RVS 63.243 jen kotel a akumulační nádrž

   Dobrý den, četl jsem některé vaše články a obracím se na Vás o radu - pomoc. Bydlím v rodinném domě u Velkých Popovic dostavěný rok 2008. Topení je realizováno kombinací kotel peletky ATMOS D20 P, elektrický kotel rejnok 18 kW (ten se standardně nepoužívá), vyrovnávací zásobník 1000 litrů, topení všude podlahové + pár radiátorů v místnostech termostaty napojené na rozdělovače.
   Regulace je zajištěna výše jmenovaným regulátorem Siemens RVS 63.243 + rozšiřující jednotka, ta se aktuálně nepoužívá, konfiguraci popíšu. Sestava byla provozována tímto způsobem bez vážnějších problémů a mých zásahů cca 4 roky, tento rok na jaře mi přestal fungovat regulátor (nesvítila ani led signalizující napájení) tak mi technik, co regulaci instaloval regulátor nastavil, ale původní nastavení díky ztrátě dat z notebooku neměl. Provedl tedy nějaké základní nastavení (přiřazení čidel a výstupů tak jak bylo u mě popsáno).
   Když jsem začal topit, objevil se problém s nastavení. Původně jak i on sám říkal, nastavoval regulaci s technikem z ATMOSU tak, aby docházelo k optimálnímu využití chodu kotle - nabití celého zásobníku na jeden chod kotle místo častého spínání (zapnutí kotle vlivem poklesu teploty pod nastavenou mez na horním čidle a vypnutí při natopení na danou hodnotu spodního čidla). Toto v současné době nefunguje, a jelikož technik je ze Strakonic nemá to za rohem a po telefonu mi není schopen poradit a že problém musí probrat s technikem ze Siemensu… přišlo mi to dost zvláštní, protože ač laik v tomto oboru nemyslím si, že kotel na peletky s vyrovnávacím zásobníkem a jedním topným okruhem není nic převratného (tak to standardně používám, elektrokotel je vypnutý a TUV v tuto chvíli také ohřívám elektricky nezávisle na kotli.


   Já nejsem specialista na topení ani regulace ale pohybuji se hodně v oblasti počítačů, takže jsem schopen nastavit v regulaci hodnoty, odečíst teploty a stavy čidel a výstupů ale i přes snahu najít v tom logiku nejsem schopen regulátor správně nastavit.
   Konfigurace:
Kotel elektrický (záložní běžně se nepoužívá)
Kotel na dřevo (peletky) – primární
Ohřev TUV – kotlem nebo elektrická spirála
Akumulační nádrž 1000 litrů
Podlahové vytápění + kombinace s několika radiátory
   Vstupy:
BX1 – B22 kotel na dřevo čidlo teplota
BX2 – B4 horní čidlo teplota AKU nádrže
BX3 – B41 dolní čidlo teplota AKU nádrže
   Výstupy:
QX1 – výstup relé blokovací ventil zdroje Y4
QX2 – výstup relé požadavek na teplo K27
QX3 – výstup relé čerpadlo kotle na dřevo Q10
   Příklad mého problému:
Teď mám nastaveno
4720 – Automatické zablokování zdroje - SB4/B41
4750 – max. teplota nabíjení - 80
4810 – Nabíjení vždy
4813 – Nabíjení vlivem čidla B41 – spodní
   Chová se to tak, že kotel na peletky se vypne při dosažení teploty na horním čidle přes 80 stupňů (podle 4750), zapne se při poklesu o pár stupňů (nebo při jiné teplotě).
   Ostatní nastavení mi vypnutí a zapnutí kotle neovlivní. Pokud vypnu 7420, ohřívá se nad stanovenou mez a vypne tepelná pojistka kotle. Neznám logiku zapínání kotle na peletky kontaktem K27.
   Pokoušel jsem se nastavovat různé parametry na kotli/zásobníku/TO ale bez finálního úspěchu, snažil jsem se najít i jestli není problém v konfiguraci regulátoru ale jak jsem psal, nejsem odborník v této oblasti, počítač a elektronika mi nejsou cizí. Proto jsem se rozhodl Vás oslovit, jestli mi nejste schopen poradit či pomoci. Nevím, jestli jsou uvedené údaje dostačující a omluvte mé případné neodborné vyjadřování.

   Dobrý den, nejdůležitější je pro mě informace, proč přestala svítit kontrolka napájení. To není stav, se kterým bych se setkal, a určitě to mělo důvod. Regulátor může být vnitřně poškozen a poté nemusí fungovat správně.
   Funkci čidel v akumulační nádrži jste pochopil správně. Technika se musím trochu zastat, protože v našem oboru je spousta přeprogramovaných regulátorů a každý regulátor dělá pod stejným názvem funkce něco jiného. Každý výrobce to chce vylepšit, a není výjimkou, že se liší i typ od typu, ale je to na úkor jednotnosti parametrů a pokud daný technik nedělá konkrétní regulátor alespoň jedenkrát za měsíc, tak se může delší dobu rozkoukávat či případně telefonovat člověku co je dělá častěji. V regulátoru je kolem 10 000 parametrů a množství regulačních schémat a zapojení a i jeden špatný parametr může regulaci dostat do vámi popisovaného stavu.
   Budeme-li předpokládat, že regulátor není poškozen a chyba není v topném systému tj. zanesený filtr, špatný průtok přes kotel například vlivem poškozené bimetalového regulátoru vratné vody a zaměříme se na nastavení, tak nastavené parametry vypadají přinejmenším věrohodně. Tento regulátor v tomto zapojení jsem ještě nepoužil, takže bych si musel na místě otestovat jeho funkci a chování, protože jak jsem psal chování je někdy pro mě nepředvídatelné, i když u RVS bývá logické. Když jsem si v rychlosti prošel parametry, tak bych se zaměřil na 4133 a nastavil „minimální žádaná teplota“, případně vyzkoušel i B41. Takto na dálku je opravdu těžké poradit.

