, mám kotel Cerastar používám pouze okruh topení ve spojení s prostorovým regulátorem teploty a zároveň výkonu kotle FR 120 který je zapojen třemi vodiči. uvažuji o wifi hlavicích s řídící jednotkou a řízením provozu kotle. Zatím co jsem našel tak je pouze možná regulace kotle přes dva vodiče tzn vypnuto zapnuto. Tímto zapojením se bohužel přichází o plynulou výkonovou regulaci kotle. Je nějaké řešení, kde byla tato funkce zachována?

   Dobrý den, trochu odbočím.
Po praktických zkušenostech uvedu, jak by měl člověk postupovat, když chce snížit náklady na vytápění, protože použití hlavic na radiátory je sice nejsnazší cesta, ale je to poslední krok který „doladí“ topný systém k „dokonalosti“, ale pokud nejsou splněny základní níže popsané body, tak výsledek nesplní očekávání. Pořadí je zvoleno záměrně (pro váš případ), tak jakou měrou se promítne v provozních nákladech.
 1) Vhodné a co nejlepší zateplení stropů.
 2) Kvalitní okna (nejlépe trojsklo) včetně jejich správného zabudování (důležité – bez tepelných mostů).
 3) Kvalitní kondenzační kotel, pracující na co nejnižších teplotách s co nejmenším výkonem a tím i nejefektivněji (správně navržený s co nejmenším minimálním výkonem důležitým pro jaro/podzim).
 4) Pro nejefektivnější funkci kotle osadit nízkoteplotní radiátory (zastavěná plocha stejná, jen více desek -> stejný výkon, ale při nižší teplotách), aby výstupní teplota z kotle nepřesahovala 60°C a tím se naplno využil kondenzační režim.
 5) Nastavit správné průtoky jednotlivými radiátory a výkon kotlového čerpadla.
 6) Až teprve nyní nastupují programovatelné termohlavice, které umožní regulovat jednotlivé místnosti v čase.
Projděte si v klidu tento seznam a zhodnoťte, jestli je ve vašich silách něco udělat s jednotlivými body.
   K vaší otázce: Dvouvodičové zapojení neznamená zapnuto/vypnuto (ON/OFF neboli topím/netopím). I komunikační propojení jede po dvou drátech. U vašeho kotle BUS komunikace na svorkách B/B. Osobně bych napsal na firmu Junkers/Bosch (https://www.bosch-thermotechnology.com/cz/cs/rodinne-domy-a-byty/zakaznicka-podpora/kontaktujte-nas/kontaktni-formular/) a požádal o návrh (chtělo by to ale více podrobností). Abych byl taky trochu konkrétní a abyste měl trochu představu, tak podle těch málo informací, co jste mi poskytl bych doporučil něco takovéto: https://www.junkersplus.cz/Bosch-CT-200-SET-regulatoru-a-3-bezdratovych-hlavic-d621.htm.

P.S. Prosím vždy uvádějte přesné označení kotle.

Odesílatel: martin@gmail.com