Roční časový plán

Dobrý den, potřeboval bych poradit, jak udělat časový plán na celý rok, aby každý den v noci zapnul světla a další den ráno je vypnul. Děkuji.

   Dobrý den, protože je to moc obecný dotaz a i pochopit se dá různě, tak řešení je spousta, proto popíši, jak bych toto realizoval já v řídicím systému AMiT.
 1) Opakující se činnost každý den je zapínání světel, takže bych si zavedl jeden denní časový plán, kterému bych předával data.
 2) Protože má být plán roční, tak bych se řídil pořadovým číslem dne v roce, které lze v systému AMiT získat jednoduchým způsobem. Následně vytvořil matici (databázi) hodnot pro jednotlivé dny například [367,4] (v AMiTu se indexuje od nuly), kde číslo řádku by byl index daného dne a sloupce časové zlomy.
 3) Následně bych kopíroval podle čísla dne daný řádek do parametrů modulu časového plánu, buď jednou o půlnoci, nebo při změně hodnot matice, případně pro jednoduchost pravidelně v jasně daném intervalu.

Odesílatel: bob@seznam.cz