Dobrý den, děkuji za Vaši rychlou reakci.
Jen jsem možná špatně popsal situaci, regulátor byl vyměněn za nový (naštěstí zaplatila pojišťovna včetně práce, jako příčinu jsme uvedli přepětí). Shodou okolností mi dnes kolega, který je zběhlý v elektronice a kterému jsem vadný regulátor přinesl, řekl, že závada je ve zdroji - odešel kondenzátor a tlumivka zdroje a že to vymění a zkusíme, zda neodešlo něco dále, v tom případě by se dal předchozí funkční konfigurace vyčíst z regulátoru a i funkční regulátor, i když není aktuálně potřeba se jistě hodí.
   Shodou okolností jsem dnes procházel jeden odkaz, ve kterém jsem našel také popis nastavení regulátoru (podle názvu parametrů), i když se jedná o plynový kotel, kde se ani nepíše o regulaci Siemens ale podle návodu a popisu je to ten samý regulátor Siemens (jinak je trochu problém mimo firemního manuálu najít více informací o této regulaci mimo někdy jak správně říkáte popis a hlavně překlad neodpovídá zcela realitě) http://www.broetje.cz/data/navod_sgb_125_300_e.pdf
   Tam jsem procházel sekci vyrovnávací zásobník, kde je podle mého jádro problému a tam jsem na stránce 61 narazil na popis parametr, o kterém jsem možná přímo nepsal, ale okolo kterého se mi teď vše točilo, já jsem v první mailu nesprávně uvedl parametr 4750 – max. teplota nabíjení ale problém jsem měl s parametrem 4724 Min. teplota zásobníku v topném režimu. Regulátor se choval tak, že při poklesu pod nastavenou teplotu 4724 odpojil zásobník od topného okruhu a zapnul kotel na peletky a po dohřátí nad tuto teplotu vypnul, teploto o něco vystoupala, regulátor topil ze zásobníku a po poklesu pod tuto hodnotu opět zapnul kotel na peletky.
V popisu manuálu 4724 Min. teplota zásobníku v topném režimu - - - °C
   Tam jsem si uvědomil, že je možné zadat i hodnotu --- tudíž žádnou a vypadá, že regulátor se poté začal chovat podle 4722 Teplotní diference vyrovnávací zásobník/topný okruh (to dříve nemělo žádný vliv) a zapnul mi kotel při poklesu na horním čidle SB4 o teplotní diferenci 4722 mezi SB4 a topným okruhem.
   To by bylo v pořádku a teď jen aby se nabíjel podle nastavení spodního čidla a choval se podle teploty 4811
4810 Úplné nabití: Vypnuto / Topný provoz / Vždy nastavil jsem vždy
4811Teplota úplného nabití Minimum nastavil jsem požadovanou teplotu nabíjení spodního čidla např. 60°C.
4813 Čidlo úplného nabití: B4 / B42 / B41 nastavil B41 spodní
   Ve výše zmíněném manuálu je popsán princip fungování těchto parametrů dle mého lépe než v originálním: Úplné nabití (4810)
Tato funkce umožní, aby uvolněné zdroje tepla i přes automatické zablokování zdroje vypnuly teprve tehdy, když je vyrovnávací zásobník úplně nabit. Při aktivní funkci jsou pro tuto funkci naparametrované zdroje tepla vypnuty teprve když je dosažena žádaná hodnota úplného nabití nebo když kotel musí být vypnut na základě hořákové regulace.
To je to co bych chtěl.
- Vyp: Funkce je vypnuta
- Topný provoz: Funkce je aktivní když automatická blokace zdroje při platném požadavku na teplo na základě teploty vyrovnávacího zásobníku zablokuje zdroj. Pokud vyrovnávací zásobník dosáhne na čidle naparametrovaném pro tuto funkci požadované teploty, je funkce ukončena.
- Vždy: Funkce je aktivní když automatická blokace zdroje při platném požadavku na teplo na základě teploty vyrovnávacího zásobníku zablokuje zdroj, nebo požadavek na teplo je neplatný. Pokud vyrovnávací zásobník dosáhne na čidle naparametrovaném pro tuto funkci požadované teploty, je funkce ukončena.
   Teplota úplného nabití Minimum (4811) Vyrovnávací zásobník se nabíjí nejméně na tuto nastavenou hodnotu.
   Čidlo úplného nabití (4813) - S čidlem B4: Pro funkci úplného nabití je vzato v úvahu čidlo B4 vyrovnávacího zásobníku. S čidlem B42/B41: Pokud není k dispozici čidlo B41 vyrovnávacího zásobníku je vzato B42.
   Uvidím, jak se to bude dále chovat, zatím to vypadalo nadějně, ale nebyl čas ještě projet celý cyklus.
   Já mám trochu problém v tom, že i když se dnes spíše pohybuji v manažerských kruzích tak v jádru jsem logicky zaměřený člověk silně orientovaný na IT a v tomto případě mě tato problematika v realitě mého domu velice zaujala a na druhé straně mě vnitřně štvalo, že nejsem schopen přijít této věci na kloub.
   Ještě jednou děkuji za Vaši reakci a zkusím Vám popsat, jak to uvidím zítra. Mějte se, ozvu se.

   Jak je obvyklé, tak po vyřešení problémů, se málo kdo ozve a výjimečně poděkuje :-(

Odesílatel: k@toptrans.cz