Rekuperace tepla/chladu

REKUPERACE?

K vytvoření této stránky jsem přistoupil po nejasnostech, které jsem měl ohledně využívání rekuperátoru v letních měsících pro přenos chladu zpět do místností. Některé firmy používaly rekuperátor jen pro přenos tepla, jiné i pro přenos chladu. U jedné akce se mi zdálo, že u přenosu chladu je účinnost malá, ale problém byl v tom, že byl zanesený filtr na odtahu a proto malý průtok vzduchu na odtahu.

Důležité - Celková energetická efektivnost při rekuperaci chladu (se započtením nákladů jeho výroby) je až 5x vyšší než energetická efektivnost rekuperace tepla.

Nikde jsem nenašel jaká je účinnost rekuperátoru při obrácených teplotách, až u firmy Elektrodesign v programu
Sestavné jednotky firmy http://www.elektrodesign.cz
V tomto programu jsem zadal vstupní teplotu 25°C, odtahovou teplotu 35°C a dostal jsem teplotu na výstupu, teplotu přívodní a účinnost při těchto teplotách, potom jsem teploty otočil. Podle tohoto programu je účinnost stejná při chlazení i topení.

     Deskový rekuperátor               Rotační rekuperátor
    topení             chlazení            topení            chlazení
Deskový rekuperátor - topení     Deskový rekuperátor - chlazení     Rotační rekuperátor - topení     Rotační rekuperátor - chlazení
       60%                  53%                 80%                  80%          účinnost

Závěrem bych rád oddal, jak řeším regulaci otáček rekuperátoru já.
Při zapnutí vzduchotechniky změřím teplotu na vstupu, odtahu, a pokud je rozdíl teplot + nebo -, tak podle rozdílu přepočítám otáčky (odhad otáček podle účinnosti rekuperátoru) a ihned ho zapínám. Po ustálení rozdíl dojíždím PID regulátorem. Pokud jsou žádány otáčky menší než 5% tak rekuperátor vypínám. Dále hlídám namrzání rekuperátoru dvěma způsoby. Zaprvé teplotou na výstupu odtahového vzduchu, kde udržuji teplotu nad 3°C a pokud teplota klesá níže, tak ubírám otáčky rekuperátoru (interpolace 3°C/100% - 0°C/60%), ale tato varianta není vhodná pro všechny vzduchotechniky. Druhý způsob je hlídání tlakové diference na rekuperátoru. Při sepnutí snímače tlakové diferenci zastavuji rekuperátor. Dají se použít tyto varianty každá zvlášť, ale nejčastěji je používám souběžně.

 

Elektrodesign - Všeobecné informace o rekuperaci a větrání. DOPORUČUJI!

Elektrodesign - Rekuperační a regenerační výměníky.

ATREA - Korekce účinnosti rekuperace.

Rotační rekuperátor - Graf závislosti vlhkostní účinnosti na venkovní teplotě.

NOMOGRAM - Nomogram pro dimenzování RV ZZT.

 


►Velmi dobré počtení

Co bychom měli vědět o klimatizaci.

Návod na montáž vzduchotechniky a její uvedení do provozu.

Regulační funkce v aplikaci pro řízení vzduchotechniky.

 


Po několika telefonátech jsem sem zařadil odkaz na software rekuperátoru vzduchotechniky v řídicím systému AMiT, z kterého by měla být vidět idea regulace rekuperátoru.
Pokud chcete vědět více, podívejte se na stránku AMiT na tomto webu.

Rotační rekuperátor na vzduchotechnice

Rotační rekuperátor druhá verze - rotační rekuperátor s najížděním na spočítanou hodnotu a dojížděním žádané PID.