Různé maximální průtoky

   Dobrý den, mám podlahové topení. S novými regulačními průtokoměry v rozvaděči. Rád bych se zeptal na to, proč na různých okruzích je nastavitelný různý maximální průtok. Když je otevřu na maximum, na některém hlesne ukazatel až na 5, ale na některém třeba jen mezi 3 a 4. Je to normální? Nebo je někde problém, když nejde tlak vyregulovat až na maximum?

   Dobrý den, z vašeho popisu není jasné, o jaký se jedná podlahový rozdělovač (při případné další komunikaci poprosím o foto). Každý topný had je spočítán na nějaký průtok a teplotní spád. Ten najdete v prováděcí projektové dokumentaci topení a ten by měl být nastaven. Obecně se pohybujeme kolem 2-3 l/min. Maximální průtok je dán tlakovou ztrátou topného okruhu (délkou, průřezem atd.) a dynamickým tlakem čerpadla, proto nemusí všechny dosáhnout na maximum. Pokud vše otevřete naplno, tak voda půjde cestou nejmenšího odporu a topné okruhy s větším odporem budou topit méně. Musí být naškrceny tak, aby v každém topném okruhu teklo to, co má. Pozor změnou jednoho se změní všechny ostatní. O zaregulování průtoku jsem toho napsal spoustu, tak se nemá cenu opakovat.

   Dobrý den, děkuji za rychlou odpověď. O zaregulování si určitě přečtu, co na stránkách najdu. Bohužel jsem koupil dům s podlahovým topením, pro který není žádná dokumentace, takže asi budu muset prostě experimentovat.

Dobrý den, jen v rychlosti.
 1) Přečíst si na mém webu o zaregulování průtoků.
 2) Základní nastavení 2-3 l/min u všech hadů.
 3) Průtoky doladit tak, aby při „hladovém“ domě (prostorová teplota 18°C a méně) a teplotě topné vody 40°C byl teplotní spád (rozdíl topná/vratná voda) jednotlivých hadů 5 až 10°C a nejlépe u všech stejný (takový můj obecný princip, když o podlahovém topení nevím vůbec nic).

Odesílatel: adam@email.cz